Juliusz Łuciuk - CHORAL WORKS

DUX 1463 ŁUCIUK • DZIEŁA CHÓRALNE

Album Dzieła Chóralne Juliusza Łuciuka nagrany przez Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod kierunkiem Janusza Siadlaka to część projektu Muzyczny Pomnik Juliusza Łuciuka, na który składają się też jesienne koncerty stworzone we współpracy z kompozytorem i jego bliskimi. Projekt daje wgląd w życie kompozytora, jego historię oraz historię jego rodu.
Dzieła Chóralne Juliusza Łuciuka to płyta, która powstała przy współpracy z kompozytorem. Czuwał on nad jej realizacją i ostatecznym kształtem pilnując, aby jego myśl kompozytorska została wyrażona przez artystów jak najdokładniej. Znajdują się tu utwory dotąd nierejestrowane na płytach, a także specjalnie dla maestro Janusza Siadlaka skomponowane zupełnie nowe dzieło – Kołysanka o Kołysce do słów Gałczyńskiego.

CD DUX 1463 Total time: [58:39]

Juliusz Łuciuk
Dzikie wino (1958) na chór mieszany, słowa: Konstanty Ildefons Gałczyński
1. Dzikie wino | Virgin Ivy (1958) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: Konstanty Ildefons Gałczyński [3:03]

Juliusz Łuciuk
Missa gratiarum actione (1974) na chór mieszany
2. Kyrie [1:16]
3. Gloria [2:51]
4. Credo [5:02]
5. Sanctus – Benedictus [1:26]
6. Agnus Dei [1:37]

Juliusz Łuciuk
Hymnus de Caritate (1977) na chór mieszany słowa: Marek Skwarnicki (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian)
7. Hymnus de Caritate (1977) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: Marek Skwarnicki (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian First Letter of St Paul to Corinthians) [5:36]

Juliusz Łuciuk
Suita Maryjna (1983) na chór mieszany, słowa ks. Jan Twardowski
8. Suita Maryjna | St Mary’s Suite (1983) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: ks. | rev. Jan Twardowski [10:04]

Juliusz Łuciuk
O, ziemio polska (1987) na chór mieszany, słowa: Jan Paweł II
9. O, ziemio polska | Oh, Polish Land (1987) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: Jan Paweł II | John Paul II [3:04]

Juliusz Łuciuk
Modlitwa do św. Jana Kantego (1990) na chór mieszany, słowa: Marek Skwarnicki
10. Modlitwa do św. Jana Kantego | A Prayer to St Jan Kanty (1990) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: Marek Skwarnicki [5:27]

Juliusz Łuciuk
Oremus pro Pontifice Joanne Paulo Secundo (1992) na chór mieszany, słowa: łaciński tekst modlitwy z “Liber Usualis”
11. Oremus pro Pontifice Joanne Paulo Secundo (1992) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: łaciński tekst modlitwy z “Liber Usualis” | latin prayer from the “Liber Usualis” [2:30]

Juliusz Łuciuk
Sonet słowiański IX (1995) na chór mieszany, słowa: Karol Wojtyła
12. Sonet słowiański IX | Slavic Sonnet IX (1995) na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: Karol Wojtyła [6:50]

Juliusz Łuciuk
Ave Maria (2012) na chór mieszany
13. Ave Maria (2012) na chór mieszany | for mixed choir [5:39]

Juliusz Łuciuk
Kołysanka o kołysce (2017)*, na chór mieszany, słowa: Konstanty Ildefons Gałczyński
14. Kołysanka o kołysce | The Lullaby about a Cradle (2017)*, na chór mieszany | for mixed choir, słowa | words: Konstanty Ildefons Gałczyński [4:12]

Wykonawcy:
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Janusz Siadlak /dyrygent/
Małgorzata Beata Siadlak /sopran/
Tetyana Boretska-Kruk /sopran/

DUX, DUX 1463, 2018

Nagranie zrealizowane w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana 27 - 30 listopada 2017 r.

Marcin Domzał, Marcin Guz - reżyseria nagrania