Wyniki V Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Patorałek

PROTOKÓŁ JURY V RZESZOWSKIEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
Jury w składzie:
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak- Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej
we Wrocławiu - przewodnicząca Jury.
dr hab. Małgorzata Nowak prof. UMCS,
dr Anna Marek – Kamińska – dyrektor Studium Muzyki Liturgicznej, Wydział Muzyki UR

Po przesłuchaniu zgłoszonych do konkursu zespołów w liczbie 26 w dniu 27 stycznia 2018r.
Jury przedstawia następujące wyniki:

Kategoria chórów dziecięcych i młodzieżowych
Dyplom Brązowy:
74 punkty - Katedralny Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Resovienses z Rzeszowa
reprezentacja chłopięca – dyr. Marcin Florczak
Dyplom Srebrny :
85 punktów - Chór kameralny „Unisono” SM I st. im. Oskara Kolberga w Czasławiu – dyr. Piotr Komar
Dyplom Złoty:
94 punkty-Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni – dyr. ks. Stanisław Adamczyk
I Miejsce:
- nagroda pieniężna ufundowana przez Studium Muzyki Liturgicznej- 1500 zł
95 punktów - Chór Kameralny OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie – dyr. Tomasz Półtorak

Kategoria chórów dorosłych

Dyplomy Uczestnictwa:
60 punktów - Chór Męski Resonantae z Bratkowic – dyr. Jakub Pięta
63 punkty - Chór żeński „Ave Regina” z Krakowa – dyr. Przemysław Bałka
69 punktów- Chór Męski Gloria z Głogowa Małopolskiego – dyr. Wojciech Marek
69 punktów - Chór Mienia River z Wiązowny – dyr. Anna Waligóra-Tarnowska
Dyplom Brązowy:
71 punktów- Chór Wydartych Domom Kur z Brwinowa – dyr. Aleksandra Kopp
71 punktów- Chór "Veritas" z Nowosielec – dyr. Andrzej Nurcek
72 punkty- Chór „Zorza” z Kołaczyc – dyr. Monika Twarduś
73 punkty- Chór Tutte le Corde z Gdowa – dyr. Elżbieta Gawryszewska
75 punktów - chóry seniorskie - Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA z Aleksandrowa Łódzkiego
– dyr. Renata Banacka-Walczak
77 punktów- Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” im. Mieczysława Niedźwieckiego
– dyr. Danuta Bałka-Kozłowska
Dyplom Srebrny :
82 punkty- Zespół Wokalny „A cappella” z Kielc – dyr. Krzysztof Jończyk
83 punkty -Chór Kameralny Ars Cameralis z Krakowa – dyr. Gabriela Jaskiernia
85 pnktów - Katedralny Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Resovienses z Rzeszowa – reprezentacja męska – dyr. Marcin Florczak
88 punktów- Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dyr. Joanna Gutowska-Kuźmicz
90 punktów - Chór Nauczycielski Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Samorządowego Centrum Kultury AKORD w Mielcu – dyr. Antoni Stańczyk
90 punktów - Chór PRO MUSICA CAMERATA PSM II st. w Krakowie
– dyr. Małgorzata Tęczyńska-Kęska
Dyplom Złoty:
94 punkty- Chór Męski Civitas Salis z Bochni – dyr. Marcin Skoczek
95 punktów - Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dyr. Małgorzata Langer-Król
I Miejsce
- nagroda pieniężna ufundowana przez JE KS. Biskupa Jana Wątrobę - 1500 zł
96 punktów - „VERAICON” Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu
– dyr. Izabela Biskupska

Kategoria orkiestr i zespołów wokalno-instrumentalnych

Dyplom Srebrny:
81 punktów -Gminna Orkiestra Dęta w Głogowie Małopolskim – dyr. Wojciech Marek
86 punktów - Młodzieżowy Zespół Folkowy z Ochotnicy – dyr. Leszek Szewczyk

I Miejsce:
nagroda pieniężna ufundowana przez Studium Muzyki Liturgicznej - 1500 zł
93 punkty - Chór PRO MUSICA PSM II stopnia w Krakowie – dyr. Małgorzata Tęczyńska-Kęska

Nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy
"Przy wigilijnym stole " Dominika Lasoty

dla
Chóru Kameralnego OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
– dyr. Tomasz Półtorak

Nieoficjalne Jury: Słuchacze Studium Muzyki Liturgicznej
nagroda specjalna
dla
„VERAICON” Chóru Sanktuarium Przemienienia Pańskiego
w Nowym Sączu– dyr. Izabela Biskupska