nowości

XVIII Otwarty Konkurs Kompozytorski im. A.Didura

XXX Festiwal im. Adama Didura 

16 - 26 września 2020 Sanok

XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura

Biuro Organizacyjne XXX Festiwalu im. Adama Didura ogłasza XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do dnia 31 XII 2020 roku nie ukończą 30. roku życia.

Tematem konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego.

Prace opatrzone godłem i dopiskiem: "XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura" należy nadsyłać pod adres: Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24 , 38-500 Sanok, tel/fax 13 46 310 42

Termin nadsyłania prac upływa 21 sierpnia 2020 roku.

Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową, powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, 2 zdjęcia, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, adres domowy i adres do korespondencji, telefon.

Autorów wykorzystujących obcojęzyczne teksty w partiach solowych kompozycji prosimy o dołączenie duplikatów tekstu partii solowych w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem w języku polskim.

Do konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, niewykonywane, nienagrywane i nienagradzane.

Nagrodzone kompozycje stanowią własność Sanockiego Domu Kultury i wszelkie wykonania, publikacje winne być uzgodnione z organizatorem Konkursu.

Ogólna suma nagród wynosi 6000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 31 sierpnia 2020 r.

Wręczenie nagród i prawykonanie najlepszej kompozycji nastąpi podczas XXX Festiwalu im. Adama Didura.

Skład sądu konkursowego XXVIII Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Kompozytorskiego im. Adama Didura: Eugeniusz Knapik, Wojciech Widłak, Wojciech Ziemowit Zych

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.sdksanok.pl

( inf. Sanocki Dom Kultury)

 

Wydarzenie Roku Beethovenowskiego!

Troje gigantów muzyki klasycznej: ANNE-SOPHIE MUTTER · YO-YO MA · DANIEL BARENBOIM w Koncercie potrójnym Ludwiga van Beethovena!

Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma i Daniel Barenboim świętują 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena nagraniem Koncertu potrójnego na fortepian, skrzypce i wiolonczelę.

Na albumie znalazła się również VII Symfonia Beethovena w wykonaniu Eastern Divan Orchestra pod dyrekcją Daniela Barenboima w 20. rocznicę istnienia tej orkiestry.

Album ukazuje się 40 lat po legendarnym nagraniu Koncertu potrójnego przez Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma i Herberta von Karajana!

Nagrań dokonano podczas koncertów w Buenos Aires i Berlinie – w lipcu i październiku 2019 r.

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770–1827

Concerto for Piano, Violin, Violoncello and Orchestra in C major “Triple Concerto” op. 56

1 I. Allegro

2 II. Largo – attacca

3 III. Rondo alla Polacca

Daniel Barenboim pianist & conductor

Anne-Sophie Mutter violin

Yo-Yo Ma violoncello

West-Eastern Divan Orchestra

Symphony No. 7 in A major op. 92

4 I. Poco sostenuto – Vivace

5 II. Allegretto

6 III. Presto – Assai meno presto – Presto

7 IV. Allegro con brio

West-Eastern Divan Orchestra

Daniel Barenboim conductor

VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
jest jedynym prawdziwym konkursem skrzypcowym na świecie
właśnie dlatego, że jest to konkurs na skrzypce SOLO
Ruggiero Ricci

VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego
na Skrzypce Solo
Warszawa 23 – 30 września 2020

Organizatorzy:
Fundacja „Skrzypce” im. Tadeusza Wrońskiego,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina W Warszawie

Patron Konkursu:
Profesor TADEUSZ WROŃSKI (1915 - 2000)
Urodzony w 1915 r. w Warszawie. Dyplom z odznaczeniem w klasie skrzypiec Konserwatorium Warszawskiego otrzymał w 1939 roku. W 1948 roku ukończył z wyrożnieniem Conservatoire Royale de Musique w Brukseli. Skrzypek, solista, kameralista (duet sonatowy, kwartet smyczkowy, Kwintet Warszawski). W latach 1955–1965 koncertował wielokrotnie w Europie i Azji. Nagrał wielką ilość arcydzieł skrzypcowych dla radia, TV, oraz na płyty. Współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków i Stowarzyszenia Polskich Artystow Lutnikow. Od 1949 związany z Akademią Muzyczną w Warszawie (Rektor w latach 1973-75). W latach 1965– 1986 pracował w USA, w Indiana University School of Music w Bloomington. Wychowawca wielkiej rzeszy muzyków w Polsce i w USA. W roku 1993 uhonorowany tytułem doctora honoris causa AMiFC w Warszawie. Autor licznych opracowań dzieł skrzypcowych i książek o problemach kształcenia muzyków: „Zagadnienia gry skrzypcowej - Intonacja, Aparat gry, Technologia gry skrzypcowej, Palcowanie”, „Studium edytorskie o sonatach i partitach J.S.Bacha”, „Zdolni i niezdolni”, „O czym nie ma czasu mówić o lekcjach”, „Magia życia”, ”Artysta w krainie myśli”, Resztki z mojej szuflady”. Juror na wielu konkursach skrzypcowych, lutniczych i muzyki kameralnej, takich jak, m.in. Konkurs im J.S. Bacha w Lipsku, Konkursy H. Wieniawskiego w Poznaniu, Konkursy Lutnicze i Kameralne w Liege, Konkursy im Carla Nielsena w Odense, i wiele innych. Zafascynowany problematyką talentu i metodyki nauczania stworzył w warszawskiej Akademii Instytut Pedagogiki Muzycznej. Wygłosił wiele wykładów z tej dziedziny. Twórca i organizator wielu obozów muzycznych, warsztatów, kursów dla studentów i pedagogów, oraz konkursów muzycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Japońskich Pedagogów Smyczkowych. Zmarł 15 stycznia 2000 w Warszawie.

Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego oraz Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie ogłaszają VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Konkurs odbędzie się w dniach 23 – 30 września 2020 w Warszawie.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo :
I. Konkurs jest otwarty dla skrzypków wszystkich narodowości urodzonych po 23 września 1990 roku.
II. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w auli UMFC w Warszawie i będą otwarte dla publiczności.
III. Kolejność występów uczestników ustalona zostanie przed konkursem w drodze losowania i będzie obowiązywać przez cały czas trwania konkursu.
IV. Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 20 uczestników. Do trzeciego etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 10 uczestników.
V. Organizatorzy przyznają 5 nagród regulaminowych, oraz wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe.
I nagroda – 25 000 Euro
II nagroda – 15 000 Euro
III nagroda – 10 000 Euro
IV nagroda – 5 000 Euro
V nagroda – 2 500 Euro

VI. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona Jury konkursu, którego decyzje tak w tej, jak i we wszystkich innych kwestiach dotyczących konkursu są niezaskarżalne i ostateczne.
VII. Do konkursu nie mogą przystępować zwycięzcy poprzednich jego edycji.
VIII. Jury konkursu składać się będzie z wybitnych skrzypków i pedagogów gry skrzypcowej. IX. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł laureatów Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

X. Laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w uroczystym koncercie laureatów na zakończenie konkursu. Program koncertu ustala jury. Wszelkie przesłuchania i koncert laureatów mogą być transmitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, nagrywane, filmowane i fotografowane (według reguł przyjętych na tego typu imprezach), bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników.

XI. Uczestnicy sami pokrywają koszty podróży oraz zakwaterowania podczas pierwszego etapu. Uczestnicy przechodzący do kolejnych etapów mają zapewniony bezpłatny pobyt.
XII. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze konkursu mieszczącym się w UMFC w Warszawie, ul. Okólnik 2  najpóźniej w dniu rozpoczęcia  Konkursu, tj. 23 września 2020, do godziny 12.
XIII. Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać w wersji listowej (papierowej) na adres biura organizacyjnego konkursu: Fundacja SKRZYPCE, 04-778 Warszawa ul. Odeska 27, Polska lub mailowej(wskazane) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 1 lipca 2020 roku.
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z biurem konkursu. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres pocztowy, telefon oraz e-mail,
- program, który uczestnik zamierza wykonać w poszczególnych etapach,
- krótki życiorys artystyczny,
- program,
- dane o instrumencie (data powstania, nazwisko lutnika, bądź szkoła)
2. kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia,
3. 2 fotografie 6x9 cm,
4. dowód wpłaty wpisowego w wysokości 500 NPL
5. dwa listy z rekomendacją od wybitnych muzyków, pedagogów skrzypiec lub władz szkoły bądź uczelni muzycznej,
6. podpis kandydata pod formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem RODO

XV. Organizatorzy poinformują kandydatów o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 3 lipca 2020. Organizatorzy powiadomią również zainteresowane osoby o ewentualnym niedopuszczeniu ich do konkursu z powodów regulaminowych.
XVI. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpisowe należy wpłacać na konto Fundacji SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego Bank PKO BP, Oddział 8 Warszawa, nr konta: 41 1020 1013 0000 0502 0170 5631 z dopiskiem „VI Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo".
XVII. Podpis złożony przez uczestnika na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczny z zapoznaniem się przez niego z regulaminem.
XVIII. Językiem oryginału regulaminu jest język polski. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tekst wersji polskiej będzie uznany za wiążący.

PROGRAM
I etap
1. G. Ph. Telemann – jedna z 12 Fantazji na skrzypce solo,
2. N. Paganini – jeden z 24 Kaprysów op. 1,
3. H. Wieniawski – jeden z kaprysów L’École moderne op. 10,
4. Utwór współczesny na skrzypce solo, skomponowany na obecny Konkurs*.

II etap
1. J.S. Bach – Adagio i Fuga z I Sonaty g-moll na skrzypce solo, BWV 1001 lub
J.S. Bach – Grave i Fuga z II Sonaty a-moll na skrzypce solo, BWV 1003 lub
J.S. Bach – Adagio i Fuga z III Sonaty C-dur na skrzypce solo, BWV 1005 lub
J.S. Bach – Ciaccona z II Partity d-moll na skrzypce solo, BWV 1004,
2. E. Ysaÿe – jedna z 6 Sonat na skrzypce solo op. 27.

III etap**
1. B. Bartók – Ciaccona z Sonaty na skrzypce solo
2. G. Bacewicz – Kaprys Polski
3. Utwór dowolny napisany na skrzypce solo.***/****

UWAGA:
Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.
*/ Materiał nutowy utworu współczesnego prześlemy kandydatom wraz z akceptacją zgłoszenia najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. Utwór ten, jako jedyny, może być wykonywany z nut. **/Całkowity czas występu w trzecim etapie – minimum 20 minut.
***/ utworem dowolnym nie może być utwór wykonywany jako obowiązkowy w pierwszym lub drugim etapie konkursu. Kandydat może (nie musi) skorzystać z poniższej listy pomocniczej.

Lista pomocnicza ****
1. J.S. Bach – Sonaty I Partity na skrzypce solo
2. G. Ph. Telemann - 12 Fantasies
3. E. Ysaÿe – 6 Sonatas op.24
4. B. Bartók – Sonata
5. N. Paganini – 24 Kaprysy
6. J.S. Bach – Toccata, arr. J. Schroder, ed. Faber Music Ltd
7. T. Geminiani – Sonata B Major, arr. M. Corti
8. H. Wieniawski – Kaprysy op. 18, and op. 10
9. K. Lipiński – Kaprysy op.10, 27, 29, ed. PWM Polish Music Editions
10. N. Paganini – Theme and Variations "Nel cor piu non mi sento"
11. H.W. Ernst – Etude "The last rose of summer"
12. N. Paganini – 60 Variations of l'air Barucaba
13. F. Kreisler – Recitativo and Scherzo - Caprice
14. M. Reger – Preludes and Fugues
15. P. Hindemith – Sonata op. 31
16. S. Prokofiev – Sonata op. 115
17. A. Khachaturian – Sonata - Monologue, ed. Sikorski
18. R. Shchedrin – Echo - Sonate, ed. Sikorski
19. I. Yun – Koniglisches Thema, ed. Bote und Bock
20. L. Berio – Sequenza VIII, ed. Universal
21. Y. Xenakis - Mikka, Mikka S, ed. Salabert
22. A. Lasoń – Sonata no. 1, Sonata no. 2, ed. PWM
23. K. Meyer – Sonata, Preludes, ed. PWM
24. N. Milstein – Paganiniana
25. M. Ptaszyńska – Recitativo, Arioso e Toccata, ed. PWM
26. G. Bacewicz - Sonata per Violin Solo, ed. PWM
27. W. Rudziński – Ricercar
28. E. Bogusławski – Preludia and Cadenzas
29. W. Hawel – Sonata per Violino Solo
30. R. Augustyn – Utwór cykliczny, ed. PWM
31. R. Padlewski – Sonata for Violin Solo
32. E. Madey – Ciacconetta
32. R. Kunkel – Promethidion
33. V. Barkauskas – Partita
34. D. Alcheh – Nocturne and Aubade
35.G. Ferrari – Preludio, Ricercare, Capriccio da Improvisazioni
36.A. Schnittke – A Paganini
37. W. Szalonek – Chaconne, Fantazja na skrzypce solo
38. P. Christoskov – Rhapsody
39. S. Moryto – Aria i chorał (1982)
40. K. Penderecki – Cadenza
41. B. Kowalski – In Affecto

Tydzień Talentów w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

           Tegoroczny Tydzień Talentów w niezwykłej odsłonie! Zarówno koncerty najstarszego kąśnieńskiego festiwalu, jak i warsztaty z mistrzami będą transmitowane prosto z Dworku Paderewskiego przez internet.
           Ze względu na trwającą epidemię i ograniczenia z nią związane instytucje kultury nie mogą organizować wydarzeń w tradycyjnej formie. Centrum Paderewskiego postanowiło jednak nie odwoływać cieszącego się ogromną popularnością festiwalu. Publiczność wprawdzie nie będzie mogła wziąć udziału w koncertach osobiście, jednak dzięki nowoczesnym technologiom melomani będą mogli posłuchać doskonałych artystów bez wychodzenia z domu.

           Festiwal zainauguruje w niedzielę 17 maja o godzinie 18.00 mistrzowski recital Janusza Olejniczaka i Tomasza Strahla w programie dzieł światowej kameralistyki. Jest to niewątpliwie wyczekiwany powrót pianisty do Kąśnej Dolnej. Janusz Olejniczak w kraju i za granicą znany jest jako wybitny interpretator muzyki Fryderyka Chopina. Koncertujący na najbardziej prestiżowych estradach świata artysta jest również znakomitym pedagogiem. Przez wiele lat prowadził klasę fortepianu w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz kursy mistrzowskie dla pianistów w Kanadzie, Japonii i Chinach, a obecnie związany jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
           Tomasz Strahl jest jednym z najlepszych polskich wiolonczelistów. Współpracuje z większością orkiestr symfonicznych w Polsce. Do szczególnie ważnych wydarzeń artystycznych zalicza wykonanie w 1993 roku Koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego w obecności kompozytora, pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Był kilkakrotnie nominowany do nagrody „Fryderyk”, którą zdobył trzykrotnie – w latach 2003, 2019 i 2020. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną.

           W finale festiwalu w sobotę 23 maja o godzinie 18.00 usłyszymy natomiast mistrzowski recital flecisty Łukasza Długosza. To koncertujący na całym świecie solista i kameralista, szczególnie doceniany przez Krzysztofa Pendereckiego. Przez krytyków uznany za jednego z najwybitniejszych polskich flecistów. Propagator muzyki najnowszej, silnie zaangażowany w poszerzanie i wzbogacanie polskiej literatury fletowej.
           Artyści – pedagodzy nagrają również cykl warsztatów pianistycznych, wiolonczelowych i fletowych, skierowanych do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, które publikowane będą w internecie w dniach 18-22 maja. To sytuacja bez precedensu. Do tej pory w elitarnych „Warsztatach z Mistrzami” ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wziąć udział mogło wąskie grono szczególnie uzdolnionych młodych muzyków. Dzięki temu, że w tym roku kursy te będą dostępne online, z cennych lekcji skorzystać będzie mógł każdy, kto zechce. Lekcje dostępne będą w sieci do końca maja.

           Emisje wydarzeń dostępne będą na stronie internetowej instytucji i na jej profilach w mediach społecznościowych (Facebook, You Tube).

           Tydzień Talentów to wydarzenie zapoczątkowane w 1982 roku przez Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne, którego spuściznę w 1990 przejęło Centrum Paderewskiego. Na przestrzeni lat był początkiem wielu artystycznych karier. Wśród muzyków, którzy w Kąśnej i Tarnowie stawiali swoje pierwsze kroki estradowe są między innymi Andrzej Bauer, Tomasz Strahl, Rafał Kwiatkowski, Janusz Wawrowski, Katarzyna Duda, Jakub Jakowicz czy Rafał Blechacz.

Partnerem strategicznym Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Patronem Sali Koncertowej jest Grupa Azoty.

Inf. Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Koncert "Moniuszko 201"

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zaprasza.

Szanowni Państwo,
Z uwagi na panującą pandemię i ograniczone możliwości związane z realizacją koncertów przy uczestnictwie melomanów, przygotowaliśmy dla Państwa koncert z okazji 201. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Transmisja koncertu w wykonaniu sopranistki Iwony Sochy oraz zespołu kameralnego Arso Ensemble odbyła się 3 maja 2020 roku o godzinie 18:00 na antenie TVP3 Rzeszów.

W programie koncertu znalazły się utwory Stanisława Moniuszki w opracowaniu Joanny Szymali i Szymona Naściszewskiego.

 

Poniżej udostępniamy link do tego koncertu. 

https://www.dropbox.com/s/f…/KONCERT_MONIUSZKO%20201%21.mp4…

Przypominamy Maestrę Wandę Wiłkomirską.

           Dwa lata temu (1 maja 2018 roku) w wieku 89 lat zmarła Wanda Wiłkomirska, jedna z najwybitniejszych skrzypaczek naszych czasów i wspaniały pedagog. Artystka przez całe życie bez reszty oddana była muzyce. Przez długie lata zachwycała swoją grą publiczność na całym świecie. W dniu swoich 75-tych urodzin zakończyła karierę koncertową, a później, jak sama powtarzała, grała palcami swoich uczniów i studentów.

            Miałam ogromne szczęście, że Maestra udzieliła mi bardzo długiego wywiadu w kwietniu 2011 roku, podczas pobytu w Krasiczynie. Rozmawiałyśmy o muzycznej dynastii Wiłkomirskich, studiach w Polsce i za granicą, ważnych międzynarodowych konkursach, koncertach, pracy pedagogicznej, ale także o radościach i smutkach życia prywatnego Artystki.

           Postanowiłam ten wywiad podzielić na trzy części i opublikować go na blogu „Klasyka na Podkarpaciu” w dniach 1, 8 i 15 maja 2020 roku.
Zapraszam Państwa serdecznie do lektury.

Zofia Stopińska

Wystawa „Wokół Manru" - ze zbiorów Adama Czopka

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej zaprasza do odwiedzenia strony internetowej i poleca Państwa uwadze swoje wydawnictwa i multimedia, a wśród nich ciekawe nagrania, filmy i wystawę.

Wystawa „Wokół Manru – jedynej opery Ignacego Jana Paderewskiego” ze zbiorów Adama Czopka powstała w 2018 roku z okazji drugiej edycji festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc.

Wraz z autorem wyruszamy na wędrówkę, którą rozpoczynają drezdeńska prapremiera dzieła 29 maja 1901 roku, polska premiera w Operze Lwowskiej kilka dni później (8 czerwca) i premiera amerykańska w Metropolitan Opera 14 lutego 1902 roku. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po raz pierwszy w niemal trzydziestoletniej historii Centrum w Kąśnej zabrzmiała koncertowa wersja „Manru” w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej.

Dzięki uprzejmości Opery Wrocławskiej prezentacja zbiorów ubogacona została wybranymi fragmentami pochodzącymi z opery „Manru” nagranej w 2001 roku przez solistów, chór i orkiestrę tejże opery pod dyrekcją Ewy Michnik (DUX 0368/0369).

Link do wystawy:
https://www.centrumpaderewskiego.pl/multimedia_szczegoly.html?id=2208

OrgaNove Horyzonty

           Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE


           W czasie, gdy kultura i sztuka przeniosły się (miejmy nadzieję, że tylko na chwilę) do przestrzeni internetowej, nasza Fundacja wraz z Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem oraz Parafią pw. Wszystkich Świętych zapraszają na spotkania on-line z muzyką organową i wokalno-organową, zatytułowane OrgaNove Horyzonty.

           W kolejne soboty, począwszy od 18 kwietnia do 9 maja o godzinie 19:00 na stronach internetowych Fundacji www.arsproarte.pl, CKiP w Krościenku n.D. www.ckipkroscienko.pl oraz ich profilach na facebooku, zamieszczone zostaną fragmenty koncertów on-line zarejestrowanych w samym sercu pięknych Pienin, w pustym kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Krościenku n.D.

            Przewodnikami po świecie muzyki będą: krakowski wirtuoz organów Marek Stefanski oraz pochodząca z Krościenka sopranistka Milena Sołtys-Walosik.

           Cykl czterech mini koncertów utrwalonych dzięki życzliwości akustyka Szczepana Sołtysa, jest kontynuacją OrgaNovej kwarantanny, czyli miniatur muzyki organowej, która gościła w sieci internetowej każdego dnia Wielkiego Tygodnia.

           Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w artystycznych spotkaniach w sieci. Stwórzmy wspólnie wirtualną muzyczną społeczność, w oczekiwaniu na czas, kiedy będziemy mogli spotkać się i delektować sztuką jak kiedyś, będąc razem! Niech piękno i harmonia podnoszą ducha i dają nadzieję!

#OrgaNoveHoryzonty #zostańwdomu #słuchajmuzyki #kulturawsieci #Krościenko #małopolska #ckipkroscienko

  

Ogólnoświatowy koncert „One World: Together At Home”

OGÓLNOŚWIATOWY KONCERT DEDYKOWANY PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA

W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19

Ogólnoświatowy koncert „One World: Together At Home” będzie transmitowany w sobotę,

18 kwietnia, jako wyraz uhonorowania i wsparcia pracowników opieki medycznej;

podczas wydarzenia pokazane zostaną także relacje lekarzy, pielęgniarek i rodzin z całego świata

Projekt realizowany dzięki zaangażowaniu osób indywidualnych i partnerów korporacyjnych w zbiórkę funduszy na rzecz Reakcyjnego Funduszu Solidarnościowego COVID-19 dla WHO; wydarzenie wesprze także lokalne i regionalne organizacje charytatywne, zapewniające żywność, schronienie i opiekę zdrowotną osobom najbardziej potrzebującym

Historyczną transmisję poprowadzą Jimmy Fallon z „The Tonight Show,” Jimmy Kimmel z „Jimmy Kimmel Live” oraz Stephen Colbert z „The Late Show with Stephen Colbert,” wraz z obsadą „Ulicy Sezamkowej”, by pomóc zjednoczyć i zainspirować ludzi na całym świecie do podjęcia znaczących działań, które zwiększą wsparcie w ramach ogólnoświatowej reakcji na COVID-19

Program tego projektu stworzony we współpracy z Lady Gagą uświetnią:

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong z Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris i Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kelly Clarkson, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan oraz Stevie Wonder

Międzynarodowa organizacja Global Citizen oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłaszają One World: Together At Home — ogólnoświatową transmisję telewizyjną w akcie wsparcia walki z pandemią COVID-19. Koncert One World: Together At Home będzie transmitowany na żywo w sobotę, 18 kwietnia 2020 od godz. 17:00 czasu PDT/20:00 czasu EDT/12:00 czasu GMT za pośrednictwem stacji ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media oraz Bell Media i platform telewizyjnych w Kanadzie. BBC One wyemituje program w niedzielę, 19 kwietnia 2020. Dodatkowi nadawcy to beIN Media Group, MultiChoice Group oraz RTE. Wirtualna transmisja pokaże jedność wszystkich osób dotkniętych COVID-19, jak również uhonoruje i wesprze dzielnych pracowników ochrony zdrowia, wykonujących ratującą życie pracę na pierwszej linii frontu.

HUGH EVANS, współzałożyciel i dyrektor generalny Global Citizen, powiedział „Chcąc uhonorować i wesprzeć heroiczne wysiłki pracowników służby zdrowia, organizujemy koncert One World: Together At Home, który ma nas zjednoczyć i wzmocnić w ogólnoświatowej walce z COVID-19. Poprzez swoją twórczość i artystyczną siłę oddziaływania, gwiazdy światowego formatu oddadzą hołd tym, którzy ryzykując własnym zdrowiem, ratują innych.”

One World: Together At Home będzie transmitowane cyfrowo online przez kilka godzin za pośrednictwem licznych globalnych platfom, w tym: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo i YouTube. Ta cyfrowa muzyczna uczta obejmie dodatkowo występy innych artystów z całego świata, jak również relacje bohaterów opieki medycznej. Aby dowiedzieć się, jak się przyłączyć i wziąć udział w tym wydarzeniu, odwiedź: www.globalcitizen.org/togetherathome.

„Światowa Organizacja Zdrowia jest zdeterminowana, by zwalczać pandemię koronawirusa z pomocą nauki i środków zdrowia publicznego, oraz wspierać pracowników opieki medycznej, znajdujących się na linii frontu,” powiedział Dr TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, dyrektor generalny WHO. „Fizycznie nie możemy być razem przez jakiś czas, ale możemy się spotkać wirtualnie i cieszyć wspaniałą muzyką. Koncert One World: Together at Home stanowi unikalny pokaz solidarności w świetle globalnego zagrożenia.”

„Struktury ONZ są w pełnej mobilizacji: wspieramy reakcje poszczególnych krajów, oddając nasze łańcuchy dostaw do dyspozycji świata i opowiadając się za globalnym zawieszeniem broni. Jesteśmy dumni, że łączymy siły z One World: Together At Home, by pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, zminimalizować społeczno-ekonomiczne skutki, jakie może on wywrzeć na globalnej społeczności, i współpracować, aby osiągnąć ogólnoświatowe cele w przyszłości,” powiedział ANTÓNIO GUTERRES, Sekretarz Generalny ONZ. „Nie ma lepszego przykładu kolektywnego działania niż nasza wspólna odpowiedź na COVID-19 – jesteśmy w tym razem i razem przez to przejdziemy.”

W ubiegłym miesiącu w odpowiedzi na pandemię, organizacja Global Citizen wdrożyła w trybie pilnym kampanię jako wyraz wsparcia dla Reakcyjnego Funduszu Solidarnościowego COVID-19 dla WHO, uruchomionego przez Fundację ONZ. Do podjęcia działań wezwano osoby indywidualne, zwrócono się także z prośbą do światowych liderów i korporacji o wsparcie w postaci przekazania wszelkich zasobów na walkę z pandemią. Globalni Obywatele z ponad 130 krajów na całym świecie podjęli dziesiątki tysięcy działań na rzecz funduszu reakcyjnego.

W tym krytycznym momencie w historii, ruch Global Citizen wzywa również filantropów do przyłączenia się i podjęcia możliwie największych wysiłków związanych z optymalnym reagowaniem na COVID-19 w ramach kampanii Give While You Live. Apeluje także do inwestorów i szefów fundacji do zintensyfikowania swojego wsparcia i dokonywania pilnych inwestycji w zakresie wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i przyspieszenia prac nad szczepionką.

Zaangażowanie finansowe ze strony różnych podmiotów i partnerów korporacyjnych jest przekazywane na rzecz Reakcyjnego Funduszu Solidarnościowego COVID-19 dla WHO na wsparcie i wyposażenie pracowników służby zdrowia na pierwszej linii frontu na całym świecie w maski, kombinezony ochronne i inny niezbędny sprzęt, a także lokalnych organizacji charytatywnych, zapewniających żywność, schronienie i opiekę medyczną dla najbardziej potrzebujących. Lokalne grupy wsparcia zostały poddane weryfikacji, aby mieć pewność, że pomagają społecznościom dotkniętym przez COVID-19.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Global Citizen i ich kampanii wspierającej Reakcyjny Fundusz Solidarnościowy COVID-19 dla WHO, odwiedź globalcitizen.org i śledź konto @GlblCtzn na Twitterze, Facebooku oraz Instagramie, wpisując #GlobalCitizen.

II Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych PER ORGANO A QUATTRO MANI 2020!

Przedłużony termin zgłoszeń do II Międzynarodowego Konkursu Duetów Organowych PER ORGANO A QUATTRO MANI 2020!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do II Międzynarodowego Konkursu Duetów Organowych PER ORGANO A QUATTRO MANI do dnia 26 czerwca 2020 r.

Pozostałe ustalenia regulaminu nie ulegają zmianie.

Zgłoszenia na konkurs należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego pod adresem www.aquattromani.pl.

II Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych PER ORGANO A QUATTRO MANI rozpocznie się 9 października 2020 roku i potrwa osiem dni, wypełnionych emocjonującymi wydarzeniami. Gorąco polecam je wszystkie Państwa uwadze, z nadzieją na spotkanie w Nowym Sączu.

Ireneusz Wyrwa
Dyrektor Artystyczny
II Międzynarodowego Konkursu Duetów Organowych
PER ORGANO A QUATTRO MANI

*****

Second International Organ Duo Competition PER ORGANO A QUATTRO MANI 2020 - the deadline for submitting of applications is extended!

Due to the current epidemiological situation related to the World Health Organization annoucing a coronavirus pandemic (causing COVID-19), the deadline for submission of applications for the Second International Organ Duo Competition PER ORGANO A QUATTRO MANI is extended until 26 June 2020.

The remaining provisionsof the regulations are not changed.

Applications should be made through the on-line form posted on the website www.aquattromani.pl.

The Second International Organ Duo Competition PER ORGANO A QUATTRO MANI will begin on 9 October 2020 and will last eight days, full of exciting events. I recommend them all to you, hoping to see you in Nowy Sącz.

Ireneusz Wyrwa
Artistic Director of the Competition

KONTAKT
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 3
tel. 18 44 82 610, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa (rezerwacje, bilety) tel. 18 448 26 00, 18 448 26 43

Subskrybuj to źródło RSS