CRUMB • MUZYKA KAMERALNA • ZARĘBIŃSKA, OLEŚ-BLACHA

           Muzyka George’a Crumba od ponad 60 lat uznawana jest za sonorystyczne zjawisko nie dające się porównać z twórczością innych, działających w tych samych czasach, kompozytorów. Choć katalog artystycznych wpływów, jakim Crumb ulegał na przestrzeni wielu lat, jest niezwykle obszerny (począwszy od wprowadzania cytatów z dzieł Jana Sebastiana Bacha, skończywszy na sporadycznym stosowaniu zwrotów harmoniczno-rytmicznych tożsamych z działalnością Claude’a Debussy’ego i Béli Bartóka), inspiracje te – nawet w najwcześniejszej fazie jego działalności – zwykle okazywały się zaledwie przyczynkiem do powstania oryginalnych form muzycznych oraz krystalizacji typowego dla kompozytora sonorystycznego pejzażu dźwiękowego.
Niniejszy album obejmuje trzy całkowicie odmienne stylistycznie kompozycje George’a Crumba, obrazujące odmienne stadia sonorystycznych poszukiwań kompozytora.

CD DUX 1510  Total time: [54:05]

Georg Crumb
Three Early Songs (1947)
1. Night [3:06]
2. Let It Be Forgotten [2:57]
3. Wind Elegy [2:24]

Georg Crumb
Vox Balaenae (Voice of the Whale) for Three Masked Players (1971)
4. Vocalize (...for the beginning of time) [4:07]
5. Variations of Sea-Time, Sea Theme [1:19]
6. Archeozoic (Var. I) [1:44]
7. Proterozoic (Var. II) [2:13]
8. Paleozoic (Var. III) [1:14]
9. Mesozoic (Var. IV) [1:16]
10. Cenozoic (Var. V) [2:23]
11. Sea-Nocturne (...for the end of time) [6:07]

Georg Crumb
Celestial Mechanics (Makrokosmos IV) Cosmic Dances for Amplified Piano, Four Hands (1979)
12. Alpha Centauri [3:50]
13. Beta Cygni [4:57]
14. Gamma Draconis [6:29]
15. Delta Orionis [9:30]

Wykonawcy:
Marcin Misiak /wiolonczela/
Katarzyna Oleś-Blacha /sopran/
Małgorzata Zarębińska /fortepian/
Jan Krzeszowiec /flet/
Piotr Grodecki /fortepian/