Mielecki Laur Kultury

Samorządowcy docenili mielecką kulturę ważną uchwałą, która ustanawia rokroczne przyznawanie nagród artystycznych najbardziej utalentowanym artystycznie młodym mielczanom. Kandydatury można zgłaszać do 31 maja. Nagrody przyznawał będzie prezydent Mielca, po zasięgnięciu opinii zespołu doradczego.

Mielecki Laur Kultury

Nagroda ma być inspiracją dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat, a jednocześnie formą promocji ich osiągnięć na niwie artystycznej. Młodzi ludzie aspirujący do nagrody muszą mieć na swoim koncie wybitne osiągnięcia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim. Muszą także mieszkać na terenie Mielca, lub być uczniami szkół mających swoje siedziby w naszym mieście.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać szkoły, instytucje i stowarzyszenia związane z obszarem kultury oraz Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej.
Dom Kultury SCK, który koordynuje działania związane z nagrodami, zaprasza do składania wniosków (do 31 maja).

Szczegółowy regulamin przyznawania nagrody na stronie kultura.mielec.pl.