PENDERECKI • CONCERTOS VOL.7 • BUDNIK, NIZIOŁ, PRZEDBORA, ADAMSKI

Ukończone w 2003 r. Concerto Grosso nr 2 na trzy klarnety i dwa rożki basetowe Krzysztofa Pendereckiego, poza hiszpańskim prawykonaniem, przez 15 lat nie było prezentowane szerszej publiczności. Concerto Grosso nr 2 to kompozycja, którą ciężko jest rozpatrywać wyłącznie w kontekście inspiracji wykształconą w baroku formą muzycznej wypowiedzi. Poza licznymi barokowymi odniesieniami utwór zawiera szereg harmonicznych zwrotów tożsamych z muzyką późnego neoromantyzmu oraz XX wiecznego ekspresjonizmu. Niniejszy album jest w istoie pierwszą okazją do zapoznania się szerszej publiczności z tym fascynującym dziełem. Poza wspomnianym utworem płyta obejmuje także nagranie cieszącego się ogromną światową popularnością Koncertu altówkowego Pendereckiego opracowanego w 2018 r. na gitarę i orkiestrę, oraz skomponowany w 2012 r. Koncert podwójny na altówkę i wiolonczelę.

CD DUX 1537Total time: [57:19]
Krzysztof Penderecki
Concerto doppio per violino, viola ed orchestra (2012) 616787
1. Concerto doppio per violino, viola ed orchestra (2012)
[22:08]
Krzysztof Penderecki
Concerto per viola (chitarra) ed orchestra (1983) (wersja na gitarę w opracowaniu Piotra Przedbory: 2018) Concerto per viola (chitarra) ed orchestra (1983) (version for guitar arranged by Piotr Przedbora: 2018)616788
2. I Lento
[6:41]
3. II Vivace
[3:24]
4. III Meno mosso
[1:41]
5. IV Vivo
[0:35]
6. V Tempo I
[4:56]
7. VI Vivo
[1:33]
8. VII Lento (Tempo I)
[2:38]
Krzysztof Penderecki
Concerto grosso no. 2 per 5 clarinetti ed orchestra (2004) 616789
9. Concerto grosso no. 2 per 5 clarinetti ed orchestra (2004)
[13:42]
Wykonawcy:
Bartłomiej Nizioł /skrzypce/
Arkadiusz Adamski /klarnet/
Krzysztof Penderecki /dyrygent/
Tomasz Żymła /klarnet basowy, rożek basetowy/
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Piotr Przedbora /gitara/
Katarzyna Budnik-Gałązka /altówka/
Maciej Tworek /dyrygent/
Bartłomiej Dobrowolski /klarnet/
Agata Piątek /klarnet/
Andrzej Ciepliński /rożek basetowy/