KOSZEWSKI • UTWORY CHÓRALNE • COLLEGIUM CANTORUM, SIADLAK

        Kolejne wydawnictwo, tworzonej wspólnie z Chórem Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" pod dyrekcją Janusza Siadlaka serii „Antologia polskiej twórczości a cappella”, poświęcone jest muzyce chóralnej Andrzeja Koszewskiego.

         Szczególne miejsce Koszewskiego w polskiej literaturze muzycznej charakteryzuje najlepiej jego koncepcja chóru jako "orkiestry ludzkich głosów". Koszewski odkrywa w zespole chóralnym analogiczne, jak w orkiestrze symfonicznej możliwości w zakresie kształtowania barwy brzmienia i (z zachowaniem pełnego szacunku dla ludzkiego głosu) traktuje go podobnie, poruszając się w estetyce określonej przez dobry smak i dążenie do utrzymania efektu dźwiękowego w ramach sztuki wysokiej. Dlatego wszystkie niestandardowe środki artykulacyjne, a także gwizd i szept, często biorący się z wykorzystania właściwości języka polskiego, użyte są w sposób przemyślany i w pełni uzasadniony - nigdy dla samego efektu jako takiego. Wybór utworów prezentowanych na naszej płycie, przy wybitnej jakości wykonawczej zespołu, w pełni to potwierdza.

DUX 1772                                   Total time: [59:15]

Andrzej Koszewski
Muzyka fa-re-mi-do-si (1960) Music fa-re-mi-do-si (1960)
1. Muzyka fa-re-mi-do-si | Music fa-re-mi-do-si (1960)   [7:13]

Andrzej Koszewski
Tryptyk wielkopolski (1964) Greater Poland Triptych (1964)
2. Czerwona korona | A Wreath of Red Roses   [2:11]
3. Idzie konik z miasta | A Good Horse Is Trotting   [4:27]
4. Wiwat bratu memu | Vivat to My Brother   [1:50]

Andrzej Koszewski
Gry (1968) Games (1968)
5. Baj | The Sandman   [1:27]
6. Entliczek | Outrhyming   [2:17]
7. Wilk | The Wolf   [0:57]
8. Kotek | The Kitten   [1:56]

Andrzej Koszewski
Angelus Domini (1981)
9. Angelus Domini (1981)   [8:15]

Andrzej Koszewski
Tre pezzi (1985-86)
10. Canta-move   [5:01]
11. Flusso-riflusso   [6:19]
12. Ostinato   [4:49]

Andrzej Koszewski
Trittico di messa (1992)
13. Kyrie   [3:19]
14. Sanctus   [4:41]
15. Agnus Dei   [4:30]


Wykonawcy:
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Janusz Siadlak /dyrygent/