Wyświetlenie artykułów z etykietą: młodzi muzycy

Mikołaj Wańkowicz z Jarosławia laureatem Programu Stypendialnego Młoda Polska

Mikołaj Wańkowicz z klasy akordeonu mgra Krzysztofa Burego laureatem XVI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019 - Warszawa 31 stycznia 2019

31 stycznia 2019 roku, decyzją Ministra KiDN,
rozstrzygnięty został konkurs o stypendia z Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019
Z radością informujemy, że Mikołaj Wańkowicz
uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
został laureatem XVI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019.

Program przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach;
film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą,
zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Źródło: BIP MKiDN

Mikołaj Wańkowicz uczy się gry na akordeonie od 2011 r. w klasie akordeonu Pana Krzysztofa Burego. Jego sukcesy wielokrotnie były opisywane w podkarpackich mediach. Ma na koncie ponad 90 dyplomów laureata w konkursach muzycznych o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowych. Do najbardziej znaczących konkursów ogólnopolskich należą:
w Wieliczce, Tarnobrzegu, Leżajsku, Mławie, Oleśnicy, Grudziądzu, Puławach, Gorlicach i Sochaczewie. Natomiast najbardziej znaczące konkursy międzynarodowe, w których Mikołaj zdobył nagrodę laureata to : konkurs w Pradze, Wiedniu, Berlinie, Ostrawie, Serbii, Sanoku, Suwałkach i w Przemyślu. Dorobek artystyczny Mikołaja Wańkowicza został dostrzeżony również przez władze samorządowe, ponieważ otrzymał on czterokrotnie nagrodę Burmistrza Miasta Pruchnika i dwukrotnie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Natomiast 19 marca 2019 r. otrzymał stypendium Programu „Młoda Polska” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego. Stypendium to młody artysta przeznaczy na zakup koncertowego akordeonu.

Młodemu Artyście oraz Panu Krzysztofowi Buremu

S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y !!!

XIV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów: rekordowa liczba uczestników

Jasielski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle po raz czternasty organizują Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz. Do tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 27 – 29 marca zgłosiło się 170 uczestników z całej Polski. Przesłuchania w poszczególnych kategoriach (fortepian, instrumenty dęte i akordeon oraz instrumenty smyczkowe i szarpane) odbywać się będą w Jasielskim Domu Kultury oraz w Państwowej Szkole Muzycznej. Konkurs zakończy koncert laureatów 29 marca.

Pomysłodawczynią OKMI była znakomita śpiewaczka operowa Stefania Woytowicz, a jego celem jest poszerzenie znajomości literatury kompozytorów polskich wśród dzieci i młodzieży szkół muzycznych, rozbudzanie świadomości i tożsamości narodowej poprzez obcowanie z muzyką polską oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu i pedagogami.
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: do 13 lat i młodsi, do 16 lat oraz do 20 lat. W komisji konkursowej XIV Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów zasiądą wykładowcy akademii muzycznych w kraju: prof. Elżbieta Gajewska (flet) z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prof. Andrzej Godek (klarnet) oraz prof. Wiesław Kwaśny (skrzypce) z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Igor Cecocho (trąbka) z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dr hab. Adam Klocek (wiolonczela) z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dr hab. Paweł Zawadzki (fortepian) z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

(JDK)

V Międzynarodowy Podkarpacki Pianistyczny Konkurs Chopinowski w Rzeszowie

           Koncertem Laureatów, który odbył się 16 marca 2019 roku w Sali Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, zakończył się V Międzynarodowy Podkarpacki Pianistyczny Konkurs Chopinowski dla Dzieci i Młodzieży.
           Organizatorami tego wydarzenia, które trwało w sumie trzy dni, byli Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie i Stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki”, a patronatem objęli je: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Gmina Miasto Rzeszów.
          Do konkursu zgłosiło się 79 uczestników, a wzięło w nim udział 67 uczestników z 27 państw, którzy konkurowali w czterech kategoriach wiekowych. Jest to konkurs monograficzny, podczas którego wykonywane są wyłącznie utwory Fryderyka Chopina i w każdej kategorii wiekowej jest to konkurs jednoetapowy.
Ideą konkursu jest wspólne przeżywanie muzyki Fryderyka Chopina przez młodych pianistów z różnych krajów, wymiana doświadczeń i porozumienie ponad różnicami kulturowymi, dzięki uniwersalnemu językowi, jakim jest muzyka naszego wielkiego rodaka – Fryderyka Chopina.

           Występy młodych pianistów oceniało Jury w składzie: prof. Janusz Olejniczak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Polska), prof. Waldemar Wojtal (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Polska), prof. Mariola Cieniawa (Akademia Muzyczna w Krakowie, Polska) i prof. Vincenzo Balzani (Konserwatorium w Mediolanie, Włochy).
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień, a także nagród specjalnych, odbyło się 16 marca 2019 roku, tuż przed Koncertem Laureatów i znajdą je Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

           W krótkim wystąpieniu pan Janusz Olejniczak (przewodniczący Jury), podkreślał, że dla uczestników konkursu są to najważniejsze lata w całym procesie kształcenia młodych pianistów. Dziękował ich nauczycielom i rodzicom za pracę i opiekę.
           Pewną przestrogą skierowaną do uczestników, nauczycieli i opiekunów były następujące słowa mistrza Janusza Olejniczaka: „Od pierwszej klasy szkoły muzycznej wstępują na bardzo trudną drogę, jeżeli myślą o tzw. karierze pianistycznej, gdyż wiadomo, że udaje się to bardzo nielicznym. Konkursów w Polsce jest bardzo dużo i zdobywanie nagród, wieszanie dyplomów na ścianach szkół i domów, nie może stać się celem samym w sobie, bo później życie to wszystko weryfikuje. Wielki Ignacy Jak Paderewski podał kiedyś, często cytowany, przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i 90 procent pracy. Proporcje są, niestety, zupełnie inne, bo talent jest poza dyskusją, praca także jest poza dyskusją, natomiast potrzebne jest po prostu szczęście i w 50 procentach trzeba je mieć, a drugie 50 procent – trzeba temu szczęściu pomagać. Życie stwarza różnie problemy – nie tylko rozwojowe, zdrowotne, rodzinne, a także wiele innych, których nie da się przewidzieć. Dzisiejsze rezultaty mogą być za pół roku, za rok zupełnie inne. Znakomity pianista i pedagog prof. Andrzej Jasiński ma rację mówiąc, że w konkursach nie ma wygranych i przegranych, bo za dwa czy kilka lat może być zupełnie inaczej. Każdy z nas ma swój rytm dojrzewania i rozwoju. Gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym tego Konkursu, ale chciałbym, aby państwo zachowali pewną wstrzemięźliwość. Należy się bardzo cieszyć, bo w życiu jest mało radosnych chwil.
           Cieszę się, że poziom konkursu był bardzo wysoki i mogliśmy wyłonić laureatów i wyróżnionych, którzy zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie, cieszę się, ze znaleźli się wspaniali sponsorzy tego Konkursu, ale cieszę się także z tego, że konkurs został objęty patronatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dzięki któremu laureaci będą mogli zaistnieć na polskich scenach.
            Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję i bardzo dziękuję wybitnym pianistom, którzy ze mną pracowali w Jury i bardzo się cieszę, że przyjechałem do Rzeszowa i po raz pierwszy byłem w Szkole Muzycznej, której patronuje Wojciech Kilar, z którym przyjaźniliśmy się. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie”.
           Mistrz Janusz Olejniczak dziękował także gospodarzom za wzorową organizację i wspaniałą atmosferę podczas konkursu, a na zakończenie powiedział, że w tak miłej i sympatycznej Szkole nie był od czasu ukończenia swojej szkoły.

           Serdecznie gratulowała i dziękowała wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom pani Maria Jędreas-Romankiewicz. Wiele ciepłych słów i podziękowania skierowała do Jurorów oraz do sponsorów, a w szczególności do Stowarzyszenia „Wszystko dla Muzyki”, którego prezesem jest pani Iwona Augustyn-Balawender. Pani Dyrektor dziękowała także wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły, którzy pracowali przy organizacji V Międzynarodowego Podkarpackiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego i zaprosiła na kolejną edycję za trzy lata.

           Po wręczeniu dyplomów i nagród Jurorzy zasiedli na widowni, aby wysłuchać koncertu laureatów, podczas którego laureaci wykonali wskazane przez jurorów utwory Fryderyka Chopina.
            Po występie z gratulacjami pośpieszyłam do Kacpra Kuklińskiego, ucznia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, który otrzymał I nagrodę w trzeciej grupie wiekowej. Zapytałam Kacpra, czy dużo utworów Fryderyka Chopina ma w swoim programie.
            Kacper Kukliński: Gram bardzo dużo utworów Fryderyka Chopina, ale wykonuje także sporo dzieł innych kompozytorów, a także staram się jak najwięcej czytać nowych utworów. Interesuje mnie bardzo muzyka kameralna i jestem członkiem tria fortepianowego.
            Uczysz się już w szkole muzycznej II stopnia i pewnie brałeś już udział w wielu konkursach.
            - Jestem uczniem ósmej klasy, czyli według starego systemu to jest druga klasa gimnazjum, a według nowego to jest ostatnia klasa szkoły podstawowej. Uczestniczyłem już w wielu konkursach i nawet trudno mi je będzie wszystkie teraz wymienić. Dla przykładu powiem tylko, że niedawno byłem na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Szafarni i otrzymałem tam III nagrodę. To także trudny i ważny dla mnie konkurs.
            Zamierzasz kontynuować naukę muzyki i zostać pianistą?
            - Bardzo chciałbym i mam nadzieję, że mi się uda.
           Dużo ćwiczysz, aby osiągać takie sukcesy?
           - Dużo, nawet bardzo dużo ciężkiej pracy trzeba włożyć, aby przygotować utwory do wykonania. Chcę powiedzieć, że wiele wysiłku muszą także włożyć rodzice, aby stworzyć mi odpowiednie warunki pracy.
           Oprócz I nagrody otrzymałeś jeszcze dwie cenne nagrody specjalne.
            - Tak, otrzymałem zaproszenie do udziału w 30. Jubileuszowym Międzynarodowym Kursie Muzycznym w Opolu, który odbędzie się w pierwszej połowie lipca tego roku i jest to nagroda ufundowana przez Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera. Natomiast drugą nagrodą specjalną jest udział w kursach mistrzowskich oraz w koncercie młodych talentów w ramach Południowo-Tyrolskiego festiwalu „Wunderfkinder” w Tablach we Włoszech.
            Co możesz powiedzieć o pobycie w Rzeszowie?
             - Wszystko było świetnie zorganizowane. Ponadto bardzo spodobał mi się Rzeszów, który jest pięknym, czystym i zadbanym miastem. Byłem tutaj po raz pierwszy i wyjeżdżam ze wspaniałymi wrażeniami. Żałuję tylko, że nie było za dużo czasu na zwiedzanie.
           Drugiego miejsca w tej kategorii nie przyznano, ale jest obok nas Mikołaj Seroka, laureat III miejsca, który przyjechał z Warszawy i jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Pochodzisz z muzycznej rodziny, która pewnie miała wpływ na wybór instrumentu.
           Mikołaj Seroka: To prawda, pochodzę z muzycznej rodziny, moja mama jest pianistką, tato organistą, moje rodzeństwo także uczęszczało do szkoły muzycznej I stopnia: brat uczył się grać na wiolonczeli, drugi na skrzypcach, siostra na skrzypcach i fortepianie, a ja także wybrałem fortepian, ale jako jedyny kontynuowałem naukę gry w gimnazjum. Dzięki pomocy mojej mamy, która pomaga mi w realizowaniu uwag prof. Karola Radziwonowicza, u którego się uczę, robię postępy.
Podobnie jak kolega mam w programie bardzo dużo utworów Fryderyka Chopina, ale mam też dużo utworów Ludwiga van Beethovena – szczególnie sonat, bo jest to jeden z moich ulubionych kompozytorów. Cieszę się z otrzymanej nagrody, bo rekompensuje mi ona ciężką pracę przed tym konkursem.
            Twój pedagog jest wybitnym pianistą i pewnie motywuje cię do udziału w konkursach.
            - Tak, wymaga wiele, ale daje mi dużo swobody w interpretacjach artystycznych utworów. Nie narzuca mi, jak mam wykonać dany utwór i pozwala mi go grać tak, jak ja to czuję. Oczywiście, jeżeli moje wykonanie nie przekazuje takich emocji, jakie są potrzebne w tym utworze, to wówczas mówi mi, jakie były intencje kompozytora, o jakie emocje chodzi.
Profesor wysyła mnie na różne kursy i konkursy, a ja staram się grać najlepiej, jak potrafię.
           Z jakimi wrażeniami wyjedziesz za chwilę z Rzeszowa?
          - Byłem tu tylko jedną dobę, ponieważ grałem wczoraj i nie miałem czasu na zwiedzanie miasta. Byłem jedynie na Rynku, który jest przepiękny. Podobnie jak kolega zauważyłem, że miasto jest bardzo czyste i panuje tu spokój. Mieszkam w Warszawie, gdzie na ulicach ciągle otacza mnie tłum ludzi, jest hałas i ciągle są długie korki. Tutaj tego nie ma, wszystko jest jakby lżejsze, łatwiej się oddycha, jest bardzo przyjemnie.
Bardzo dobrze oceniam także organizację konkursu, wszystko było dokładnie zaplanowane, każdy mógł poćwiczyć na fortepianie, a na wielu konkursach, w których uczestniczyłem, nie było nawet możliwości rozegrania się. W Rzeszowie organizacja była na bardzo wysokim poziomie, tak samo jak poziom konkursu. Jestem bardzo zadowolony.
           Masz szansę przyjechać tu jeszcze za trzy lata?
           - Tak, trudno składać wiążące deklaracje z takim wyprzedzeniem, ale chętnie tu wrócę.

            Bardzo dziękuję za rozmowę Kacprowi i Mikołajowi, i życzę wszystkim uczestnikom wielu sukcesów.
           Jeszcze raz podkreślę, że V Międzynarodowy Podkarpacki Pianistyczny Konkurs Chopinowski w Rzeszowie był pod każdym względem bardzo udany. Gratuluję organizatorom i życzę, aby kolejna edycja, która odbędzie się za trzy lata, cieszyła się większym zainteresowaniem miejscowych melomanów. Zapewniam, że nawet bardzo młodzi uczestnicy świetnie grają utwory Fryderyka Chopina, a zarówno przesłuchania, jak i koncert laureatów, są otwarte dla publiczności.

Zofia Stopińska

XI Wiosenne Kursy Muzyczne w Przemyślu

Z ogromną przyjemnością informujemy o nadchodzących XI Wiosennych Kursach Mistrzowskich, które odbędą się w dniach 26 kwietnia - 2 maja 2019 w Przemyślu.
Tegoroczna edycja kursów jest wyjątkowa ze względu na rozszerzenie oferty o instrumenty dęte (flet, klarnet, saksofon)!

Zaproszeni wykładowcy:
prof. Marcin Baranowski - skrzypce, altówka
prof. Piotr Tarcholik - skrzypce
prof. Adam Krzeszowiec - wiolonczela
prof. Wojciech Fudala - wiolonczela
prof. Maria Peradzyńska–Filip - flet
prof. Arkadiusz Adamski - klarnet

prof. Marcin Duś - saksofon
prof. Monika Wilińska -Tarcholik - kameralistyka  fortepianowa
prof. Magdalena Duś - kameralistyka fortepianowa
prof. Sławomir Cierpik - kameralistyka fortepianowa
Zapraszamy serdecznie do udziału!

Szczegóły na stronie:
http://wiosennekursy.pl/

V Międzynarodowy Podkarpacki Pianistyczny Konkurs Chopinowski w Rzeszowie

Rzeszów, 14 – 16 marca 2019

Organizatorem Konkursu jest
Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.
Konkurs jest wspierany przez
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie - "Patronat NIFC"

Konkurs monograficzny - wykonywane są wyłącznie utwory Fryderyka Chopina
Cztery kategorie wiekowe; uczestnicy w wieku do 21 lat
Dla każdej kategorii wiekowej konkurs jest jednoetapowy
Atrakcyjne nagrody
Dzięki patronatowi NIFC laureaci mogą występować w Warszawie i w Żelazowej Woli.
Konkurs organizowany cyklicznie, co trzy lata (począwszy od 2019 r. Poprzednie edycje odbywały się co dwa lata.)

Ideą konkursu, jest wspólne przeżywanie muzyki Chopina przez młodych pianistów z Polski i Zagranicy, wymiana doświadczeń i porozumienie ponad różnicami kulturowymi, dzięki uniwersalnemu językowi jakim jest muzyka naszego wielkiego rodaka – Fryderyka Chopina

W spawie informacji o konkursie proszę kontaktować się z koordynatorami pod numerami telefonów:
+48 504 235 301
+48 508 269 407 (również w jęz. angielskim)

Jury Konkursu:
Profesor Janusz Olejniczak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Polska)
Profesor Waldemar Wojtal (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Polska)
Profesor Mariola Cieniawa (Akademia Muzyczna w Krakowie, Polska)
Maestro Vincenzo Balzani (Konserwatorium w Mediolanie, Włochy)

PLAN PRZESŁUCHAŃ
V Międzynarodowego Podkarpackiego
Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego

Czwartek, 14.03.2019
9.00 – Otwarcie konkursu.
9.15 – 11.00 – przesłuchania kategorii IV
11.15 – 13.00 – przesłuchania kategorii IV
14.30 – 16.30 – przesłuchania kategorii IV

Piątek, 15.03.2019
9.00 – 11.15 – przesłuchania kategorii III
11.45 – 14.00 – przesłuchania kategorii III
15.45 – 17.35 – przesłuchania kategorii II

Sobota, 16.03.2019
9.00 –11.00 – przesłuchania kategorii I
11.20 – 13.00 – przesłuchania kategorii I

17.00 – Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów
(Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83)

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie

18 grudnia 2018r. został podpisany List Intencyjny w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Konkurs to nowa inicjatywa kulturalna, której celem będzie popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w. List intencyjny w sprawie organizacji Konkursu podpisali dzisiaj w Warszawie wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie prof. Marta Wierzbieniec oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Konkurs będzie okazją nie tylko do promocji muzyki Stanisława Moniuszki, ale również muzyki polskiej XIX i XX wieku – stąd w programie konkursu znajdą się wyłącznie dzieła Polskich twórców, często niesłusznie pomijane w ofertach koncertowych artystów czy instytucji artystycznych. Ważnym zadaniem konkursu jest także promowanie utalentowanych muzyków, którzy wykonują mniej znane dzieła kompozytorów polskich.
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie organizowany będzie w cyklu dwuletnim i w kolejnych edycjach przeznaczony dla różnych obsad wykonawczych.

W 2019r. konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: solowej – pianiści i kameralnej (od duetów po składy kilkunastoosobowe).
Dla laureatów poszczególnych kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe (ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca).

Regulamin, ramowy harmonogram konkursu, formularze aplikacyjne, informacje o repertuarze, kompozytorach i materiałach nutowych oraz wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl

Moniuszko poszukuje chóru!

23 lutego 2018, godz. 17.00
MDK w Stalowej Woli

Obchodzimy Rok Moniuszkowski na pamiątkę dwusetnej rocznicy urodzin „ojca polskiej opery narodowej”. Z tej okazji rozlegają się nawoływania, by lepiej poznać twórczość Stanisława Moniuszki, gdyż skomponował on nie tylko „Straszny Dwór” i „Halkę”. W jego dorobku znajduje się ponad 300 pieśni, kilka kolejnych oper, muzyka teatralna i baletowa oraz religijna.
Czyżby herb Krzywda, który nadał w roku 1529 Król Zygmunt Stary rodowi Moniuszków, odcisnął swoje piętno i emblematycznie pomniejszał w naszej kulturze rolę cenionego wśród znawców w całej Europie kompozytora?
Pokazanie dorobku kompozytorskiego Moniuszki nie tylko z jednej oczywistej strony, wziął sobie do serca Szymon Jędruch – tenor Teatru Muzycznego w Łodzi, Ambasador Stalowej Woli. W takim też duchu zaprojektował nasze, miejskie obchody Roku Moniuszkowskiego.
Przygotowania czas zacząć, gdyż program jest bardzo ambitny. Otóż przedstawienie Moniuszki jako twórcy muzyki religijnej, organisty zaplanowano poprzez wykonanie Mszy łacińskiej Des-dur. Utwór ten zaśpiewa Chór Jubileuszowy, którego jeszcze... nie ma!
Utworzenia zespołu oraz wykonania z nim Mszy Des-dur podjęła się Aleksandra Kopp – dyrygentka prowadząca niegdyś Chór Mazowsze, ta sama która przygotowywała Joannę Kulig do wykonania „Dwóch serduszek” na ścieżkę dźwiękową „Zimnej wojny”. Pani Aleksandra pochodzi ze Stalowej Woli i z entuzjazmem chce przystąpić do działania w swoim rodzinnym mieście.
Zaczniemy od castingu do Chóru Jubileuszowego! Każdy mieszkaniec miasta może uczestniczyć w przywracaniu honoru Moniuszce, jeśli tylko podczas przesłuchań ukaże talent śpiewaczy.
Na casting zapraszamy w dniu 23.02.2019 o godzinie 17.00 do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
Vivat Moniuszko!

Informacja ze stony Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli www.mdkstalowawola.pl

IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

20 lutego 2019 roku – ostatnie dni na zgłoszenie się do IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

Szanowni Państwo, przypominamy, że już tylko kilka dni dzieli nas od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w IV Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Termin mija 20 lutego. Regulamin i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.adamdidur.com

Konkurs rozpocznie się koncertem inauguracyjnym – operą „Aida” Giuseppe Verdiego, 31 marca o godz. 18 w Operze Śląskiej w Bytomiu, z udziałem znakomitych sław scen operowych, takich jak: Małgorzata Walewska, Andrzeja Dobber, Aleksander Teliga i Luis Chapa.

1 i 2 kwietnia odbędą się przesłuchania I etapu. 1 kwietnia w godz. 10.00 – 14.00 oraz 16.00 – 21.00, natomiast 2 kwietnia w godz. 10:00 – 14:00 oraz 15:00 – 17:00. Przesłuchania I etapu będą miały miejsce w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Etap II zaplanowano na 3 i 4 kwietnia w Operze Śląskiej w Bytomiu, w godz. 11.00 – 14.00 oraz 16.00 – 20.00. III i ostatni etap przesłuchań, także w Operze będzie miał miejsce 6 kwietnia, w godz. 11.00 – 14.00 oraz 18.00 – 21.00.

- Dla mnie, wtedy jeszcze studenta stawiającego swoje pierwsze kroki na scenie, bardzo ważna była możliwość zaśpiewania na deskach Opery Śląskiej z orkiestrą. Konkurs dał mi także duży zastrzyk finansowy, a także świadomość, że to, co robię jest na wysokim poziomie – wspomina Bartosz Araszkiewicz, laureat III nagrody w III Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.

Główne nagrody w tej edycji wynoszą: I Nagroda - 64 500 PLN (równowartość 15 000 EUR), II Nagroda 43 000 PLN (równowartość 10 000 EUR), III Nagroda - 30 100 PLN (równowartość 7 000 EUR)
3 wyróżnienia - 12 900 PLN (równowartość 3 000 EUR), Nagroda dla najlepszego akompaniatora - 4 300 PLN (równowartość 1 000 EUR). Niezależnie od nagród regulaminowych przewidywano są nagrody pozaregulaminowe.

XI WIOSENNE KURSY MISTRZOWSKIE W PRZEMYŚLU

Z ogromną przyjemnością informujemy o nadchodzących XI Wiosennych Kursach Mistrzowskich, które odbędą się w dniach 26 kwietnia - 2 maja 2019 w Przemyślu.
Tegoroczna edycja kursów jest wyjątkowa ze względu na rozszerzenie oferty o instrumenty dęte (klarnet, flet)!

Zaproszeni wykładowcy:
prof. Marcin Baranowski - skrzypce
prof. Piotr Tarcholik - skrzypce
prof. Adam Krzeszowiec - wiolonczela
prof. Wojciech Fudala - wiolonczela
prof. Maria Peradzyńska–Filip - flet
prof. Arkadiusz Adamski - klarnet

Pianiści kursów:
prof. Monika Wilińska-Tarcholik
prof. Magdalena Duś
prof. Sławomir Cierpik
Zapraszamy serdecznie do udziału!

Szczegóły na stronie:
http://wiosennekursy.pl/

X MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY „MŁODY WIRTUOZ"

Termin i miejsce: 04 - 05.02.2019 r., PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz" stanowi część projektu Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju uczniów. Wartością konkursu będzie wyjątkowe Jury, składające się z grona pedagogicznego, skupione przy VIII Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej pod przewodnictwem prof. Viery Nosiny i prof. Andrzeja Tatarskiego. Dzięki takiej organizacji, przesłuchania cechować będzie atmosfera nie tylko profesjonalizmu, ale i życzliwości. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna tytuł laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza”.

PROGRAM:

1. Przesłuchania konkursowe
Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.
Przesłuchania odbędą się w Auli i Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku
w dniu 04.02.2019 r. od godz. 8:30.
Konkurs podzielony będzie na trzy grupy wiekowe.

2. Koncert Laureatów
W dniu 05.02.2019 r. o godz. 15:00 odbędzie się Koncert Laureatów X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku.
Nagrody i dyplomy Laureaci otrzymają z rąk prof. Viery Nosiny, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Jarosława Drzewieckiego.

Jurorzy konkursu:
Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Tatarski
Członkowie Jury – uczestnicy VIII Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2019
Zgłoszenia udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej i dokonanie wpłaty 180 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia.

więcej informacji na stronie www.interpiano.pl

Subskrybuj to źródło RSS