Paweł Łukaszewski - Musica Sacra

DUX 1465 ŁUKASZEWSKI • MUSICA SACRA 9

Kolejna płyta prezentująca dorobek Pawła Łukaszewskiego (DUX Łukaszewski Collection).
Charakterystyczny język stylistyczny Łukaszewskiego, bliski jest takim artystom jak Arvo Pärt, John Tavener czy Mikołaj Górecki, a jednocześnie bardzo mocno nawiązuje do przed-nowożytnych tradycji renesansowej muzyki wokalnej i chorału gregoriańskiego.
Kluczową pozycję niniejszej płyty stanowi cykl zatytułowany Beatus vir, skomponowany w latach 1996-2007. Tworzy go osiem pieśni przywołujących - kolejno w tym nagraniu - postaci: świętego Wojciecha, świętego Marcina, świętego Stanisława , świętego Jana z Dukli, świętego Pawła, świętego Antoniego, świętego Zygmunta Szczęsnego-Felińskiegoi Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

CD DUX 1465 Total time: [44:45]

Paweł Łukaszewski
Ostatni list św. Maksymiliana do Matki (1993)
1. Ostatni list św. Maksymiliana do Matki/ [4:15]

Paweł Łukaszewski
Beatus Vir (1996-2007)
2. Beatus vir Sanctus Adalbertus (1997) sł. / text Jerzy Wojtczak-Szyszkowski [3:00]
3. Beatus vir Sanctus Martinus (1996) [2:40]
4. Splendor Patriae – Beatus vir Sanctus Stanislaus (2003) sł. / text Jerzy Wojtczak-Szyszkowski [3:30]
5. Beatus vir Sanctus Ioannes de Dukla (2001) sł. / text Jerzy Wojtczak-Szyszkowski [1:50]
6. Beatus vir Sanctus Paulus (2003) [2:45]
7. Beatus vir Sanctus Antonius (2003) [2:40]
8. Gloria Gentis – Beatus vir Sanctus Sigismundus (2003/2007) sł. / text Jerzy Wojtczak-Szyszkowski [4:30]
9. Beatus vir Cardinalis Wyszyński (2001) [3:40]

Paweł Łukaszewski
Hommage a Edith Stein (2002)
10. Tagesgebet [2:48]
11. Gabengebet [2:15]
12. Schlussgebet [2:39]
13. Tu es Petrus (1992) [3:10]
14. Jubilate Deo (1996) [1:40]
15. Modlitwa za Ojczyznę / Prayer for the Homeland (1997) sł. / text ks. Piotr Skarga / Rev. Piotr Skarga [3:17]

Wykonawcy:
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Aleksandra Zeman /dyrygent/
Janusz Siadlak /kier. artystyczne/

 2018 DUX Recording Producers