Wyświetlenie artykułów z etykietą: nowe płyty

PENDERECKI • CONCERTOS VOL.7 • BUDNIK, NIZIOŁ, PRZEDBORA, ADAMSKI

Ukończone w 2003 r. Concerto Grosso nr 2 na trzy klarnety i dwa rożki basetowe Krzysztofa Pendereckiego, poza hiszpańskim prawykonaniem, przez 15 lat nie było prezentowane szerszej publiczności. Concerto Grosso nr 2 to kompozycja, którą ciężko jest rozpatrywać wyłącznie w kontekście inspiracji wykształconą w baroku formą muzycznej wypowiedzi. Poza licznymi barokowymi odniesieniami utwór zawiera szereg harmonicznych zwrotów tożsamych z muzyką późnego neoromantyzmu oraz XX wiecznego ekspresjonizmu. Niniejszy album jest w istoie pierwszą okazją do zapoznania się szerszej publiczności z tym fascynującym dziełem. Poza wspomnianym utworem płyta obejmuje także nagranie cieszącego się ogromną światową popularnością Koncertu altówkowego Pendereckiego opracowanego w 2018 r. na gitarę i orkiestrę, oraz skomponowany w 2012 r. Koncert podwójny na altówkę i wiolonczelę.

CD DUX 1537Total time: [57:19]
Krzysztof Penderecki
Concerto doppio per violino, viola ed orchestra (2012) 616787
1. Concerto doppio per violino, viola ed orchestra (2012)
[22:08]
Krzysztof Penderecki
Concerto per viola (chitarra) ed orchestra (1983) (wersja na gitarę w opracowaniu Piotra Przedbory: 2018) Concerto per viola (chitarra) ed orchestra (1983) (version for guitar arranged by Piotr Przedbora: 2018)616788
2. I Lento
[6:41]
3. II Vivace
[3:24]
4. III Meno mosso
[1:41]
5. IV Vivo
[0:35]
6. V Tempo I
[4:56]
7. VI Vivo
[1:33]
8. VII Lento (Tempo I)
[2:38]
Krzysztof Penderecki
Concerto grosso no. 2 per 5 clarinetti ed orchestra (2004) 616789
9. Concerto grosso no. 2 per 5 clarinetti ed orchestra (2004)
[13:42]
Wykonawcy:
Bartłomiej Nizioł /skrzypce/
Arkadiusz Adamski /klarnet/
Krzysztof Penderecki /dyrygent/
Tomasz Żymła /klarnet basowy, rożek basetowy/
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Piotr Przedbora /gitara/
Katarzyna Budnik-Gałązka /altówka/
Maciej Tworek /dyrygent/
Bartłomiej Dobrowolski /klarnet/
Agata Piątek /klarnet/
Andrzej Ciepliński /rożek basetowy/

MONIUSZKO • BEATA • OPERA KRAKOWSKA

Operowa twórczość Stanisława Moniuszki najczęściej kojarzona jest z tematyką narodową oraz licznymi odniesieniami do patriotyzmu i propagowania wzorców związanych z kulturą polską. Okazuje się jednak, że kompozytor za główny cel nie zawsze stawiał sobie promowanie rodzimej tradycji. Beata, ostatnia, jednoaktowa opera Stanisława Moniuszki jest kompozycją wyrazowo mniej złożoną od chociażby Strasznego Dworu. Dzieło za życia kompozytora nie doczekało się aprobaty polskiej publiczności, oczekującej od kompozytora raczej dzieł ku pokrzepieniu serc niż wodewilu. Akcja tej opery komicznej oparta jest o liczne intrygi oraz miłosne perypetie głównej bohaterki, Beaty. Niniejszy album w pewnym sensie ukazuje nam operową twórczość Stanisława Moniuszki z innej, nie tak oczywistej, perspektywy. Niniejsze nagranie wiąże się przywróceniem przez Operę Krakowską do życia tego zapomnianego, w wyniku II wojny światowej dzieła. Rekonstrukcji zniszczonej w gruzach warszawskiego Teatru Wielkiego partytury dokonał Krzysztof Baculewski na podstawie wyciągu fortepianowego.

CDX DUX 1531 Total time: [74:43]

Stanisław Moniuszko

Beata czyli Niewidomy, Opera w jednym akcie Beata or Blind The Opera in One Act

1. Preludio [3:09]
2. Nr 1. Terzetto con coro di donne [4:40]
3. Co to znaczy?... | What does it mean?... (scena mówiona | spoken scene) [5:47]
4. Nr 2. Scena [8:53]
5. Cicho! Cicho do wszystkich djabłów!... | Silence! Silence, by the livin’ Lucifer! (scena mówiona | spoken scene) [6:40]
6. Nr 3. Canzonetta e terzettino [3:50]
7. Doskonale!... | Splendid!... (scena mówiona | spoken scene) [0:35]
8. Nr 4. Romanza e recitativo [5:42]
9. Nr 5. Recitativo e canzona [4:26]
10. Czy dobrze słyszałam?... | Have I heard correctly? (scena mówiona | spoken scene) [2:02]
11. Nr 6. Terzetto [5:45]
12. Max! Max powrócił... | Max! Max returned... (scena mówiona | spoken scene) [1:46]
13. Nr 7. Settimino con coro [2:48]
14. Żal mi cię mój chłopcze... | I pity you, my boy... (scena mówiona | spoken scene) [1:09]
15. Nr 8. Terzettino [1:57]
16. No cóż? Zgoda?... | Well? Peace?... (scena mówiona | spoken scene) [3:48]
17. Nr 9. Finale [8:53]
18. Nr 10. Arietta. Soli e coro [2:52]

Wykonawcy:

Mariusz Godlewski /baryton/
Janusz Ratajczak /tenor/
Katarzyna Oleś-Blacha /sopran/
Monika Korybalska /mezzosopran/
Chór i Orkiestra Opery Krakowskiej
Tomasz Tokarczyk /dyrygent/
Paula Maciołek /sopran/
Wanda Franek /mezzosopran/
Łukasz Załęski /tenor/
Wojtek Śmiłek /bas/
Adam Szerszeń /baryton/

POLONEZY NA SKRZYPCE I FORTEPIAN • BUDZYŃSKA, OGRYZEK

Płytę Zuzanny Budzyńskiej oraz Szymona Ogryzka uznać można za krótką antologię poloneza w twórczości cenionych polskich kompozytorów. Każdy z siedmiu utrwalonych na CD utworów stanowi przejaw pomysłowej adaptacji polskiego folkloru na gruncie muzyki skrzypcowej. Jak zaznacza sama artystka, twórczość zaprezentowanych na niniejszej płycie kompozytorów ma dla niej szczególny wydźwięk, już choćby z uwagi na to, iż Karol Lipiński urodził się w jej rodzinnym mieście, Henryk Wieniawski na świat przyszedł w Lublinie, gdzie ukończyła szkołę muzyczną I stopnia, a Emil Młynarski przez wiele lat był rektorem uczelni, z którą obecnie skrzypaczka jest związana. Album zawiera także dokonaną przez Piotra Wróbla transkrypcję trzech Polonezów op. 9 Karola Lipińskiego, premierowo utrwaloną przez Zuzannę Budzyńską w 2017 r.

CD DUX 1523 Total time: [51:18]


Henryk Wieniawski
Polonaise de concert D-dur op. 4 (1852)
1. Polonaise de concert D-dur op. 4 | in D major, Op. 4 (1852) [5:43]

Henryk Wieniawski
Polonaise brillante A-dur op. 21 (1870)
2. Polonaise brillante A-dur op. 21 | in A major, Op. 21 (1870) [9:09]

Karol Lipiński
3 Polonezy op. 9 (ok. 1815–1816) /opr. partii fortepianu: Piotr Wróbel
3. Nr 1: A-dur | No. 1: A major [7:22]
4. Nr 2: e-moll | No. 2: E minor [8:26]
5. Nr 3: D-dur | No. 3: D major [6:58]

Fryderyk Chopin
Polonez cis-moll op. 26 nr 1 /opr.: Karol Lipiński
6. Polonez cis-moll op. 26 nr 1 | Polonaise in C sharp minor, Op. 26 No. 1 (1831–1836) (opr. | arr. by: Karol Lipiński)
[8:44]

Emil Młynarski
Polonez D-dur op. 4 (1893)
7. Polonez D-dur op. 4 | Polonaise in D major, Op. 4 (1893) [4:55]

Wykonawcy:

Zuzanna Budzyńska /skrzypce/
Szymon Ogryzek /fortepian/

PADEREWSKI • MUZYKA MOJEGO DOMU

Dzieła Ignacego Jana Paderewskiego według powszechnej opinii należą do najoryginalniejszych utworów skomponowanych przez polskich twórców. Mimo, iż język muzyczny Paderewskiego jest bardzo silnie zakorzeniony w systemie dur-moll, a co za tym idzie w tradycji romantycznej, różnorakie innowacyjne zabiegi, jakim kompozytor poddawał poszczególne formy i gatunki muzyczne, często okazują się prawdziwą enigmą dla muzykologów i badaczy jego twórczości. Niniejszy album obejmuje zarówno drobniejsze utwory, ze słynnym Menuetem G-dur op. 14 nr 1 na czele, jak i fakturalnie złożone dzieła (m.in. Wariacje A-dur op. 16 nr 3), w których w idiomatyczny sposób rozbudowana zostaje ich architektonika formalna. Nagrania zrealizowane zostały w, zawsze pełnym muzyki, Dworze Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – polskim domu Mistrza, jego jedynej zachowanej na świecie posiadłości. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli artyści zajmujący czołowe miejsca pośród wykonawców muzyki polskiej – Katarzyna Duda, Hanna Samson, Jacek Jaskuła, Robert Marat, Robert Morawski oraz utalentowany pianista młodego pokolenia – Cezary Karwowski.

CD DUX 1560 Total time: [68:05]

Ignacy Jan Paderewski
The'me varié A-dur op. 16 nr 3 (1885-87) The'me varié in A major, Op. 16 No. 3 (1885–87)
1. The'me varié A-dur op. 16 nr 3 | The'me varié in A major, Op. 16 No. 3 (1885–87) [9:52]

Ignacy Jan Paderewski
Menuet G-dur op. 14 nr 1 (1886) Minuet in G major, Op. 14 No. 1 (1886)
2. Menuet G-dur op. 14 nr 1 | Minuet in G major, Op. 14 No. 1 (1886) [3:49]

Ignacy Jan Paderewski
Nokturn B--dur op. 16 nr 4(ca. 1890-92) Nocturne in B flat, Op. 16 No. 4 (ca. 1890–92)
3. Nokturn b-moll op. 16 nr 4 | Nocturne in B flat, Op. 16 No. 4 (ca. 1890–92) [3:47]

Ignacy Jan Paderewski
Sarabanda h-moll op. 14 nr 2 (1887) Sarabande in B minor, Op. 14 No. 2 (1887)
4. Sarabanda h-moll op. 14 nr 2 | Sarabande in B minor, Op. 14 No. 2 (1887) [3:12]

Ignacy Jan Paderewski
Krakowiak fantastyczny H-dur op. 14 nr 6 (1886) Cracovienne fantastique in B major, Op. 14 No. 6 (1886)
5. Krakowiak fantastyczny H-dur op. 14 nr 6 | Cracovienne fantastique in B major, Op. 14 No. 6 (1886) [3:26]

Ignacy Jan Paderewski
Sonata skrzypcowa a-moll op. 13 (1885) Sonata in A minor Op. 13
6. I Allegro con fantasia [14:20]
7. II Intermezzo. Andantino [5:35]
8. III Finale. Allegro molto quasi presto [10:45]

Ignacy Jan Paderewski
Gdy ostatnia roża zwiędła (Vier Lieder / Cztery pieśni / Four Songs Op.7, 1882-1885) The Days of Roses, Op. 7 No. 1 (1882–85)
9. Gdy ostatnia róża zwiędła op. 7 nr 1 | The Days of Roses, Op. 7 No. 1 (1882–85) [2:25]

Ignacy Jan Paderewski
Konwalijka na głos i fortepian op. 7[a] (1882) Lily of the valley for voice and piano op. 7[a] (1882)
10. Konwalijka op. 7[a] | Little Lily of the Valley, Op. 7[a] (1882) [2:43]

Ignacy Jan Paderewski
III Le ciel est tres bas (Douze mélodies sur de poésies de Catulle Mendes Op.22)
11. Le ciel est tre' s bas [2:33]

Ignacy Jan Paderewski
V Le jeune pâtre (Douze mélodies sur de poésies de Catulle Mendes Op.22)
12. Un jeune pâtre [1:28]

Ignacy Jan Paderewski
VIII Viduité (Douze mélodies sur de poésies de Catulle Mendes Op.22)
13. Viduité [4:07]

Wykonawcy:
Katarzyna Duda /skrzypce/
Robert Morawski /fortepian/
Hanna Samson /sopran/
Jacek Jaskuła /baryton/
Robert Marat /fortepian/
Cezary Karwowski /fortepian/

PIAZZOLLA, NISINMAN • 4 AM TANGO • NISINMAN, BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA

Marcelo Nisinman - argentyński kompozytor i wirtuoz bandoneonu, uznany solista, zapraszany przez orkiestry i organizatorów festiwali na całym świecie. Ze szczecińską orkiestrą kameralną Baltic Neopolis Orchestra realizuje swą muzyczną pasję w rytmie tanga. Nie mogło tu zabraknąć Piazzolli i klasyków argentyńskiej muzyki. Klasyczne rytmy, autorskie opracowania i muzyczne tradycje portowego Buenos Aires w nowatorskiej oprawie. I choć towarzyszy im orkiestra z zupełnie innego portu, to jak twierdzi sam Nisinman: głębia, dbałość o szczegóły i błyskotliwość z jaką Baltic Neopolis Orchestra zagrała (...) tę muzykę są zachwycające i stanowią potwierdzenie tezy, że sztuka nie zna granic.

CD DUX 1402 Total time: [47:29]

Marcelo Nisinman
Hombre Tango
1. Hombre Tango [4:29]

Astor Piazzolla
Oblivion
2. Oblivion (aranżacja | arrangement by: Marcelo Nisinman) [5:26]

Marcelo Nisinman
4 am Tango
3. 4 am Tango [3:49]

Pedro Datta
El Aeroplano
4. El Aeroplano (aranżacja | arrangement by: Marcelo Nisinman) [3:35]

Astor Piazzolla
Las Cuatro Estaciones Portenas (aranżacja: Marcelo Nisinman) Las Cuatro Estaciones Portenas (arrangement by: Marcelo Nisinman)
5. Verano Porteno [5:33]
6. Otono Porteno [5:21]
7. Invierno Porteno [5:40]
8. Primavera Portena [6:35]

Enrique Pedro Delfino
Recuerdos de bohemia pieśń na skrzypce, bandoneon i kontrabas (aranżacja: Marcelo Nisinman; słowa: Manuel Romero) Recuerdos de bohemia song for violin, bandoneon and double bass (arrangement by: Marcelo Nisinman; words by: Manuel Romero)
9. Recuerdos de bohemia pieśń | song, na skrzypce, bandoneon i kontrabas | for violin, bandoneon and double bass (aranżacja | arrangement by: Marcelo Nisinman; słowa | words by: Manuel Romero) [3:08]

Carlos Gardel & Marcel Lattes
Cuando tú no estás na skrzypce i bandoneon (aranżacja: Marcelo Nisinman; słowa: Alfredo Le Pera & Mario Battistella) Cuando tú no estás for violin and bandoneon ( arrangement by: Marcelo Nisinman; words by: Alfredo Le Pera & Mario Battistella)
10. Cuando tú no estás na skrzypce i bandoneon | for violin and bandoneon (aranżacja | arrangement by: Marcelo Nisinman; słowa | words by: Alfredo Le Pera & Mario Battistella) [3:51]

Wykonawcy:

Baltic Neopolis Orchestra
Emanuel Salvador /koncertmistrz, skrzypce/
Szymon Guzowski /kontrabas/
Marcelo Nisinman /bandoneon/

 

WASOWSKI • PEJZAŻ BEZ CIEBIE • POŁOŃSKA

Kiedy kończy się nasze Istnienie, tym co trwa na zawsze jest Miłość. Ten zapis jest wynikiem mojego przebywania pomiędzy światami, tym rzeczywistym tutaj i tym poza czasem... bo tam przebywa Mój Ukochany Mąż... też ciągłym DIALOGIEM pomiędzy nami... bo spędziliśmy wiele niedzielnych poranków, analizując Geniusz Obu Twórców: Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Wszystkich aranży podjął się i sam zagrał na akordeonie Leszek Kołodziejski, a towarzyszyli nam utalentowani wiolonczeliści młodego pokolenia – POLISH CELLO QUARTET- w składzie: Tomasz Daroch, Adam Krzeszowiec, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta. Iza Połońska

To z pewnością album, którego z kilku powodów wręcz nie można nie posłuchać. Pejzaż bez Ciebie to przejmujący i szczery dialog, prawdziwa historia i szczególny hołd dla zmarłego w ubiegłym roku wybitnego polskiego wiolonczelisty – Dominika Połońskiego, prywatnie męża Izy Połońskiej.
Piosenki kultowego i niedoścignionego duetu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w zupełnie nowych aranżacjach akordeonisty Leszka Kołodziejskiego, z subtelnym wokalem Izy Połońskiej i doskonałym towarzyszeniem Polish Cello Quartet czynią ten album obowiązkową pozycją w kolekcji każdego melomana.

CDX DUX 1577 Total time: [47:27]

Jerzy Wasowski
Pejzaż bez ciebie - piosenki z Kabaretu staszych panów w aranżacji Leszka Kołodziejskiego

1. Droga do Ciebie [5:03]
2. Jesienna dziewczyna [5:48]
3. Ja dla Pana czasu nie mam [4:27]
4. W kawiarence Sułtan [4:27]
5. Dla Ciebie jestem sobą [4:41]
6. Nie budźcie mnie [3:13]
7. O, Kutno! [2:29]
8. Zostań ze mną [3:27]
9. Pejzaż baz Ciebie [6:49]
10. Patrzę na Ciebie [4:05]
11. Stacyjka Zdrój [2:59]

Wykonawcy:

Iza Połońska /vocal/
Leszek Kołodziejski /akordeon/
Polish Cello Quartet:
Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec

RICCARDO CHAILLY - THE FELLINI ALBUM’

Riccardo Chailly i Filarmonica della Scala prezentują niezapomnianą muzykę Nino Roty do legendarnych filmów Federico Felliniego.

Album zawiera muzykę z filmów Felliniego, które doskonale ukazują ducha włoskiego kina lat 50. i 60.
Na „The Fellini Album” znalazły się zupełnie nowe nagrania muzyki z filmów „Słodkie życie”, „Amarcord”, „8 ½”, „Klauni” oraz „Casanova”.

Rota to bez wątpienia czołowy kompozytor włoskiej muzyki filmowej lat 50. i 60., a świat filmów Felliniego pozwolił mu w pełni rozwinąć twórczy potencjał, pomimo faktu, że reżyser nie rozumiał muzyki jako medium, do czego sam się przyznawał.
Rota stworzył ścieżki dźwiękowe do wszystkich filmów Felliniego od „Białego szejka” do „Próby orkiestry”.
Fellini powiedział, że ich relacja zawodowa była „zbieżnością dwóch temperamentów, dwóch osobowości, dwóch istot, które nie miały innego wyboru i musiały wspólnie uczestniczyć w procesie tworzenia filmów”.

Styl kompozycyjny Roty nie cieszył się poważaniem w środowisku muzycznym tamtego okresu. Inni twórcy uważali, że jest on zbyt mocno powiązany z muzyką filmową, co pozbawia go piękna. Jednakże Rota nie rysował granic między poszczególnymi gatunkami i skupiał się na tworzeniu muzyki, która wchodziłaby w dialog z obrazami na ekranie i nie obezwładniała ich bogactwem tekstur i przesadną pompą.

Riccardo Chailly poznał Rotę w 1974 w Lanciano we Włoszech, gdy kompozytor przygotowywał młodych uczestników International Summer Orchestra Course do wykonania jego koncertu fortepianowego.
Chailly, który wtedy miał 21 lat, wspomina Rotę jako bardzo spokojnego człowieka, o wysokiej kulturze i ogromnej wiedzy muzycznej.

Urodzony w 1953 roku Mediolanie Riccardo Chailly rozpoczął swoją karierę jako dyrygent operowy i stopniowo rozszerzał swój repertuar o muzykę symfoniczną.
Z katalogiem obejmującym ponad 150 nagrań Chailly posiada najdłuższy wyłączny kontrakt nagraniowy ze wszystkich żyjących dyrygentów – pracując dla Decci od ponad 40 lat.

Dzieła zawarte na tym albumie pozwolą słuchaczom w pełni docenić zróżnicowany styl kompozycyjny Roty i usłyszeć, jak Chailly i Filarmonica della Scala mistrzowsko eksplorują każdy subtelny szczegół, melodię i rytm.

Spis utworów:

Amarcord Suite
1. Danzando nella nebbia
2. La Fogaraccia
3. Lo struscio
4. Le manine di primavera

Otto e Mezzo suite
5. Titoli
6. Sogno (il cimitero)
7. Discesa ai fanghi
8. Lo Sceicco d’Arabia
9. Carlotta’s gallop
10. Passerella d’addio

La Dolce Vita suite
11. Titoli
12. Notturno
13. Via Veneto
14. Cavallino Canzonetta
15. Parlami di me (a la Circus)
16. Parlami di me - Trumpet solo
17. Notturno o Mattutino
18. La dolce vita

Il Casanova di Federico Fellini suite
19. O Venezia, Venaga, Venusia
20. L'uccello magico
21. Intermezzo della mantide religiosa
22. The great Mouna
23. Il Duca di Württenberg
24. La Poupée automate

25. I Clowns suite

26. Amarcord

Lise Davidsen - Philharmonia Orchestra - Essa-Pekka Salonen

Obdarzona „głosem jednym na milion” (Telegraph) Lise Davidsen prezentuje swój debiut dla Decca Classics.

Premiera albumu 31 maja 2019!

Davidsen jest pierwszą skandynawską sopranistką, która podpisała z Deccą kontrakt na wyłączność od czasu Birgit Nilsson.
Jest także pierwszą norweską wokalistką, która dołączyła do Decca Classics od czasu, gdy jej rodaczka Kirsten Flagstad dokonała ostatnich nagrań dla tej firmy w latach 50.
(w tym „Czterech Ostatnich Pieśni” Richarda Straussa na prośbę kompozytora na krótko przed jego śmiercią w 1949 roku).
Nie bez znaczenia jest również udział w nagraniu orkiestry Philharmonia, która wykonała razem z Flagstad premierowo kultowy cykl pieśni Straussa w Royal Albert Hall w maju 1950 roku.

Davidsen o albumie: „Mogę jedynie mieć nadzieję, że te nagrania dadzą słuchaczom tyle przyjemności, ile nam muzykom dało ich wykonanie.
Chciałabym podziękować Esa-Pekka Salonenowi, wszystkim muzykom z Philharmonii i wszystkim w Decca za stałe, nieocenione wspieranie tego projektu. Liczę, że będzie to początek wspaniałej i długiej współpracy”.
Gramophone napisał: „Davidsen to nazwisko, które trzeba zapamiętać. Głos, który raz usłyszany zapada w pamięci na zawsze”.

Spis utworów:

From Wagner’s Tannhäuser (Role: Princess Elisabeth)
1. “Dich, teure Halle”
2. “Allmächtige Jungfrau” (Elisabeth’s Prayer)

From Strauss’ Ariadne auf Naxos (Role: Ariadne)
3. “Es gibt ein Reich”

Strauss’ Four Lieder, Op. 27
4. Ruhe, meine Seele!
5. Cäcilie
6. Heimliche Afforderung
7. Morgen!

8. Strauss: Wiegenlied / Op.41 No.1

9. Strauss: Malven / TrV 297, AV 304

Strauss’ Four Last Songs:
10. Frühling
11. September
12. Beim Schlafengehen
13. Im Abendrot

Raul Koczalski - String Concertos

           W ostatnich latach zarówno muzycy, jak i wydawcy płyt z muzyką klasyczną starają się polecać melomanom nagrania utworów, które na estradach koncertowych wykonywane są bardzo rzadko, a czasami bywa tak, że pierwsze wykonania po latach zbiegają się ze światową premierą fonograficzną.
           Wielkie zasługi dla utrwalania utworów kompozytorów polskich, szczególnie tych mało znanych lub odnalezionych po latach, a także współczesnych, ma polskie wydawnictwo fonograficzne Acte Préalable, założone przez Jana Jarnickiego, które sprawuje także mecenat nad młodymi wykonawcami i kompozytorami.
          Chcę Państwu polecić płyty z bardzo interesującymi nagraniami utworów Raula Koczalskiego, polskiego pianisty i kompozytora żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, który znany jest przede wszystkim jako fenomenalny pianista, natomiast jego spory dorobek kompozytorski nie był prezentowany na scenach. Raul Koczalski debiutował w Warszawie i Rydze w 1888 roku, rozpoczynając karierę „cudownego dziecka”. Komponował także od wczesnego dzieciństwa, ale większość utworów z tego okresu zniszczył. Zachował się późniejszy, bardzo różnorodny dorobek kompozytorski Raula Koczalskiego, od symfonii i koncertów poczynając poprzez dzieła kameralne, aż po pieśni.
           Prezentację rozpocznę od krążka „Raul Koczalski – String Concertos: Violin & Cello”. Utwory zostały zarejestrowane pod koniec listopada w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego.
Solistami są wirtuozi reprezentujący młodsze pokolenie wiolinistów: skrzypaczka Agnieszka Marucha i wiolonczelista Łukasz Tudzierz, a Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie dyryguje Wojciech Rodek.
Utwory zamieszczone na płycie zostały utrwalone po raz pierwszy w dziejach światowej fonografii.

          Krążek rozpoczyna trzyczęściowy Koncert skrzypcowy A-dur op. 84. Kompozytor nie przewidział w tym utworze zbyt wielu elementów popisowych dla solisty, ale to wcale nie oznacza, że partia skrzypiec jest łatwa, a wręcz przeciwnie. Solowe skrzypce muszą się zmierzyć z wielką orkiestrą, dużo jest (szczególnie w części środkowej) zmian dynamicznych, metrum i tonacji, a trochę więcej wirtuozowskich elementów jedynie w części finałowej, w której wyraźnie słychać rytm poloneza.
          Do wykonania partii solowej w tym koncercie zaproszona została Agnieszka Marucha, znakomita skrzypaczka i kameralistka, wychowanka prof. Mirosława Ławrynowicza w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz prof. Moniki Urbaniak-Lisik w Hochschüle der Künste w Bernie. Artystka, oprócz działalności koncertowej, jest także cenionym pedagogiem i prowadzi klasę skrzypiec oraz klasę kameralną w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – jest doktorem habilitowanym, adiunktem tej uczelni.
          Talent i doświadczenie Artystki przełożyły się w wykonaniu tego dzieła na szlachetną i niezwykłej urody barwę dźwięku solowych skrzypiec we wszystkich rejestrach. Pewnie dlatego solowy instrument brzmi zdecydowanie i wyraźnie zarówno na tle całej orkiestry, jak i w dialogach z grupami instrumentów smyczkowych oraz dętych.
Należy także podkreślić doskonałą współpracę solistki z orkiestrą i dyrygentem, co sprawia, że po pierwszym wysłuchaniu Koncertu skrzypcowego A-dur op. 84 Raula Koczalskiego z przyjemnością sięgamy po płytę po raz drugi, trzeci i kolejne.

           Drugim utworem zamieszczonym na płycie jest Koncert wiolonczelowy h-moll op. 85 , który, podobnie jak Koncert skrzypcowy A-dur, składa się z trzech części i także instrumentowi solowemu towarzyszy duży skład orkiestry. W przeciwieństwie do poprzedniego utworu, kompozytor pozwala soliście na wirtuozowski popis i wykorzystuje szerokie możliwości brzmieniowe wiolonczeli.
          Wykonawcą partii solowych jest Łukasz Tudzierz, wiolonczelista urodzony i wykształcony na Śląsku, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, który swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach mistrzowskich.
Łukasz Tudzierz jest nie tylko świetnym solistą, ale także bardzo doświadczonym kameralistą, a zasług tego artysty w przywracaniu do życia zapomnianych dzieł polskich twórców nie da się przecenić.
          Artysta w pełni wykorzystał możliwości popisu, jakie daje mu partia solowa w Koncercie wiolonczelowym h-moll op. 85 Raula Koczalskiego, oraz współpraca z bardzo dobrą orkiestrą prowadzoną przez świetnego dyrygenta, obdarzonego wielką wrażliwością.
Mam nadzieję, że dzięki tej płycie dwa bardzo wartościowe, piękne i bardzo przystępne w odbiorze dzieła Raula Koczalskiego będą wykonywane nie tylko na polskich estradach filharmonicznych.
Gorąco Państwu polecam tę płytę.

Zofia Stopińska

Raul Koczalski (1885-1948)
String Concertos
New Release
AP0504 , DDD - TT: 47'43"
Copyright (R)2018, (C)20 XII 2018
World Premiere Recording

1. Violin Concerto in A major op. 84
2. Cello Concerto in B minor op. 85

Marucha Agnieszka, violin
Tudzierz Łukasz, cello
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego,
Rodek Wojciech, conductor

booklet: Karol Rzepecki (Polish, English)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyczny ślad" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Joep Beving - HENOSIS

premiera 5 kwietnia 2019

Henosis” - to trzeci album Joepa Bevinga i ostatni rozdział jego niezwykle osobistej, duchowej i filozoficznej trylogii.

„To moja podróż i moje poszukiwanie odpowiedzi” – mówi Beving, który zdobył sławę jako pianista i kompozytor w 2015 roku, kiedy to jego klimatyczny albumu „Solipsism” niespodziewanie zyskał miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

„Uważam, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania należy szukać w nas samych” – wyjaśnia Joep. „Dlatego jest to podróż do wnętrza. Pragnę dać ludziom przestrzeń, w której przez kilka minut lub godzin mogą po prostu być;

gdzie wszystko jest na właściwym miejscu, gdzie czują się rozumiani”.

Na „Henosis” holenderski kompozytor kontynuuje swój minimalistyczny i romantyczny styl tworzenia, ale tym razem jego pianino uzupełniają inne instrumenty.

Historia zaczyna się tak, jak kończy się jego drugi album „Prehension” - ciepłym, intymnym brzmieniem pianina, które Beving odziedziczył po babci.

Instrument ten tym razem słychać w towarzystwie elektroniki i brzmień orkiestrowych, które powstały przy współpracy z Cappella Amsterdam, Echo Collective, Maartenem Vosem i Gijsem van Kloosterem.

Tematem debiutanckiego albumu Bevinga „Solipsism” było człowieczeństwo i jego uniwersalne przejawy, jak np. nasze reakcje na piękno.

Na „Prehension” Beving opisywał swoje przejście z poziomu indywidualnego na poziom kolektywu. Tytuł zapożyczył od Alfreda Northa Whiteheada, który przedstawia rzeczywistość jako organizm, w którym człowiek jest w każdej sekundzie odpowiedzialny za rozwój fragmentów rzeczywistości.

„Henosis” to ostatni krok, w którym Beving wznosi się jeszcze wyżej, co przeradza się w kosmologiczną podróż w poszukiwaniu fundamentów rzeczywistości.

„Henosis” to podwójny album zawierający dwadzieścia dwa utwory, które powoli wciągają i prowadzą słuchacza od spokojnego „Into The Dark Blue” do nieziemskiego „Klangfall”. Im dalej, tym bardziej wzniosłe motywy muzyczne słyszymy. „Apophis” to mieszanka elektroniki i ponurych smyczków, która uosabia zło i ciemność, podczas gdy „Aeon” – utwór otwierający drugi krążek – to „międzygalaktyczna bitwa dobra ze złem“, z chórem chwalącym mądrość i prawdę”.

„Nebula” – utwór napisany z Marteenem Vosem – to jedna z najodważniejszych i najbardziej eksperymentalnych kompozycji Bevinga, która zabiera nas jeszcze dalej, na krańce kosmosu i naszego umysłu.

Jest to podróż w poszukiwaniu „prawdy i esencji istnienia”.

„Wszyscy jesteśmy częścią tego samego, wszyscy jesteśmy połączeni. Dlatego musimy kochać samych siebie, siebie wzajemnie i świat, który zamieszkujemy” – Joep Beving

 

SPIS UTWORÓW:

CD 1

1 Unus mundus

2 Into The Dark Blue

3 Whales

4 Sirius

5 Shepherd

6 Orvonton

7 Sol And Luna

8 Klangfall

9 Philemon

10 Noumenon

11 Saudade da Gaia

12 Apophis

CD 2

1 Aeon

2 Implikigo

3 Venus

4 Anima

5 Adrift In Aether

6 The One As Two

7 Henosis

8 Anamnesis

9 Nebula

10 Morpheus’ Dream

Subskrybuj to źródło RSS