BŁAŻEWICZ, ŁUKASZEWSKI, CZARNECKI • POLSKIE KONCERTY WSPÓŁCZESNE

Album Filharmonii Kameralnej Im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, poświęcony współczesnym koncertom instrumentalnym umożliwia konfrontację estetyk trzech, wysoko ocenianych dziś polskich kompozytorów. Każdy z utrwalonych na niniejszej płycie utworów utrzymany jest względem pozostałych w nieco pokrewnej (korespondującej z XX-wiecznym neoklasycyzmem), postmodernistycznej estetyce, co bez wątpienia ułatwia odbiór całego materiału. Choć przedstawione koncerty w żaden sposób nie nawiązują do tradycji muzycznej awangardy, wiele zastosowanych zabiegów kompozytorskich (pomysłowe instrumentarium, różnorodne środki odpowiedzialne za architektonikę formy) świadczy o dużym indywidualizmie tych trzech dzieł.

CD DUX 1462 Total time: [61:02]

Marcin Błażewicz
Koncert na gitarę i orkiestrę smyczkową (2015-2016)
1. Andante                [9:26]
2. Largo cantabile     [9:05]
3. Allegro con fuoco  [6:25]

Paweł Łukaszewski
Trinity Concerto na saksofon sopranowy i orkiestrę smyczkową (2007)
4. Larghetto  [6:13]
5. Agitato      [2:14]
6. Largo        [4:26]

Sławomir Czarnecki
Concerto Lendinum op. 44 | Op. 44 na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (2004–2005)
7. Allegretto     [4:47]
8. Lento assai  [8:14]
9. Vivace         [10:10]

WYKONAWCY

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
Jan Miłosz Zarzycki /dyrygent/
Kuba Jakowicz /skrzypce/
Marcin Dylla /gitara/
Paweł Gusnar /saksofon sopranowy/
Tomasz Strahl /wiolonczela/

DUX 1462