Pamięci tych, którzy odeszli

Koncert poświęcony zmarłym Nauczycielom i Uczniom

Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego

w Rzeszowie

23 listopada 2017 ; godz. 17:00

Aula Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie