STATKOWSKI • KWARTETY SMYCZKOWE • KWARTET CAMERATA

Muzyka polska przeżywa gwałtowny i w pełni zasłużony renesans. Co więcej, na sylwetki często kojarzonych wyłącznie z wąską grupą gatunków muzycznych kompozytorów (Stanisław Moniuszko, Emil Młynarski, Zygmunt Stojowski) chętnie patrzy się z szerszej perspektywy, a to sprawia, że wiele z ich zapomnianych utworów zyskuje pozycję arcydzieł światowej rangi.
Jednym z najbardziej zasłużonych dla rozwoju muzyki polskiej przełomu XIX oraz XX wieku twórców był Roman Statkowski. O tym, że jego muzyka odbierana była przychylnie świadczy m.in. to, że choć w swoich dziełach nieustannie hołdował tradycji romantycznej i formom muzycznym nie wykraczającym poza kanoniczne ramy, jego talent zyskał ogromną sympatię Karola Szymanowskiego, znanego z rygorystycznego stosunku wobec twórców ściśle sympatyzujących z tą właśnie estetyką.
Nowy album znakomitego Kwartetu Camerata pozwala nam zapoznać się z fascynującymi kartami polskiej twórczości, doskonale obrazującymi szereg artystycznych trendów pojawiających się w polskiej muzyce na przełomie XIX oraz XX wieku.

DUX 1602    Total time: [54:01]

Roman Statkowski
I Kwartet smyczkowy F-dur op. 10 String Quartet No. 1 in F major, Op. 10
1. Allegro commodo  [7:50]
2. Scherzo: Vivacissimo  [3:29]
3. Andantino  [4:32]
4. Finale: Allegro molto e con brio  [7:55]

Roman Statkowski
V Kwartet smyczkowy e-moll op. 40
5. Poco sostenuto – Appassionato  [7:15]
6. Presto  [5:04]
7. Andante elegiaco  [8:05]
8. Allegro molto  [9:51]

Wykonawcy:
Kwartet Camerata