Bałkański, obfity plon akordeonistów z Przemyśla
od lewej: Kacper Batycki, Katarzyna Baszak, Izabela Bajda, Krzysztof Polnik, Karolina Kocyła, Łukasz Pieniążek fot. Sławomir Wilk

Bałkański, obfity plon akordeonistów z Przemyśla

Znakomitymi wynikami uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu zakończył się ich udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym "Harmonika Fest", który odbył się w mieście Tivat w Czarnogórze. W imprezie mającej formułę konkursową, która odbyła się w dniach 29 -31 maja 2017r. wzięli udział młodzi akordeoniści z przemyskiej Szkoły Muzycznej oraz kwartet "LaGuerta". Reprezentując nasz kraj, młodzi muzycy z Przemyśla konkurowali z rówieśnikami z Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Litwy.

Międzynarodowe Jury, któremu przewodniczył światowej sławy akordeonista Jurij Szyszkin, a w którym Polskę reprezentował prof.Janusz Pater z Akademii Muzycznej w Krakowie, bardzo wysoko oceniło prezentacje konkursowe przemyskich młodych muzyków, bowiem wszyscy biorący udział w konkursie zostali jego laureatami.

W kategorii do lat 15. Krzysztof Polnik zajął II miejsce, natomiast Kacper Batycki uplasował się na III pozycji, z kolei w kategorii do lat 18, także III miejsce zajął Łukasz Pieniążek. Największym sukcesem okazał się występ kwartetu "LaGuerta", który występując w składzie: Izabela Bajda - fortepian, Katarzyna Baszak - skrzypce, Karolina Kocyła - wiolonczela oraz Krzysztof Polnik - akoreon, zajął I miejsce w kategorii zespołów kameralnych do lat 18.

Laureatom oraz ich pedagogom Panom : mgr. Sławomirowi Wilkowi i mgr. Dariuszowi Baszakowi, którzy przygotowali uczniów do konkursu serdecznie gratulujemy. Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów artystycznych. 

Szczególne podziękowania, laureaci kierują do Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Muzycznego "Symfonia", których wsparcie finansowe umożliwiło udział uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu w tym konkursie.

Informacja przygotowana na podstawie materiału zamieszczonego na stronie internetowej ZPSM w Przemyślu - 06 czerwca 2017r.