XXII EUROREGIONALNY KONCERT KOLĘD SOLI DEO GLORIA

Pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna
Miejsce: Sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, Krosno, województwo podkarpackie
Termin: 14 stycznia 2023, godzina 16.00
Szczegóły: www.rckp.krosno.pl

Wstęp wolny

Euroregionalny Koncert Kolęd „Soli Deo Gloria” po raz dwudziesty drugi w Krośnie. 14 stycznia 2023 zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, w tym roku z udziałem aż pięciu chórów z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Wystąpią:
Chór Kameralny Domu Kultury - Sárospatak (Węgry), dyr. Beatrix Hörcsigné Balla
Chór Dziewczęcy i Młodzieżowy „Ozvena” - Vranov nad Topľou (Słowacja), dyr. Vilma Krauspeová
Chór Kameralny „Sonores” - Sanok, dyr. Monika Brewczak
Chór Dorosły Klubu Kultury im. H. Sienkiewicza - Energodar (Ukraina), dyr. Iryna Sendetska
Chór Mieszany „Echo” ZNP i RCKP - Krosno, dyr. Mariola Rybczak

RCKP Chór Kameralny Domu Kultury Węgry1

                                Chór Kameralny Domu Kultury - Sárospatak
Chór Kameralny Domu Kultury powstał w 1968 roku i liczył wówczas 16 członków. Chór dzisiaj to 34 osoby, które czerpią radość ze wspólnego śpiewania, muzyki. Łączy go chęć udostępnienia sztuki chóralnej jak najszerszemu gronu ludzi, a także społeczności. Repertuar zespołu obejmuje dzieła od dawnych mistrzów po współczesnych autorów. Są to zarówno dzieła kościelne, jak i świeckie. Uważa za ważne zadanie przybliżenie sztuki chóralnej mieszkańcom małych miast regionu Zemplén. Jako pośrednik powyższych wartości prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od momentu powstania. W ciągu ostatnich ponad pięćdziesięciu lat, oprócz występów w kraju, koncertował też zarówno za granicą, jak również w bardziej odległych krajach Europy. Występowali w Rumunii, Ukrainie, Słowacji, ale odwiedzili tez Niemcy, Włochy, Holandię i Finlandię. Jest stałym uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Kameralnych w Miszkolcu, a także chórem-gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Chórów w Sárospataku. Założyciel zespołu Ferenc Csehi kierował pracą chóru do jesieni 2014 roku. Następnie, ku wielkiej radości członków, kierownictwo chóru objął Zoltán Sándor. Oprócz opracowywania pod jego kierunkiem nowego repertuaru, zespół regularnie bierze również udział w prezentacjach utworów oratoryjnych.

RCKP Chór Dziewczęcy i Młodzieżowy Ozvena Słowacja2

                                        Chór Dziewczęcy i Młodzieżowy OZVENA - Vranov nad Topľou
Ozvena została założona w 1980 roku. Jej dyrygentem została Vilma Krauspeová. Obecnie w Stowarzyszeniu Chórów OZVENA działa 5 chórów dziecięcych i młodzieżowych. Prawie wszyscy członkowie Ozveny są również uczniami Prywatnej Szkoły Artystycznej we Vranovie nad Topľou. Ozvena z powodzeniem koncertowała w kilku krajach Europy i w Kanadzie oraz brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach śpiewu chóralnego, na których wielokrotnie zdobywała złote, srebrne i brązowe medale. Ozvena otrzymała Nagrodę Miasta Vranov nad Topľou. Repertuar chóru obejmuje utwory sakralne i polifoniczne, aranżacje pieśni ludowych autorów słowackich i zagranicznych, pieśni duchowe oraz współczesne kompozycje chóralne. Stowarzyszenie Ozvena jest członkiem Stowarzyszenia Słowackich Chórów i Europejskiej Federacji Europa Cantat. Ozvena jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vranovské Choral Festival. Obecnie mieszany chór młodzieżowy prowadzi Vilma Krauspeová, a chór dziewczęcy Radovan Zajíc i Vilma Krauspeová. Akompaniatorką chóru jest Martina Maťašová.

RCKP Chór Kameralny Sonores Polska Sanok1

                                                       Chór Kameralny „Sonores” - Sanok
Chór Kameralny SONORES powstał w 2012 roku. Działa przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. W repertuarze chóru są utwory religijne i patriotyczne. Założycielem i dyrygentem chóru jest Monika Brewczak.

RCKP Chór Dorosły Klubu Kultury im. H. Sienkiewicza Ukraina1

                                       Chór Dorosły Klubu Kultury im. H. Sienkiewicza - Energodar
Energodarski Klub Kultury Polskiej im. H. Sienkiewicza istnieje od 15 lat i liczy 357 członków. W tej chwili w Krośnie przebywa 137 osób należących do klubu i to właśnie te osoby zobaczyć będzie można podczas koncertu.

RCKP Chór Mieszany Echo Polska Krosno1

                                                     Chór Mieszany „Echo” RCKP Krosno
Chór Mieszany „Echo” powstał w 1945 roku i działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza oraz Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie. Jest chórem związanym z miastem i od początków swego istnienia dał ponad 1350 koncertów, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczno- kulturalnym Krosna i regionu. Repertuar chóru tworzą utwory sakralne z różnych epok, tradycyjne pieśni patriotyczne i ludowe oraz opracowania muzyki rozrywkowej. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, prowadzi aktywną działalność i wymianę artystyczną w kraju i za granicą.
Do ostatnich osiągnięć chóru należy: I miejsce w kategorii chórów mieszanych, przyznane na VIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie, I miejsce w VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej oraz Srebrne Pasmo na XVI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie w 2021, II i III miejsce w kategorii muzyki świeckiej oraz sakralnej podczas I edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Resovia Sings” w Rzeszowie w 2021, a także III miejsce w kategorii chórów podczas XXV Edycji Balkan Folk Fest w Warnie (Bułgaria) w 2019. Z otrzymanych przez chór odznaczeń i wyróżnień w ostatnich dziesięciu latach należy wymienić: Medal za Zasługi dla Miasta Krosna przyznany przez Prezydenta Miasta Krosna 2015, Złotą Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Brylantem w 2015, Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego pod nazwą Artystyczny Znak Podkarpacia za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania muzyki chóralnej - 2020, Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2021. Prezesem Chóru jest Andrzej Bartosik. Od 2004 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej - Mariola Rybczak.

Mariola Rybczak ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Krośnie. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Pozawydziałowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu w Akademii Muzycznej w Warszawie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie, prowadzi także warsztaty i zajęcia muzyczne w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Jest bardzo aktywna w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu, działa na wielu płaszczyznach muzycznych jako dyrygent i kierownik artystyczny, pedagog, wokalista, konferansjer, juror konkursów wokalnych. W 2021 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

RCKP Koncert Soli Deo Gloria 2023 plakat800