Filharmonia Podkarpacka - Oratorium "Szukam Was"
Sebastian Perłowski - dyrygent, kompozytor Tiago Silva

Filharmonia Podkarpacka - Oratorium "Szukam Was"

29 X 2020 r., czwartek, godz.19:00
KONCERT REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU "OPUS: NIEPODLEGŁA"

Oratorium "Szukam Was"

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ
PERŁA BAND
SEBASTIAN PERŁOWSKI - dyrygent

SOLIŚCI:
KAROLINA LESZKO
KATARZYNA MOŚ
MARCIN JAJKIEWICZ
MATEUSZ ZIÓŁKO

Bartosz Tomaszek / Sebastian Perłowski - muzyka
Michał Zabłocki - słowa
Testament Jana Pawła II czyta Borys Grzegorz Roman

Oratorium “Szukam Was”, z muzyką Bartosza Tomaszka oraz Sebastiana Perłowskiego, to unikatowe dzieło z udziałem solistów, trio jazzowego oraz orkiestry symfonicznej. Dzieło oparte jest na tekście krakowski ego poety - Michała Zabłockiego, napisanym na podstawie testamentu Św. Jana Pawła II - w czwartą rocznicę Jego śmierci. Przypominając testament Jana Pawła II, nie można zapomnieć słów: „... przyjmuję teraz tę śmierć dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył – dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga Samego”. Te słowa zapowiadają wielkie duchowe i artystyczne doznania przywołujące myśli Największego Polaka ostatniego stulecia.