Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne zaprasza

Szkoła Muzyczna I stopnia i Szkoła Muzyczna II stopnia Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego ogłaszają dodatkowy nabór na rok szkolny 2017/2018.

Przesłuchania wstępne odbędą się 6 września 2017r.
- do Szkoły Muzycznej I st. ŁTM na instrumenty: trąbka, akordeon, wiolonczela, puzon, odbędą się o godz.16:00
- do Szkoły Muzycznej II st. ŁTM na wszystkie instrumentu o godz. 17.00

Trwa także nabór do Przedszkola Muzycznego.

Szczegóły na http://ltmlancut.pl/