Rzeszowska „Olimpia” rozwija się
Wszyscy wykonawcy spektaklu "Święta polskie w starym dworze" fot. Janusz Kotula

Rzeszowska „Olimpia” rozwija się

           „Święta polskie w starym dworze” - to tytuł wielkiego widowiska muzycznego przygotowanego przez Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” wraz z Estradą Rzeszowską, które miało miejsce w dużej sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie w niedzielę 27 grudnia 2018 roku, tuż po Świętach Bożego Narodzenia. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, dofinansowało Miasto Rzeszów.
          W tym niecodziennym, barwnym widowisku, pełnym dawnych zwyczajów wigilijnych, świątecznych, karnawałowych, wystąpiła cała plejada znakomitych artystów z Rzeszowa i Podkarpacia: Alicja Płonka – Dziedziczka, Andrzej Szypuła – Dziedzic, Beata Kraska – córka Jadzia, Tymoteusz Wojnar – syn Wiktor, Natalia Cieślachowska-Trojnar – Baronowa, Jan Michalak – Baron, Sylwia Wojnar – kuzynka Maria, Tomasz Furman – Hrabia, Paweł Adamek – kuzyn Barona, Jacek Zawada – lokaj Maciej, Józef Wilczyński - Ksiądz. Wystąpiły Chóry Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego, Chór „Sancta Familia” Parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie i Chór Kameralny „Collegium Musicum” Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie pod kierunkiem Pawła Adamka i Andrzeja Szypuły, a także Zespół Baletowy w składzie: Karolina Potoczna, Sybilla Kowalik i Małgorzata Bieda przygotowany przez Katarzynę Łukowicz. Orkiestrę Kameralną Bramy Morawskiej poprowadził Andrzej Rosół. Pomysł widowiska: Jan Michalak, scenariusz: Ewa Korczyńska, reżyseria i scenografia: Jakub Bulzak.
          Widowisko składało się z trzech części: Wigilia (kolędy), Noc (arie operowe) i Bal (arie operetkowe). Podczas dwóch przerw na rzecz niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci kwestowali wolontariusze Stowarzyszenia „Czyń Dobro Mimo Wszystko” z Zespołu Szkół z Korczyny pod kierunkiem prezes Kamili Bogackiej.
          W pierwszej części widowiska nie brakło opłatka, wigilijnego stołu, tradycyjnych polskich kolęd, w drugiej – arii z oper Stanisława Moniuszki z arią Skołuby ze „Strasznego dworu” włącznie, w trzeciej – popularnych arii i duetów operetkowych, z arią ze śmiechem z operetki „Perichola” J. Offenbacha i finałowym toastem „Libiamo” („Pijmy na chwałę miłości”) z „Traviaty” G. Verdiego.
          Widowisko, gorąco przyjęte przez publiczność wypełniającą po brzegi salę koncertową Filharmonii, było swoistym podsumowaniem całorocznej pracy Rzeszowskiego Teatru Muzycznego „Olimpia”, który coraz śmielej poczyna sobie na estradach rzeszowskich i nie tylko. Inauguracja działalności Teatru miała miejsce 21 kwietnia 2018 roku, kiedy to na estradzie sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego wystąpiła Rzeszowska Orkiestra Kameralna wraz z solistami pod moja dyrekcją z ambitnym programem walców, marszów i polek nieśmiertelnych wiedeńskich Straussów.
          Pierwsza premiera Teatru, to w tej samej sali koncertowej spektakl „Papa się żeni” oparty na przedwojennym filmie pod tym samym tytułem w reżyserii Ewy Korczyńskiej. W dniu 2 czerwca 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego 51 Teatr przedstawił polską operetkę morską „Panna Wodna” w reżyserii Jerzego Czosnyki, zaś tydzień później, 9 czerwca 2018 roku, tę samą operetkę – w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, by jeszcze oczarować publiczność tą uroczą operetką na Placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju w dniu 7 lipca 2018 roku na inaugurację Dni Wokalistyki Operowej. Wcześniej, 11 lutego 2018 roku zespół artystyczny Teatru prezentował tę operetkę z dużym powodzeniem w Ośrodku Kultury w Wiśniowej, 18 lutego 2018 roku – w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, 8 marca 2018 roku – w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, zaś przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu w tamtejszym Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek – 22 września i 13 października 2018 roku.
          „Z muzyką przesz świat”- taki tytuł nosił koncert melodii operowych i operetkowych na scenie na Rynku w Rzeszowie przygotowany przez Teatr „Olimpia” w dniu 8 lipca 2018 roku z udziałem znakomitych solistów – Pawła Skałuby i Patrycji Krzeszowskiej-Kubit z zespołem „Team for Voices” pod kierunkiem Janusza Tomeckiego. Podobny koncert pt. „Pożegnanie lata”, także na rzeszowskim Rynku, z udziałem młodych artystów rzeszowskich - Aleksandry Szymańskiej, Jakuba Kołodzieja i pianistki Anety Czach miał miejsce w niedzielę 7 października 2018 roku. Warto jeszcze wspomnieć o koncercie plenerowym w Rakszawie w ramach imprezy „Pasjonata” zorganizowanej przez tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w dniu 26 sierpnia 2018 roku z udziałem artystów Teatru „Olimpia”.
         Wielkim wydarzeniem stała się prezentacja widowiska „Norwid Współczesnych” przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie w dniu 2 września 2018 roku - przy wspaniałej pogodzie! Urocza, nieco nostalgiczna atmosfera towarzyszyła dwom wzruszającym koncertom piosenek Anny German „Tańczące Eurydyki” z solistami - Ewą Korczyńską, Tomaszem Furmanem i Januszem Tomeckim przy fortepianie. Pierwszy koncert miał miejsce 16 września 2018 roku w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, drugi – 23 września 2018 roku w sali posiedzeń rzeszowskiego Ratusza.
          W dniu 18 listopada 2018 roku w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego miał miejsce uroczysty koncert zatytułowany „Niepodległej” w wykonaniu solistów: Dagmary Moskwy i Jakuba Trałki z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Tomasza Chmiela. Głęboką poezję polską A. Mickiewicza, J. Słowackiego i S. Wyspiańskiego recytował znany aktor Jerzy Trela. W programie znalazły się także pieśni i piosenki patriotyczne, obrazujące trudną, polską drogę do wolności. Koncert, podobnie jak widowisko „Norwid Współczesnych”, zorganizowano dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
          Pierwszy rok działalności Rzeszowskiego Teatru Muzycznego „Olimpia” mamy za sobą. Myślę, że Teatr pokazał szeroki wachlarz swych artystycznych możliwości – od koncertów i spektakli teatralno-muzycznych, po widowiska i formy kameralne. Zyskał też ogromną życzliwość rzeszowskiej i podkarpackiej publiczności, która licznie przybyła na wszystkie prezentacje. Za życzliwość, pomoc, wsparcie finansowe składamy Panu Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi i Gminie Miasto Rzeszów serdeczne słowa wdzięczności.
          A o dalej? Pod życzliwą opieką Estrady Rzeszowskiej Teatr planuje kolejne ambitne spektakle. Już 10 lutego 2019 roku w Teatrze „Maska” koncert karnawałowy z udziałem solistów i Rzeszowskiej Orkiestry Kameralnej, potem – spektakl teatralno-muzyczny „Włoskie namiętności” – a o reszcie zmilknę, by nie zapeszyć...

Andrzej Szypuła
dyrektor Rzeszowskiego Teatru Muzycznego „Olimpia”

Rzeszów, 10 stycznia 2019 r.