Chopin University Press - nowości wydawnicze

Chwalimy się!
Koniec roku się zbliża, a to czas, który obfituje w Chopin University Press w nowości wydawnicze.
Prezentujemy dziś Państwu książkę autorstwa Klaudiusza Barana i Leszka Lorenta, którzy piszą o spotkaniu się w dziele muzycznym dwóch instrumentów - akordeonu i perkusji. Oba instrumenty przeżywają renesans w muzyce nowej. W XX wieku otrzymały status instrumentów solowych, a kompozytorzy chętnie pisali utwory, w których można pokazać ogrom możliwości tychże instrumentów.
Autorzy w publikacji prezentują i omawiają utwory oparte na symbolu, który jest rozumiany nie tylko jako znak graficzny, ale przede wszystkim wieloznaczna platforma pojęciowa, będąca źródłem twórczego natchnienia.
Dodatkowo w publikacji znajduje się wiele informacji dotyczących współczesnej notacji akordeonowej i perkusyjnej oraz sposobów jej interpretacji. Tym samy książka i treści w niej zawarte wypełnia pewną lukę w polskim piśmiennictwie muzycznym traktującym o kompozycjach perkusyjno-akordeonowych.