Ogólnopolski sukces Duetu Fortepianowego z ZPSM w Przemyślu
Jurorzy wręczaja nagrody laureatom z Przemyśla fot. ze strony CEA Region Podkarpacki

Ogólnopolski sukces Duetu Fortepianowego z ZPSM w Przemyślu

I miejsce Duetu Fortepianowego z ZPSM w Przemyślu na Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych – „Grajmy razem” w Zamościu.
W dniach 15/16 marca 2018 roku odbył się pod patronatem CEA jeden z najbardziej prestiżowych konkursów duetów fortepianowych w Polsce – „Grajmy razem” w Zamościu. Komisja w składzie – prof. Maria Serafin – AM Katowice, prof. Edward Wolanin – AM Warszawa oraz dr hab. Bartłomiej Kominek – AM Kraków po wysłuchaniu kilkudziesięciu duetów ze szkół muzycznych I i II st. podzielonych na 3 kategorie wiekowe przyznało duetom z ZPSM w Przemyślu:
I miejsce w kategorii I
Pola Chwalisz & Wojciech Gazda
naucz. – Jadwiga Bosek-Serefko i Paweł Walciszewski
III miejsce w kategorii II
Mateusz Mazurek & Gustaw Siepioła
naucz. – Jadwiga Bosek-Serefko i Paweł Walciszewski
wyróżnienie w kategorii II
Iga Pawłucka & Krzysztof Cichoński
naucz. – Jadwiga Bosek-Serefko i Monika Kużmiek
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli z życzeniami dalszych sukcesów.

CEA Region Podkarpacki

autor: Grzegorz Wójcikiewicz