Penderecki - Chamber Music Vol.II

W twórczości Krzysztofa Pendereckiego wiolonczela zajmuje miejsce szczególne, będąc główną bohaterką licznych kompozycji kameralnych i orkiestrowych tego wybitnego kompozytora. Niniejsza płyta, kontynuująca serię wydawniczą utworów kameralnych Krzysztofa Pendereckiego, została w całości poświęcona wiolonczeli, występującej jako instrument solowy oraz w zmultiplikowanym składzie. Kolejne kompozycje prezentowane na nagraniu znakomicie ilustrują bogactwo twórczości artysty, który w wieloletnim procesie poszukiwania i doskonalenia swojego muzycznego języka sięgał zarówno po środki awangardowe, jak i pochodzące z dawnych epok. Usłyszymy zatem pełne sonorystycznych eksperymetów "Capriccio per Siegfried Palm", nawiązującą do tradycji baroku i romantyzmu "Suite", kompozycje wirtuozowskie oraz liryczne "Agnus Dei", słowem pełną paletę wiolonczelowego artyzmu i wyrazu. Wszystko w pełnym koncentracji wykonaniu Jakoba Spahna, niezwykłego, młodego niemieckiego wiolonczelisty, któremu w utworach kameralnych towarzyszą najznakomitsi polscy wirtuozi tego instrumentu.

Wszystkie utwory zostały nagrane w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w latach 2015 - 1016.

Spis utworów:

Caprriccio per Siegfried Palm na wiolonczelę solo (1968),

Cadenza na wiolonczelę solo - transkrypcja Jakob Spahn (1983 - 84)

Per Slava na wiolonczelę solo (1985 - 86)

Suite na wiolonczelę solo (1994 - 2013)

Serenata na 3 wiolonczele (2008)

Violoncello totale na wiolonczelę solo (2011)

Agnus Dei na 8 wiolonczel (2008)

Ciaccona in memoriam Giovanni Paolo II per 6 wiolonczel (2015)

Wykonawcy:

Jakob Spahn - wiolonczela

Izabela Buchowska - wiolonczela,

Tomasz Daroch - wiolonczela

Jan Kalinowski - wiolonczela,

Marta Kordykiewicz - wiolonczela

Rafał Kwiatkowski - wiolonczela,

Mikołaj Pałosz - wiolonczela,

Beata Urbanek-Kalinowska - wiolonczela

DUX, DUX 1244, 2016

Małgorzata Polańska - reżyser nagrania