X MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY „MŁODY WIRTUOZ"

Termin i miejsce: 04 - 05.02.2019 r., PSM I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz" stanowi część projektu Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i motywacja do dalszego rozwoju uczniów. Wartością konkursu będzie wyjątkowe Jury, składające się z grona pedagogicznego, skupione przy VIII Mistrzowskiej Szkole Pedagogiki Fortepianowej pod przewodnictwem prof. Viery Nosiny i prof. Andrzeja Tatarskiego. Dzięki takiej organizacji, przesłuchania cechować będzie atmosfera nie tylko profesjonalizmu, ale i życzliwości. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna tytuł laureata „Złotego Wirtuoza", „Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wirtuoza”.

PROGRAM:

1. Przesłuchania konkursowe
Program obejmuje dwa dowolnie wybrane utwory trwające od 3 do 10 min., wykonywane z pamięci.
Przesłuchania odbędą się w Auli i Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku
w dniu 04.02.2019 r. od godz. 8:30.
Konkurs podzielony będzie na trzy grupy wiekowe.

2. Koncert Laureatów
W dniu 05.02.2019 r. o godz. 15:00 odbędzie się Koncert Laureatów X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku.
Nagrody i dyplomy Laureaci otrzymają z rąk prof. Viery Nosiny, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Jarosława Drzewieckiego.

Jurorzy konkursu:
Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Tatarski
Członkowie Jury – uczestnicy VIII Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej 2019
Zgłoszenia udziału dokonuje się poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej i dokonanie wpłaty 180 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia.

więcej informacji na stronie www.interpiano.pl