Z dyr. Januszem Ostrowskim o Międzynarodowym Forum Pianistycznym "Bieszczady bez granic..."
Janusz Ostrowski - dyrektor Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic..." fot. Klara Ostrowska

Z dyr. Januszem Ostrowskim o Międzynarodowym Forum Pianistycznym "Bieszczady bez granic..."

           Z panem Januszem Ostrowskim, dyrektorem Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic...” , rozmawiamy o zbliżającej się jubileuszowej, bo XV edycji tego projektu, organizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury w Sanoku.
Tegoroczne Forum rozpocznie się 2 lutego uroczystym koncertem w Sanockim Domu Kultury.
Zanim powie Pan, jak przebiegać będzie tegoroczne forum, proszę opowiedzieć o pierwszych edycjach Forum, ponieważ nie były to na początku imprezy o zasięgu międzynarodowym.
          - To prawda, zaczęło się od małych warsztatów dla 50 osób. Uczestnikami byli pianiści – nauczyciele i uczniowie klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku. Wyjechaliśmy z Sanoka w Bieszczady i nasza bazę stanowiły Ustrzyki Dolne i Olszanica. Pragnęliśmy naszych uczniów zainspirować do czegoś ważniejszego, niż uczenie się z obowiązku, po to, aby zdać egzamin, ale aby gra na fortepianie stała się ich pasją.
           To wydarzenie było dla uczniów i nauczycieli organizujących te warsztaty na tyle inspirujące i ważne, że postanowiliśmy zrobić coś więcej i zaprosić do udziału w następnych edycjach znanych pianistów i pedagogów, którzy zainspirują nas jeszcze bardziej do pracy i wskażą, w jaki sposób osiągać jeszcze lepsze efekty.
           Udało nam się zaprosić Rodzinę pianistów – Tatianę Szebanową, Jarosława Drzewieckiego i Stanisława Drzewieckiego. Dzięki życzliwości i chęci współpracy z nami Tatiany Szebanowej i Jarosława Drzewieckiego otworzyły nam się podwoje wielkiego świata pianistycznego.
           Od tego czasu już razem zaczęliśmy budować to wielkie wydarzenie i druga edycja odbyła się już pod nazwą Forum pianistyczne i uczestniczyło w nim już ponad 100 osób. Na każde kolejne Forum przyjeżdżało coraz więcej uczestników i ta ilość chętnych ciągle rośnie. To jest bardzo miłe.

           Mieszkańcy Sanoka i przebywający w mieście w czasie trwania Forum turyści zainteresowani są przede wszystkim koncertami, które odbywają się ramach tej imprezy. Występują zarówno mistrzowie, jak i uczestnicy.
           - Tych koncertów jest bardzo dużo, ponieważ tylko w Sanockim Domu Kultury odbędzie się sześć koncertów, w Sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Sanoku odbędzie się dwanaście koncertów, które są dostępne dla wszystkich i wstęp jest wolny. W czasie trwania Forum odbędą się jeszcze koncerty w ośmiu miejscowościach. Tych koncertów jest bardzo dużo.

          Czy w czasie trwania tegorocznej edycji Forum będziecie w jakiś sposób podkreślać 15 lat działalności?
          - Będzie sporo wydarzeń, które podkreślać będą 15 lat naszej pracy. Jednym z przykładów jest inauguracja Forum, ponieważ Pavel Dombrovsky, który wystąpi jako solista, kiedyś przyjeżdżał do nas jako uczestnik, później jako laureat nagrody „Złoty Parnas”, a na tę edycję przyjedzie jako mistrz i Laureat I nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie.Pavel Dombrovsky jest Rosjaninem i mieszka w Moskwie.
          Każdego roku staramy się, aby nasze koncerty były różnorodne i wyjątkowe. Tak też będzie podczas XV Forum.
          3 lutego (w poniedziałek) wystąpi Adam Bałdych Quartet. Lider tego zespołu to świetny skrzypek jazzowy młodego pokolenia, który w czasie 17 lat swojej kariery nagrał 20 płyt. Jest także laureatem Grand Prix i I miejsc w ponad dwudziestu różnych konkursach i festiwalach. Jego koncert w Sanoku adresowany jest przede wszystkim do miłośników muzyki jazzowej, ale nie tylko.
          Wtorkowy wieczorny koncert nadzwyczajny „Tatiana Shebanova in memoriam” nosi także podtytuł „Mistrz i uczeń”. Wykonawców tego koncertu, Mikhaila Woskriesienskiego (Rosja) i Igora Olovnikowa (Białoruś), łączy Konserwatorium Moskiewskie im. Piotra Czajkowskiego.
Obydwaj są absolwentami tego Konserwatorium, ale Igor Olovnikow był asystentem i stażystą u Mikhaila Woskriesienskiego. Tym razem wystąpią na jednej scenie w Sanoku na cześć Tatiany Shebanovej, która była „matką chrzestną” naszego Forum i zawsze o niej pamiętamy. Ten koncert poprowadzi Małgorzata Polańska z firmy DUX , która nagrała wiele płyt z Tatianą Shebanovą. Z pewnością będzie to wyjątkowy wieczór.
          Koncert, który odbędzie się w środę – 5 lutego, będzie wyjątkowy w historii wszystkich edycji. Jednym w mistrzów Forum będzie dyrygent Bogdan Olędzki, który postara się przygotować pianistów do dyrygowania utworami Mozarta, solistami będą inni utalentowani pianiści, uczestniczący w Forum.
Na zakończenie wieczoru zabrzmi Koncert A-dur KV 488 Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Lidii Grychtołówny, a Lwowską Orkiestrą Kameralną dyrygował będzie Bogdan Olędzki.
          W czwartek (6 lutego) odbędzie się koncert zatytułowany „Forum – Miastu”, a wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny. Będzie to trudne logistycznie wydarzenie, bo jest to bardzo duży zespół, a scena SDK nie jest duża.
          Podczas Gali Finałowej zabrzmią koncerty fortepianowe Mozarta i Chopina w wykonaniu uczestników Forum i Lwowskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Igora Pylatyuka. Później nastąpi rozdanie nagród. Będą nagrody ufundowane m.in. przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Elżbiety Pendereckiej, Instytut Muzyki w Tańca i wiele nagród w postaci koncertów w filharmoniach w Polsce i za granicą.

           Wykładowcami Forum są znakomici mistrzowie z Polski oraz zagranicy, ale zgłosiło się na to Forum chyba więcej pianistów z zagranicy niż z Polski.
           - Przyjadą do Sanoka uczestnicy z co najmniej 12 krajów. Między innymi z Japonii będą 3 osoby, z Litwy 5 osób, z Mołdawii 3, z Polski 39, z Rumunii 2, z Rosji 21, w Hiszpanii 1 i 22 osoby z Ukrainy.
          Natomiast oprócz znakomitych polskich wykładowców przyjadą do nas mistrzowie m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Francji, Japonii. Z  wykładowców, którzy przyjeżdżają do Sanoka od lat będą także w tym roku: prof. Andrzej Jasiński, prof. Jarosław Drzewiecki (przewodniczący Rady Programowej Forum), prof. Andrzej Tatarski, prof Lidia Grychtołówna, prof. Viera Nosina (Rosja), prof Eugen Indjic (USA/Francja), prof. Mikhail Woskriesienski (Rosja), prof. Urszula Bartkiewicz...
Trudno mi z pamięci wymienić wszystkich mistrzów, bo będzie ich w tym roku ponad trzydziestu.

          Młodzi pianiści przyjeżdżają doskonalić swoje umiejętności z zakresu gry, ale nie tylko, bowiem mogą zdobyć wiedzę z innych dziedzin, która pianistom jest potrzebna.
           - Codziennie są zajęcia poświęcone zdrowiu artystów, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak ćwiczyć, jak wzmocnić mięśnie, które najczęściej pracują.
Wielką wagę przykładamy do biznesu w muzyce, bo jest to coraz ważniejsze zagadnienie. Młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nie wystarczy tylko pięknie grać. Trzeba również posiadać umiejętności menedżerskie.
Będą także wykłady z zakresu prawa autorskiego, bo to jest także bardzo ważne dla wykonawców, którzy sami organizują sobie koncerty.

           Przybliżył nam Pan koncerty, które odbędą się w Sanockim Domu Kultury i w Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku. Organizujecie także koncerty w innych miastach.
          - Owszem. Pierwszy koncert odbędzie się już 31 stycznia w Stalowej Woli i ten koncert organizowany jest we współpracy z Fundacją Amadeusz.
1 lutego będziemy w Janowie i inaugurujemy obchody 380-lecia Janowa Lubelskiego;
2 lutego wystąpimy w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie;
3 lutego odbędzie się koncert w Jarosławiu;
4 lutego wystąpimy ponownie w Stalowej Woli;
6 lutego odbędzie się koncert w Sali Domu Kultury SCK w Mielcu;
8 lutego gościć będziemy w Sali Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach;
9 lutego odbędzie się koncert w Warszawie.

           Czy nadal kontynuowany jest Konkurs „Młody Wirtuoz”?
           - Oczywiście, na ten Konkurs zgłasza się coraz więcej chętnych. W trzech grupach zgłosiło się 160 osób. Powołane zostały trzy zespoły Jury, które pracować będą pod przewodnictwem prof. Ludmiły Zakopets (I grupa), prof. Viery Nosiny (II grupa i duety) oraz prof. Andrzeja Tatarskiego (III grupa). Dodam, że będzie to już XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz” w Sanoku.

          Znalazłam także informację o „Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej”.
          - Około 40 osób zgłosiło swój udział w zajęciach tej grupy. Są to bardzo ambitni i kreatywni nauczyciele fortepianu z całej Polski, którzy chcą nam towarzyszyć i korzystać z wartości intelektualnych.
          Po raz pierwszy odbędzie się na Forum wykład połączony z prezentacją Sylwestra Bernaciaka na temat: „Elementarz małego pianisty – 101 progresywnych ćwiczeń i utworów”.
          Również po raz pierwszy dr Agnieszka Kościelak-Nadolska z Akademii Muzycznej z Łodzi wystąpi z wykładem „Pamięć doskonała – fotograficzna czy mięśniowa”.
          Reżyser Małgorzata Polańska mówić będzie, jak ważną rolę w samodoskonaleniu pełni nagrywanie.
          Prof. Andrzej Jasiński powie o sztuce artykulacji w utworach Mozarta i Chopina.
          Wykład prof. Urszuli Bartkiewicz poświęcony będzie ozdobnikom w Suitach francuskich J. S. Bacha, a o sztuce polifonii mówić będzie prof. Viera Nosina.
          Wykład Konstantego Wileńskiego poświęcony będzie podstawom improwizacji w szkołach muzycznych I i II stopnia.

           Pewnie wielu zabiegów wymagało zgromadzenie środków na tak wielki przedsięwzięcie, bo opłaty uczestników pokrywają tylko ich pobyt i udział w zajęciach.
           - Tak naprawdę uczestnicy płacą tylko za część zajęć dlatego, że to Forum jest bardzo kosztowne, a jeśli do tego dodamy pobyt znakomitym mistrzów i koncerty z udziałem orkiestry, to kwota, której potrzebujemy, jest pokaźna.
Jeszcze nie wiemy, czy mamy środki, bo napisaliśmy projekt na ten rok do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekamy na oficjalne wyniki.
           Cieszę się bardzo, że wsparli nas liczni sponsorzy. Wszyscy, którzy do tej pory nas dotowali, obiecali pomoc także w tym roku, a mamy także nowych darczyńców. Wszyscy wiedzą, że Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic...” jest ważnym, wartościowym przedsięwzięciem i chcą wspierać jego realizację.

            Zajęcia, podobnie jak koncerty, odbywać się będą w Sanockim Domu Kultury oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sanoku.
            - Szkoła Muzyczna, wszystkie sale i wszystkie fortepiany są do naszej dyspozycji, tak samo swoje pomieszczenia udostępni nam Sanocki Dom Kultury.
Zapraszam serdecznie do Sanoka na koncerty XV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic...”.

Z panem Januszem Ostrowskim, dyrektorem Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic...” , pianistą i nauczycielem fortepianu rozmawiała Zofia Stopińska 21 stycznia 2020 roku w Sanoku