KURPIŃSKI, KARŁOWICZ, LUTOSŁAWSKI, BACEWICZ • MUZYKA POLSKA • PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA VOL. 2

Niniejszy album stanowi kolejną odsłonę fonograficzną Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza, wpisującą się w pragnienie propagowania niezwykle wartościowej i różnorodnej, lecz w dalszym ciągu rzadko wykonywanej muzyki rodzimych twórców. W promowaniu polskiej twórczości, istotną rolę odgrywa ukazanie muzyki współczesnej w kontekście muzyki historycznej. Zestawione na jednym krążku bezpretensjonalne uwertury Karola Kurpińskiego (1785 – 1857) z Uwerturą smyczkową Witolda Lutosławskiego (1913 – 1994), łączy forma sonatowa i hojne czerpanie z tradycji. Różni je natomiast muzyczny język, który zmieniał się wraz z otaczającym światem. Liryka i parantele Serenady na orkiestrę smyczkową Mieczysława Karłowicza (1876 – 1909) ze znanymi wówczas w świecie muzycznym utworami Mozarta, Czajkowskiego i Dvořáka, dzieli od Muzyki na smyczki, trąbkę i perkusję Grażyny Bacewicz (1909 – 1969) ponad pół wieku, w którym to czasie muzyka kilkakrotnie zmieniała swoje oblicze. Mimo zastosowanej przez Bacewicz techniki sonorystycznej i nowatorstwa języka dźwiękowego, nie brakuje

DUX 1625                                   Total time: [69:21]

Karol Kurpiński
Dwie chatki. Uwertura. (1811) Overture to the opera Two Cottages (1811)
1. Overture to the opera Two Cottages (1811)   [8:29]

Karol Kurpiński
Jadwiga, królowa polska (1814) Overture to the opera Jadwiga, Queen of Poland (1814)
2. Overture to the opera Jadwiga, Queen of Poland (1814)   [9:56]

Mieczysław Karłowicz
Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2 (1897) Serenade op. 2  
3. March   [6:05]
4. Romance   [7:44]
5. Waltz   [6:12]
6. Finale   [3:55]

Witold Lutosławski
Uwertura smyczkowa (1949) Overture for String Orchestra (1949)
7. Overture for String Orchestra (1949)   [5:44]

Grażyna Bacewicz
Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję (1958) Music for Strings, Trumpets and Percussion (1958)
8. Allegro   [7:52]
9. Adagio   [6:03]
10. Vivace   [7:04]

Wykonawcy:
Płocka Orkiestra Symfoniczna
Jakub Chrenowicz /dyrygent/