Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie i szkoła muzyczna w Wilnie

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie mieszczący się przy ul. Sobieskiego 15, niedawno zakończył międzynarodowy, półtoraroczny projekt w programie Erasmus+ finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, zatytułowany „Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery artystycznej” w partnerstwie ze szkołą muzyczną Vilniaus Naujosios Vilnios z Wilna. Z wileńską szkołą łączy nas organizacja międzynarodowych konkursów pianistycznych dedykowanych twórczości Fryderyka Chopina, z których dobrymi praktykami mieliśmy okazję się wymieniać. Projekt także wzmacniał i upowszechniał działalność zespołów kameralnych, czemu sprzyjało wspólne muzykowanie uczniów z obydwu krajów. Działania projektu obejmowały zarówno wzajemne wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń, jak i wyjazdy większych grup młodzieży.

W ramach projektu w marcu zeszłego roku przybyła do Rzeszowa delegacja z Litwy, aby obserwować VI Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski organizowany w naszej szkole co 3 lata przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej. W konkursie wzięły udział również uczennice z Wilna. Obecna była inicjatorka i wieloletni organizator Międzynarodowego Konkursu Polskiej Muzyki Fortepianowej oraz festiwalu poświęconego Fryderykowi Chopinowi organizowanemu przez szkołę w Wilnie, pani Regina Malinauskienė.

Litwini mogli z bliska przyjrzeć się organizacji naszego konkursu, porozmawiać z jurorami, skonsultować grę swoich uczennic z nauczycielami z Rzeszowa wychodząc naprzeciw jednemu z założeń projektu – rozwojowi współpracy w zakresie organizacji konkursów międzynarodowych.

Konkurs ze względu na pandemię przybrał formę online, jednakże przyjazd Litwinów był okazją do zorganizowania koncertu na żywo oraz warsztatów stacjonarnych z jurorem konkursu, z czego skorzystali również pianiści innych szkół muzycznych regionu. Nasi goście poznali kulturalne dziedzictwo Rzeszowa, m.in. zwiedzili podziemną trasę turystyczną, a wizyta w Polsce pozostawiła w nich miłe wspomnienia i zapał do realizacji kolejnych przedsięwzięć.

ZSM nr 2 Prof. Waldemar Wojtal w Auli ZSM nr 2 w Rzeszowie fot. Dariusz Kot                prof. Waldemar Wojtal w auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, fot. Dariusz Kot

W maju, na zaproszenie Litwinów, wzięliśmy udział w międzynarodowym koncercie szkół partnerskich w Wilnie. Występy naszego ucznia klasy puzonu, Artura Pudło z akompaniamentem p. Anety Czach oraz warsztaty poprowadzone przez jego nauczyciela, p. Wojciecha Kusia zyskały uznanie wśród wileńskiej publiczności i stały się promocją rzeszowskiej szkoły.

ZSM nr 2 2022 05 VN koncert ratusz                                                                    Koncert w Ratuszu w Wilnie

W grudniu nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 udali się do Wilna, aby obserwować organizację i wziąć udział w międzynarodowym konkursie smyczkowym im. V. Radovičiusa. W ramach współpracy między konkursami do pracy w jury został zaproszony nauczyciel z naszej szkoły, p. Robert Piękoś. Uczennice z Rzeszowa zdobyły laury w swoich kategoriach wiekowych: Małgorzata Misielak z klasy wiolonczeli pani Doroty Długosz-Smeli – I miejsce, zaś Kinga Głowacka z klasy pana Roberta Piękosia – II miejsce (I-go nie przyznano). W Wilnie uczennice z Rzeszowa również miały okazję do doskonalenia swoich umiejętności podczas pokonkursowych warsztatów z jurorami. Koszty udziału uczniów w obydwu konkursach zostały pokryte z budżetu projektu.

ZSM nr 2 2022 12 konkursVN laureatki                                                                    Konkurs w Wilnie

Rok bieżący upłynął pod znakiem wymiany większych grup młodzieży z Polski i Litwy. W lutym przybyła do Rzeszowa kilkunastoosobowa grupa uczniów z Litwy – zespół skrzypcowy „Diva Violini” oraz instrumentaliści dęci. Przez pięć dni młodzież z obydwu krajów współpracowała podczas warsztatów orkiestrowych i kameralnych oraz wspólnie występowała, m.in. w Auli Szkoły przy ul. Sobieskiego 15 i w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie. Odbyły się również warsztaty instrumentalne – m.in. pan Wojciech Kuś poprowadził konsultacje dla puzonistów z Litwy, z którymi pracował już w maju poprzedniego roku w Wilnie – tym samym kontynuując pracę z nimi i utrwalając umiędzynarodowienie kształcenia muzycznego. Zwieńczeniem spotkania był Koncert Karnawałowy w Filharmonii Podkarpackiej – wydarzenie organizowane co roku przez Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie, który odbył się 21 lutego 2023. Szkolna Orkiestra Symfoniczna wsparta instrumentalistami z Wilna wykonała znane przeboje muzyki popularnej – m.in. opracowania muzyki filmowej ilustrowane wyświetlanymi obrazami z tych filmów. Litwini dołączyli też do występu naszego big-bandu. Na scenie pojawiły się także inne łączone zespoły i soliści z obu szkół, np. wileński zespół „Diva Violini” wspomagany przez rzeszowskich wiolonczelistów. Podczas pobytu w Rzeszowie młodzi Litwini zapoznali się z kulturą Rzeszowa i Podkarpacia zwiedzając miasto. Wzięli także udział w warsztatach w Muzeum – Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie, gdzie poznali zabytki instrumentarium manierystycznego oraz wpływ Potockich na rozwój opery okresu klasycznego w Europie. Wspólne próby, koncerty i czas spędzany razem bardzo zintegrowały młodzież obydwu szkół.

ZSM nr 2 2023 02 RZ koncert skola                           Koncert w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Nasza rewizyta w Wilnie przypadła na czerwiec i miała podobny charakter. 15-osobowa reprezentacja młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara przez pięć dni, wspólnie ze znanymi już sobie rówieśnikami z Litwy pracowała nad przygotowaniem występów łączonych zespołów, również o nietypowych zestawieniach instrumentów, dla wileńskiej publiczności. Solistom litewskim akompaniowali pianiści z Polski, orkiestry smyczkowa i dęta grały w łączonych składach, saksofonista oraz altowiolista z Rzeszowa dołączyli do zespołu akordeonowego z Wilna. Ciekawym dla wszystkich doświadczeniem było połączenie zespołu litewskich instrumentów ludowych z fletami i wiolonczelą obsadzonymi przez uczniów z Rzeszowa. Do młodych muzyków ze szkoły Vilniaus Naujosios Vilnios dołączyli studenci z Konserwatorium im. J. Tallata Kelpša w Wilnie, co uatrakcyjniło współpracę. Odbyły się dwa koncerty: pierwszy w industrialnych wnętrzach Muzeum Energetyki i Techniki. Koncertowi towarzyszyły wspólne warsztaty zatytułowane „Muzyka = Fizyka”, co wniosło nowatorskie spojrzenie młodych muzyków na wykonywanie zawodu, w którym się kształcą. Drugi, zatytułowany "Muzyka do filmów" odbył się w Wileńskim Centrum Kultury i zgromadził kilkusetosobową widownię. Tematem koncertu była ponowie muzyka filmowa, również ilustrowana odpowiednimi materiałami wyświetlanym na scenie, co nawiązało do formuły zapoczątkowanej w Rzeszowie. Oprócz wspólnych prób młodzież polska i litewska miała ze sobą kontakt podczas zajęć pozamuzycznych, choć nierozłącznie z nią związanych. Odkrywała polskie dziedzictwo muzyczne zwiedzając starówkę Wilna, czy poznając stare miasto i zamek w Trokach. Uczniowie z Rzeszowa mogli dotknąć kultury litewskiej podczas wieczoru narodowego uczestnicząc w litewskich tańcach narodowych i grając na litewskich instrumentach muzycznych.

ZSM nr 2 2023 02 VN koncert centrum                                                              Koncert w Wilnie

Partnerstwo to nie tylko wyjazdy. Istotną rolę w projekcie odgrywa mobilność wirtualna – współpraca zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki zabiegom p. Anety Czach – wicedyrektora Szkoły i koordynatora prac całego projektu – w czerwcu ubiegłego roku udało się przeprowadzić transmisję, dzięki której uczniowie i publiczność rzeszowska i wileńska zgromadzone każda w swojej sali koncertowej mogli w czasie rzeczywistym wspólnie muzykować podczas koncertu online zatytułowanego „Telemost do przyjaźni”.

Innym przejawem zdalnej współpracy ze szkołą w Wilnie był udział naszych nauczycieli w marcu bieżącego roku w Tygodniu Metodycznym zorganizowanym w szkole Vilniaus Naujosios Vilnios. Podczas tego wydarzenia nauczyciele z całej Litwy spotykali się w trybie stacjonarnym z możliwością udziału zdalnego na seminariach i wykładach
z autorytetami świata muzyki. Do grona wykładowców dołączyła pani Dorota Makowiecka z ZSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie przygotowując prelekcję poświęconą dydaktyce pianistycznej, która została wyemitowana dla uczestników.

ZSM nr 2 MAKOWIECKA.dotx page 001                                                     

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://zsm2.rzeszow.pl/erasmus-plus/ , gdzie zostały zebrane informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia projektu Erasmus+ sfinansowanego przez Unię Europejską.

Grzegorz Łobodziński