MADE IN POLAND

Nie ulega wątpliwości, że muzyka należy do najlepszych dóbr eksportowych, od czasów Mikołaja Zieleńskiego, o Fryderyku Chopinie czy też Henryku Wieniawskim nie wspominając. Podobnie dzieje się z twórcami XX wieku, wśród których Karol Szymanowski czy Grażyna Bacewicz z pewnością zajmują miejsca czołowe. Ich muzyka stworzyła pewne wzorce takie jak zainteresowanie folklorem czy dyscyplina formalna i inwencja melodyczna - które wciąż są ważnym punktem odniesienia dla współczesnych kompozytorów.

Dowodem na to są chociażby utwory członków Atom String Quartet, którzy, komponując dla swojego zespołu, sięgnęli do melodii ludowych.

Otwierająca album "Ballada o śmierci Janosika" na improwizujący kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową Dawida Lubowicza to połączenie fascynacji Podhalem z jazzowym drive'em  i za razem dowód na to, że muzyka ludowa sprawdza się w rozmaitych połączeniach.

Nutę melancholijnego zaśpiewu wprowadza inny utwór mocno związany z regionalnymi inspiracjami Krzysztofa Lenczewskiego (wiolonczelisty Atom String Quartet) - "Iława" .

W utworze "Namysłowiak" Krzysztof Lenczewski sięgnął do twórczości Zbigniewa Namysłowskiego.

Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz powstał w 1948 roku i od razu zaczął święcić triumfy zarówno na estradach polskich jak i zagranicznych.

Jest to utwór, w którym orkiestra smyczkowa ma niewyczerpalne pole do popisu.

II Kwartet smyczkowy op. 56 Karola Szymanowskiego jest największym arcydziełem kameralistyki XX wieku.

Utwór ten powstał w 1927 roku i należy do ostatniej fazy twórczości Szymanowskiego.

Nawiązanie do folkloru odnajdziemy również w balecie "Harnasie" Szymanowskiego ukończonym w 1931 roku. W tym samym roku powstała transkrypcja dwóch fragmentów baletu na skrzypce i fortepian, której to dokonał Paweł Kochański. Transkrypcja ta brzmi równie ciekawie w wersji orkiestrowej autorstwa Christiana Danowicza.

Zwieńczeniem albumu jest skomponowane u progu XXI wieku Concerto Notturno na skrzypce i orkiestrę smyczkową  Mikołaja Góreckiego.

Wykonawcą partii solowych jest Christian Danowicz  - koncertmistrz NFM Leopoldinum .

Spis utworów:

Dawid Lubowicz : "Ballada o śmierci Janosika" na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

Karol Szymanowski : II Kwartet smyczkowy op. 56 na orkiestrę smyczkową  aranżacja Richard Tognetti:

I. Moderato dolce e tranquillo ; II. Vivace, scherzando ; III. Lento

Karol SzymanowskiHighlader dance z baletu "Harnasie" op. 55 na orkiestrę smyczkową aranżacja Christian Danowicz

Krzysztof Lenczewski : "Iława" na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

Grażyna Bacewicz : Koncert na orkiestrę smyczkową

I. Allegro ; II. Andante ; III. Vivo

Krzysztof Lenczewski : "Namysłowiak" na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

Mikołaj Górecki : Concerto - Notturno

I. Lento ; II. Allegro ; III Molto lento

Atom String Quartet : Dawid Lubowicz - skrzypce I ; Mateusz Smoczyński - skrzypce II ; Michał Zaborski - altówka ; Krzysztof Lenczewski - wiolonczela

NFM Leopoldinum Chamber Orchestra ; Christian Danowicz - skrzypce i prowadzenie

DUX, DUX 1298/NFM 43, 2017

Reżyser nagrania i montaż : Małgorzata Polańska, Marcin Domżał

Płytę poleca Państwa uwadze Anna Stopińska – Paja.