Rachmaninoff - ALL-NIGHT VIGIL

Sergei Rachmaninoff  - Całonocne Czuwanie na chór mieszany op. 37 (1915)

Wykonawcy
Bartmiński, Rafał ∎ , Bielecka, Violetta ∎ , Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku ∎ , Drugow, Krzysztof ∎ , Rehlis, Agnieszka
DUX 1404
Całonocne czuwanie – to cykl nabożeństw celebrowanych przez wyznawców prawosławia w wigilię wszystkich świąt i każdej Małej Paschy - czyli niedzieli. Wieczernia, powieczerije i utreniya odprawiane są od wieczora po świt. Pośród wielu kompozytorów, którzy opracowywali tekst Całonocnego czuwania szczególnym mistrzostwem formy wyróżnił się Sergiusz Rachmaninow. Starannie dobrane brzmienia o dyskretnie nowoczesnej harmonii oddają akustykę wschodniochrześcijańskiej świątyni. Zmiany obsady (od trój- do jedenastogłosu) i polichóralność oddają swoistą teatralność cerkiewnych nabożeństw, których akcja rozwija się na kilku planach, w różnych punktach świątynnej przestrzeni. Szczególnie kontrastują tu ze sobą i idealnie łączą się dźwięczne, krystaliczne rejestry głosów żeńskich z głosami męskimi, wśród których głębokie znaczenie mają, rzadko spotykane w zachodniej kulturze basy basso profondo. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, także ze względu na swój poziom artystyczny, gwarantuje najwyższy poziom wykonawczy tego rodzaju muzyki w Polsce.
CD DUX 1404Total time: [55:13]
Sergiusz Rachmaninow
Całonocne Czuwanie na chór mieszany op. 37 (1915)
1. Come, Let Us Worship [2:25]
2. Bless the Lord, My Soul [6:25]
3. Blessed Is the Man [4:27]
4. Gentle Light [2:50]
5. Now Let Your Servant Depart in Peace [3:21]
6. Rejoice, Virgin Mother of God [2:45]
7. Shestopsalmiye (the Six Psalms) [2:45]
8. Praise the Name of the Lord [2:00]
9. Blessed Are You, Lord [6:01]
10. Having Beheld the Resurrection of Christ [3:18]
11. My Soul Exalts the Lord [6:13]
12. The Great Doxology [6:19]
13. Today Salvation Is in the World [1:53]
14. Troparion: You Did Rise from the Tomb [3:06]
15. You Are the Victorious [1:23]
Wykonawcy:
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
Agnieszka Rehlis /mezzosopran/
Krzysztof Drugow /bas/
Rafał Bartmiński /tenor/
Violetta Bielecka /dyrygent/

DUX, DUX 1404, 2017

Reżyseria nagrania: Marcin Guz, Lech Tołwiński

 Płyte poleca Państwa uwadze Anna Stopińska - Paja