A POLISH KALEIDOSCOPE 3 • DANCE MUSIC FOR 4 HANDS • RAVEL PIANO DUO

Trzeci album Ravel Piano Duo z serii Polski Kalejdoskop w całości poświęcony jest powstałej w II połowie XIX wieku oraz na początku wieku XX fortepianowej muzyce tanecznej.
Dziś, za najgenialniejszego polskiego kompozytora tworzącego tego rodzaju dzieła, powszechnie uznaje się Fryderyka Chopina. Często jednak, wielbiąc oraz zachwycając się kunsztem chopinowskiej sztuki zapominamy o wielu wybitnych twórcach, mających niezaprzeczalne zasługi w zakresie propagowania tańców zarówno narodowych, jak i tych pochodzących spoza naszego kraju. Niniejszy album obejmuje więc szereg zróżnicowanych stylistycznie miniatur tanecznych cenionych polskich twórców: Moniuszki, Noskowskiego, Żeleńskiego, Moszkowskiego i Friedmana.

DUX 1590   Total time: [67:02]

Stanisław Moniuszko
Polonez D-dur (ok. 1863)
1. Polonez D-dur (ok. 1863)  [5:27]

Stanisław Moniuszko
Kontredanse
2. I F-dur  [1:07]
3. II F-dur  [0:49]
4. III A-dur[  1:08]
5. IV C-dur  [0:58]
6. V g-moll  [2:21]
7. VI D-dur  [1:57]

Władysław Żeleński
Mazur op. 37 (ok. 1880)
8. Mazur op. 37 (ok. 1880)  [6:02]

Ignacy Friedman
5 Walców op. 51 (1912)
9. I Es-dur. Allegretto comodo  [0:47]
10. II G-dur. Sciolto  [1:40]
11. III A-dur. Grazioso, non troppo vivo  [0:49]
12. IV C-moll. Quasi andante  [1:40]
13. V D-dur. Vivo e ben marcato  [0:54]

Zygmunt Noskowski
Mazury op. 38 (ok. 1890)
14. I fis-moll. Poco allegro  [3:39]
15. II D-dur. Allegretto moderato  [2:06]
16. III g-moll. Poco allegro  [3:25]
17. IV Es-dur. Allegro non troppo  [3:01]
18. V a-moll. Poco moderato e cantabile  [3:53]
19. VI F-dur. Allegro animato  [2:50]

Moritz Moszkowski
Cortege et Gavotte op. 43 (1887)
20. I Cortege. Allegro ma non troppo  [4:27]
21. II Gavotte. Moderato  [4:11]

Moritz Moszkowski
Album Espagnol op. 21 (1879)
22. I Allegro moderato  [2:48]
23. II Vivace assai  [2:20]
24. III Con moto  [3:57]
25. IV Moderato e grazioso  [3:49]


Wykonawcy:
Ravel Piano Duo