Galeria Jasielskiego Domu Kultury: Portrety znanych artystów

       Blisko czterdzieści pasteli Alicji Stӧger – Zamojskiej można obejrzeć w Galerii Jasielskiego Domu Kultury do 3 listopada br. Na ekspozycję składają się portrety znanych polskich muzyków, śpiewaków, kompozytorów oraz laureatów międzynarodowych konkursów chopinowskich. Wystawa została otwarta 10 października br., w 19. rocznicę śmierci artystki.

       Chcieliśmy upamiętnić związek malarki z Jasłem i pokazać nieprezentowaną do tej pory kolekcję obrazów, które należą do naszych zbiorów – wyjaśnia Anna Brożyna, starszy instruktor ds. plastyki, kustosz wystawy.
Alicja Stӧger- Zamojska podarowała swoje prace Jasielskiemu Domowi Kultury w latach 90. XX wieku. Prawdopodobnie kierując się sentymentem do miasta, z którym była związana poprzez swoich rodziców. Artystka często bywała w Jaśle, przyjaźniła z nieżyjącymi już: Karolem Głową (ówczesnym dyrektorem JDK) i lekarką Elżbietą Przybyszowską – Constantine.

        Obrazy będące w zbiorach Jasielskiego Domu Kultury, trafiły tu początkiem lat 90. ubiegłego stulecia. Na wystawie można zobaczyć portrety niezapomnianych artystów, m.in. Bogdana Paprockiego, Wiesława Ochmana, Barbary Zagórzanki, Krystyny Szostek – Radkowej, Ewy Głowackiej, Kevina Kennera, Ohlssona Garicka, Krystiana Zimermana, Marhty Argerich, Haliny Czerny-Stefańskiej, Bernarda Ładysza, Adama Didura, Marii Fołtyn i Stefanii Woytowicz. Obrazy bardzo wiernie oddają prawdziwy wizerunek postaci, o czym można się przekonać odwiedzając wystawę w Galerii JDK. – Liczymy także na to, że naszą ekspozycją zainteresują się inne ośrodki kultury (muzea, filharmonie) w kraju – dodaje A. Brożyna.

       Oprócz portretów wykonanych w technice suchej pasteli, w kolekcji JDK znajdują się obrazy olejne. Natomiast do Muzeum Regionalnego w Jaśle trafił portret przodków artystki. Z kolei w I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, znajduje się portret patrona szkoły autorstwa Alicji Stӧger – Zamojskiej, namalowany z okazji jubileuszu 125 – lecia tej placówki. Malarka wykonała również polichromię do figury św. Antoniego, która znajduje się w jasielskim Klasztorze Franciszkanów.

W 1993 roku, uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr XXIX/268/93, nadano Alicji Stӧger – Zamojskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła, za zasługi dla rozwoju kultury naszego regionu.

Zmarła w Warszawie, 10 października 2004 roku.

JDK