młodzi muzycy

Kacper Żaromski po raz drugi otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna

Kacper Żaromski - uczeń V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st w Krośnie po raz drugi otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Krosna.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi oraz jego nauczycielce fortepianu Pani Dorocie Skibickiej .

O sukcesach konkursowych Kacpra Żaromskiego, dowiedzą się Państwo czytając zamieszczony 11 marca b.r., na tej stronie portalu Klasyka na Podkarpaciu wywiad "Konkursowe laury Kacpra Żaromskiego".

Żródło informacji - CEA Region Podkarpacki >Aktualności. Autor: Wojciech Pernal. 6 czerwca 2017r.

Bałkański, obfity plon akordeonistów z Przemyśla

Znakomitymi wynikami uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu zakończył się ich udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym "Harmonika Fest", który odbył się w mieście Tivat w Czarnogórze. W imprezie mającej formułę konkursową, która odbyła się w dniach 29 -31 maja 2017r. wzięli udział młodzi akordeoniści z przemyskiej Szkoły Muzycznej oraz kwartet "LaGuerta". Reprezentując nasz kraj, młodzi muzycy z Przemyśla konkurowali z rówieśnikami z Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Litwy.

Międzynarodowe Jury, któremu przewodniczył światowej sławy akordeonista Jurij Szyszkin, a w którym Polskę reprezentował prof.Janusz Pater z Akademii Muzycznej w Krakowie, bardzo wysoko oceniło prezentacje konkursowe przemyskich młodych muzyków, bowiem wszyscy biorący udział w konkursie zostali jego laureatami.

W kategorii do lat 15. Krzysztof Polnik zajął II miejsce, natomiast Kacper Batycki uplasował się na III pozycji, z kolei w kategorii do lat 18, także III miejsce zajął Łukasz Pieniążek. Największym sukcesem okazał się występ kwartetu "LaGuerta", który występując w składzie: Izabela Bajda - fortepian, Katarzyna Baszak - skrzypce, Karolina Kocyła - wiolonczela oraz Krzysztof Polnik - akoreon, zajął I miejsce w kategorii zespołów kameralnych do lat 18.

Laureatom oraz ich pedagogom Panom : mgr. Sławomirowi Wilkowi i mgr. Dariuszowi Baszakowi, którzy przygotowali uczniów do konkursu serdecznie gratulujemy. Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów artystycznych. 

Szczególne podziękowania, laureaci kierują do Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Muzycznego "Symfonia", których wsparcie finansowe umożliwiło udział uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu w tym konkursie.

Informacja przygotowana na podstawie materiału zamieszczonego na stronie internetowej ZPSM w Przemyślu - 06 czerwca 2017r.

 

X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku

Zofia Stopińska : Z panem Grzegorzem Wójcikiewiczemdyrektorem X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku, rozmawiamy tuż przed koncertem kończącym Festiwal. Jakie były początki tej imprezy?

Grzegorz Wójcikiewicz : Zrodził się ten festiwal z innego pomysłu. Mieliśmy zamiar zorganizować festiwal dla dzieci. Chcieliśmy, aby małe dzieci ze szkół muzycznych I stopnia, zapoznały się bliżej z muzyką renesansu i baroku a później popularyzowały ją wśród rówieśników. Po pewnym czasie, okazało się, że zainteresowanie tym festiwalem skierowanym do dzieci, ponieważ pierwsze cztery edycje odbyły się pod nazwą „Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku”, było tak duże, że uczniowie szkół muzycznych zaczęli dopytywać się, jaka jest możliwość, aby poszerzyć ten festiwal także o ich grupy wiekowe . Tak też się stało, od piątej edycji był to już Festiwal Muzyki Dawnej, a w związku z tym, że zaczęli do nas przyjeżdżać uczniowie ze szkół muzycznych I i II stopnia z województw: małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego, a w tym momencie mamy już praktycznie uczniów z całej Polski, stąd trudno mi wymieniać wszystkie województwa i szkoły – stało się tak, że mamy nazwę Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku. Teraz mamy na celu nie tylko przybliżenie uczestnikom muzyki renesansu, baroku i klasycyzmu, ale również przybliżenie dzieciom i młodzieży instrumentarium historycznego. W początkowych edycjach pojawiały się tylko instrumenty współczesne, natomiast teraz coraz częściej pojawiają się takie instrumenty jak : viola da gamba, harfa, klawesyn, flet traverso i wiele innych. Ze skromnego pomysłu zrodziła się duża impreza.

Z. S. : Młodzi ludzie stający w szranki konkursowe przyjeżdżają z nauczycielami i opiekunami, stąd jest sporo emocji, ale staracie się też zapewnić im posłuchania muzyki na najlepszym poziomie.

G. W. : To prawda, bo właściwie ten festiwal rozwija się w dwóch kierunkach. Pierwszy, to rywalizacja solistów i zespołów, przy czym, wszyscy mają możliwość posłuchania także gry kolegów uczestniczących w konkursie, którzy z roku na rok grają coraz lepiej, stąd poprzeczka rośnie. Natomiast drugi tor, to prezentacja wykonań uznanych artystów. Od kilku lat zapraszamy do nas sławnych wykonawców – gościła u nas pani Katarzyna Drogosz – klawesynistka, wystąpił pan Marek Stefański – światowej sławy organista, gościły także zespoły a wśród nich Ensemble Les Savages z Katowic. Co roku mamy kogoś, kto prezentuje muzykę dawną w wykonaniu mistrzowskim. Zdarzało się także, że zapraszaliśmy do występu laureatów z wcześniejszych edycji, którzy zdobyli najwyższe miejsca lub Grand Prix. Tak było także w tym roku, bo rozpoczęły nasz Festiwal trzy zespoły z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie : Zespół Muzyki Dawnej „Il Martino”, Kameralna Orkiestra Smyczkowa i Chór Kameralny. Te trzy zespoły zbierały podczas poprzednich edycji dużą pulę nagród stąd uhonorowaliśmy je oddzielnym koncertem i była to nagroda dodatkowa za wcześniejsze zaangażowanie. Natomiast jeśli chodzi o artystę wielkiego formatu, to tym razem gościmy u nas panią Agatę Sapiechę – wspaniałą skrzypaczkę, pedagoga, założyciela i kierownika artystycznego Zespołu „IL Tempo”. Artystka współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a na Finał X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku, przeprowadziła prezentację Fantazji Georga Philippa Telemanna. Zgłosiło się do nas trzydzieści szkół, między innymi z tak odległych miast jak : Gdynia, Gdańsk, Gliwice, Bytom, Łódź, czy Wrocław. W konkursie wzięło udział 200 uczniów ze szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia praktycznie z całej Polski.

Z. S. : Razem z nauczycielami, akompaniatorami i opiekunami licząc, ponad 500 osób przyjechało na czas konkursu do Leżajska.

G. W. : Myślę, że nawet trochę więcej. Przychodzili także, aby posłuchać swoich kolegów uczniowie szkół muzycznych w Leżajsku, a także uczniowie innych szkół ogólnokształcących, którzy przychodzili ze swoimi nauczycielami zaciekawieni imprezą odbywającą się w Leżajsku. Pojawia się u  nas namiastka mody , chociaż grupa młodych osób zainteresowanych muzyką klasyczną epok minionych może nie jest jeszcze bardzo duża. Zauważam natomiast inne zjawisko – w rozrywkowej muzyce współczesnej pojawiają się elementy, lub też motywy zaczerpnięte wprost z muzyki na przykład Jana Sebastiana Bacha albo Antonia Vivaldiego i to jest znak, że muzyka zmierza w dobrym kierunku.

Z. S. : Prezentacje konkursowe oceniało jury złożone z autorytetów w tej dziedzinie.

G. W. : Tak jak już pani powiedziała, co roku zapraszamy do jury nauczycieli o uznanym autorytecie, lub wykładowców wyższych uczelni. W ostatnich edycjach przeważają wykładowcy wyższych uczelni. W tym roku pani Agata Sapiecha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest przewodniczącą komisji konkursowej, zasiadają w jury także: pan Marek Stefański z Akademii Muzycznej w Krakowie, pani Urszula Buda reprezentuje Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i pan Grzegorz Wziątka – nauczyciel dwóch szkół muzycznych w Leżajsku i Stalowej Woli.

Z. S. : Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku wkracza w następne dziesięciolecie z dobrymi prognozami.

G. W. : Mam nadzieję, że z dobrymi prognozami. Mamy wiele nowych pomysłów, o których będziemy dyskutować. Pewnie trzeba będzie wydłużyć czas trwania Festiwalu do czterech dni, ale wszystko zależy od tego ilu uczestników się zgłosi, wyznaczyć czas dogodny dla wszystkich jurorów, co nie jest łatwe. Musimy też zorganizować odpowiednie środki na organizację następnej edycji.  W tym roku udało nam się uzyskać znaczące dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale także i z budżetu Miasta Leżajska. Mamy także sponsorów i w tym roku wspomogli nas: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, pan Jan Ćwikła i firma Multi Dom z Leżajska. Przyczyniają się również organizatorzy do przeprowadzenia tego Festiwalu, a są to : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku, Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku, Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, Muzeum Ziemi Leżajskiej i  Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, które nam udostępnia salę koncertową i inne pomieszczenia. Mam nadzieję na pomoc w następnych latach.

Listę laureatów konkursu X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku znajdą Państwo na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku.

Z panem Grzegorzem Wójcikiewiczem – dyrektorem X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku rozmawiała Zofia Stopińska 19 maja 2017 roku.

Tydzień Talentów - Warsztaty z Mistrzami w Centrum Paderewskiego

XXXV jubileuszowa odsłona festiwalu Tydzień Talentów organizowanego przez Centrum Paderewskiego przed nami. W dniach 21-28 maja Kąśna Dolna zakwitnie najzdolniejszymi młodymi artystami z całej Polski, którzy pod czujnym okiem Mistrzów będą szlifować swój warsztat muzyczny.

Festiwal, który przez przeszło trzy dekady odbywał się jesienią, od tegorocznej edycji będzie organizowany w maju – zgodnie z sugestiami melomanów i przyjaciół instytucji. Wydarzenie od kilku lat funkcjonuje w formule Warsztatów z Mistrzami. Uczestnicy warsztatów  wybierani są spośród najwybitniejszych młodych laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, stojących u progu swojej drogi artystycznej, a ich udział jest proponowany i opiniowany przez znakomitych pedagogów i czołowych wykonawców współpracujących z Centrum Paderewskiego. W tym roku reprezentować będą różne ośrodki muzyczne: Poznań, Warszawę, Kraków, Kielce, Tarnów, Tuchów i Domosławice.

W roli mentorów wystąpią prof. Klaudiusz BaranRektor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, najlepszy polski akordeonista i bandoneonista, czołowa polska pianistka, prof. Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w PoznaniuJoanna Marcinkowska oraz Łukasz Długoszuznany przez krytyków za najwybitniejszego flecistę swojej generacji. Ich wirtuozerię będziemy mogli podziwiać podczas recitali mistrzowskich 21 i 25 maja w Dworze I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Tradycyjnie jeden z koncertów festiwalowych poświęcony został najbardziej uzdolnionym uczniom tarnowskiej szkoły muzycznej. „Tarnowskie Talenty” zaprezentują się 22 maja w Sali Lustrzanej w Tarnowie.

Koncert finałowy tegorocznego Tygodnia Talentów to „Trzech Tenorów na bis”. 28 maja w Letniej Sali Koncertowej kompleksu dworsko-parkowego I. J. Paderewskiego wystąpią: Dariusz Stachura, Adam Sobierajski oraz w roli gospodarza dyrektor Centrum Paderewskiego Łukasz Gaj. Jest to czołówka polskich solistów mających na swoim koncie występy w polskich i zagranicznych teatrach operowych i estradach koncertowych. Podczas niedzielnego wieczoru zabrzmią szczególnie ulubione przez słuchaczy arie operowe i operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz utwory o lekkim salonowym charakterze, które podkreślą radosny nastrój majowego wieczoru. Tenorzy wystąpią z towarzyszeniem orkiestry. W pierwszej części koncertu zaprezentują się również wyróżnieni uczestnicy warsztatów.

Wstęp na recitale mistrzowskie jest wolny. Bilety na koncert „Trzech Tenorów na bis” w cenie 30 zł dostępne w przedsprzedaży w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej w godzinach pracy biura koncertowego do 19 maja.

Partnerem strategicznym Centrum Paderewskiego oraz Patronem sali koncertowej jest Grupa Azoty.

X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku

Informujemy, że w dniach 17 - 19 maja 2017 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st w Leżajsku, Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej przy Starostwie Powiatowym, odbędzie się X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku.

Organizatorami przedsięwzięcia są : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku ; Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku ; Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim ; Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych.

Festiwal Skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W części konkursowej udział biorą soliści i zespoły prezentujące repertuar obejmujący okres od renesansu do klasycyzmu ( z wyłączneiniem twórczości L. van Beethovena). W ramach imprez towarzyszących przewidywane są warsztaty, wystawy i koncerty.

Pracom komisji konkursowej będzie przewodniczyła wybitna skrzypaczka dr hab. Agata Sapiecha - wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

17 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej rozpocznie się Koncert Inauguracyjny X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Wystąpią zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie : Zespół Muzyki Dawnej "Il Mattino", Kameralna Orkiestra Smyczkowa i Chór Kameralny.

18 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku rozpocznie się Gala Finałowa podczas której przewidziano: Prezentację Fantazji Georga Philippa Telemanna z tekstami z autobiografii (prowadzenie dr hab. Agata Sapiecha) ; Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz Koncert Laureatów.

Sukces Izabeli Dobrowolskiej z PSM I st. w Jarosławiu

Izabela Dobrowolska - uczennica PSM I st. im. F.Chopina w Jarosławiu w klasie fletu pani mgr. Jolanty Antonik znalazła się w grupie "Gold Level" I./Category A - (w kategorii uczniów do 13-go roku życia), w konkursie muzycznym "Flautia 2017" w Bratysławie. Uczennicy towarzyszył pianista mgr. Wojciech Majchrowicz.

Gratulujemy !!!

Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Polskiej w Jarosławiu

27 i 28 kwietnia 2017 roku w Jarosławiu odbył się I Ogólnopolski Konkurs Muzyki Polskiej. Organizatorami konkursu byli : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarosławiu, Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu, oraz Towarzystwo Muzyczne w Jarosławiu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności tym, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Wymieniamy laureatów I miejsc w poszczególnych grupach: Grupa I - Weronika Wróbel PSM I st. Łańcut ; Grupa II - Wiktor Komorowski PSM I st. im. T. Szeligowskiego Szczecin ; Grupa III - Miriam Wójciak PSM I i II st. Nowy Targ ; Grupa IV - Paweł Czechowski OSM Przemyśl ; Grupa V - Chór PSM i st. Jarosław ; Grupa VI - Kwartet "Le Quattro Stagioni" OSM Przemyśl.

Listę wszystkich laureatów znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina W Jarosławiu.

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej zaprasza

W kwietniu Centrum Paderewskiego zaprasza również na cykl koncertowy „Estrada Młodych”. Pomiędzy 11 a 25 kwietnia odbędzie się pięć koncertów – egzaminów dyplomowych uczniów tarnowskiego „Muzyka”.

Podczas „estradowych wieczorów” zabrzmią fortepian, organy, flet, gitara i skrzypce. Młodzi artyści wystąpią w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie (ul. Lippóczego 4), w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie (ul. Lwowska 102), w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz w Domu Kultury w Tuchowie.

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

Koncert dyplomantów ZSM nr 1 w Rzeszowie

Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, dyplomantki Wydziału Wokalnego zapraszają na Recital Dyplomowy ze Śpiewu Solowego, który odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku o godz. 16:00 w auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, ul Chopina 32

Z towarzyszeniem pianistki Ewy Orawskiej zaśpiewają: Monika Baran, Katarzyna Bembenek i Samuela Łach

Gratulujemy zespołowi "LaGuerta" z Przemyśla

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli odbył się dzisiaj VIII Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych.

I miejsce w kategorii D otrzymał Zespół "LaGuerta" w składzie: Izabela Bajda, Katarzyna Baszak, Karolina Kocyła, Krzysztof Polnik. Są to uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu. Zespół pracuje pod opieką pana Dariusza Baszaka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Subskrybuj to źródło RSS