I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DUETÓW WOKALNO - ORGANOWYCH W LUBACZOWIE

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DUETÓW WOKALNO - ORGANOWYCH LUBACZÓW 15-17 WRZEŚNIA 2023 ROKU
KOŚCIÓŁ P. W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Organizator: Parafia p.w. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie

Kierownictwo organizacyjne : ks. Roman Karpowicz

Współorganizator: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie

Dyrektorzy artystyczni konkursu: prof. dr hab. Jan Bokszczanin i dr hab. Agnieszka Kurowska-Janecka

Lubaczów banerDOi 600

 

Regulamin Konkursu

I INFORMACJE OGÓLNE:
1. I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DUETÓW WOKALNO-ORGANOWYCH
odbędzie się w dniach 15-17 września 2023 roku w Lubaczowie
w Kościele p. w. św. Karola Boromeusza

2. Celem konkursu jest propagowanie oryginalnie napisanych utworów i
transkrybowanych na organy i głos oraz promocja młodych utalentowanych
muzyków.

3. Głównym Organizatorem jest Parafia p.w. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie,
a współorganizatorem Miejski Dom Kultury w Lubaczowie

4. W konkursie mogą brać udział duety wokalno-organowe z Polski, uczniowie,
studenci i absolwenci wydziałów organowych i wokalnych uczelni muzycznych,
którzy do dnia 15 września 2023 roku nie ukończyli 32 roku życia.

5. Miejsce Przesłuchań konkursowych:
Kościół p. w. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie. ul. Mickiewicza 85