ZOLOTARYOV, REPNIKOV, NAGAYEV • ROSYJSKIE SONATY AKORDEONOWE XX WIEKU • BARAN

Władysław Zołotariow, Aleksandr Nagajew i Albin Rep­nikow to wielkie nazwiska XX-wiecznej rosyjskiej lite­ratury akordeonowej. Prezentowane na niniejszym albumie sonaty łączy rys tragizmu, refleksji nad życiem, ale w cieniu śmierci. Nie brak w nich muzycznych odniesień bezpośrednio z nią związanych, jak cytat ze średniowiecznej sekwen­cji śpiewanej podczas mszy żałobnych Dies iræ, dies illa w III Sonacie Władysława Zołotariowa, czy wyko­rzystanie motywiki pieśni Позабыт, позаброшен (Zapomniany, porzucony), opowiadającej o dziecku świadomym czekającej go śmierci w trzeciej części Sonaty Albina Repnikowa. Sonata op. 13 Aleksandra Nagajewa powstała w rok po tragicznym odejściu Zołotariowa i jest muzycznym hołdem złożonym przyjacielowi.

DUX 1767                Total time: [54:07]

Vladislav Zolotaryov

Sonata nr 3 (1972) Sonata No. 3 (1972)
1. Maestoso ad lib. Allegro ben ritmico con anima    [6:48]
2. Allegro moderato   [3:29]
3. Largo. Funebre     [3:22]
4. Allegro vivace con anima   [9:44]

Albin Repnikov

Sonata (1981)
5. Sostenuto    [2:54]
6. Comodo. Allegro assai    [2:10]
7. Doloroso    [3:59]
8. Finale    [5:58]

Aleksandr Nagayev

Sonata op. 13 (1977) Sonata, Op. 13 (1977)
9. Grave. Allegro sostenuto. Collera    [6:56]
10. Andante mesto    [3:48]
11. Grave. Allegro molto tempestoso    [4:57]

Wykonawcy:
Klaudiusz Baran /akordeon/