Filharmonia Podkarpacka zaprasza
Mariusz Solarz - tenor fot. ze zbiorów Filharmonii Podkarpackiej

Filharmonia Podkarpacka zaprasza

Koncert symfoniczny

8 kwietnia 2022r. piątek, godz. 19:00

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ
CHÓR FILHARMONII KRAKOWSKIEJ

TOMASZ CHMIEL – dyrygent
PIOTR PIWKO – przygotowanie chóru

MARIUSZ SOLARZ – tenor

W programie:
T. Chmiel – Chwała Ukrainie
S. Moniuszko – Kantata ”Sonety krymskie”
Z. Noskowski – Step