Koncert muzyki romantycznej
Podkarpacki Chór Męski fot. z arch. Filharmonii Podkarpackiej

Koncert muzyki romantycznej

AB 5 kwietnia 2019r., PIĄTEK , godz. 19:00

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ
CHÓR MĘSKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
CHÓR MĘSKI AGRICOLA
PODKARPACKI CHÓR MĘSKI
ADAM KORZENIOWSKI – dyrygent
EWA WOLAK - alt

JANUSZ WIERZGACZ, GRZEGORZ OLIWA, ADAM KORZENIOWSKI - przygotowanie chórów

W programie:
J. Brahms – Uwertura tragiczna op. 81, Rapsodia na chór męski, alt i orkiestrę
F. Schubert – VIII Symfonia „Niedokończona” h - moll

Głównym wątkiem melodycznym Uwertury tragicznej Johannesa Brahmsa (1833 - 1897) jest temat, o którym mówi się, iż symbolizuje „nieuchronne przeznaczenie człowieka”. Przejmującym utworem jest także Rapsodia na alt solo, chór męski i orkiestrę, oparta na tekście Johanna Wolfganga Goethego, będąca śladem niespełnionej miłości kompozytora do Julii Schumann – córki Klary i Roberta. Melancholijny nastrój dzieł odsłania wrażliwą naturę wybitnego romantycznego kompozytora, który zazwyczaj ubierał emocje w powściągliwe szaty swojej szlachetnej muzyki. Zabrzmi także Symfonia h- moll „Niedokończona” Franza Schuberta (1797 – 1828) jedno z największych arcydzieł w dziejach muzyki zachowane do naszych czasów w formie dwuczęściowej. To właśnie o tym utworze Brahms powiedział: „Jeżeli wszystkie dzieła byłyby tak skończone jak to, wierzcie mi żylibyśmy w prawdziwym raju muzycznym”.

Adam Korzeniowski urodził się w 1960 roku w Krośnie, gdzie uzyskał średnie wykształcenie muzyczne w klasie klarnetu Józefa Cymermana.
W roku 1984 ukończył studia (egzamin dyplomowy z wyróżnieniem) na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie,
w klasie dyrygentury chóralnej Arkadiusza Basztonia, a w 1989 roku egzaminem dyplomowym z wyróżnieniem studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w klasie dyrygentury Prof. Krzysztofa Missony.
Od 1984 roku przez 10 lat był kierownikiem artystycznym i dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2000 roku jest założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego EDUCATUS oraz od 2005 roku Smyczkowej Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Pedagogicznego.
Koncertował wielokrotnie w Polsce, a także w Niemczech, Czechach, Słowacji, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Grecji, Serbii oraz Republice Serbskiej. Jest zdobywcą Grand Prix, nagród i wyróżnień w krajowych, a także międzynarodowych konkursach
i festiwalach chóralnych oraz dwóch krajowych i dwóch międzynarodowych indywidualnych nagród dyrygenckich.
Swój warsztat dyrygencki doskonalił na kursach prowadzonych między innymi przez Helmutha Rillinga (Bachakademie Stuttgart), w Niemczech (Internationalen Dirigentenseminar, Lipsk 1987), w Polsce 1986, 1989, a także w Anglii (kurs chórmistrzowski, 1988). Koncertował między innymi z Orkiestrą Polskiego Radia
w Krakowie, Orkiestrą Opery Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej, Capellae Cracoviensis, Słupską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej
w Krakowie, Krakowską Grupą Perkusyjną, Norymberską Grupą Perkusyjną, Orkiestrą Ruhr Universität w Bochum oraz z wieloma solistami z Polski i Europy.
W latach 1998 - 2000 II chórmistrz w Operze i Operetce w Krakowie.
Od 1998 roku związany również z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN
w Krakowie, początkowo jako adiunkt, a obecnie jako profesor zwyczajny.
W Akademii Muzycznej w Krakowie w latach 1996-99 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Edukacji Muzycznej, a w latach 2004-08 był Dyrektorem Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Funkcję Dziekana Wydziału Wokalno–Aktorskiego pełnił w kadencji 2008-2012, następnie w latach 2012-2016 był Prorektorem do spraw studenckich w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Od 2009 roku jest tytularnym profesorem sztuk muzycznych.

Grzegorz Oliwa jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył w 1997 r. Następnie w roku 2008 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie dyrygentury a w roku 2014 nadany mu został przez Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych.
Jeszcze podczas studiów w 1992 roku, Grzegorz Oliwa rozpoczął pracę zawodową
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie, w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych i chóru szkolnego. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora tej szkoły. W latach 1990-2002 był liderem grupy wokalnej „Fiat Singers”, specjalizującej się
w wykonawstwie muzyki gospel i spiritual.
Grzegorz Oliwa jest także założycielem i dyrygentem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który powstał w 1994 r. przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, zaś od 2014 r, prowadzi powstały w tym samym roku Podkarpacki Chór Męski.

Koncertował także z Chórem Filharmonii Śląskiej, Tarnowską Orkiestrą Kameralną oraz Przemyską Orkiestrą Kameralną. Wspólnie z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną dokonał również nagrań utworów znajdujących się w zbiorach biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie - „Muzykalia łańcuckie” oraz „Muzykalia łańcuckie – koncerty”.
Od 1998 jest pracownikiem naukowym na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora. Od stycznia 2014 r. pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i rozwoju.
Od 2001 roku jest członkiem zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, od 2002 dyrektorem artystycznym, a od 2005 roku pełni funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Prowadził również wielokrotnie seminaria i wykłady dla dyrygentów oraz uczestniczył w pracach jury różnorakich festiwali chóralnych.
Od 2001 roku jest członkiem Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego a od 2014 jego wiceprezesem. W 2003 roku został wpisany na listę ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku jest regionalnym koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie kuratorem Akademii Chóralnej działającej przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Janusz Wierzgacz – dyrygent, kompozytor

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku dyrygentury chóralnej.

W latach 2009 - 2012 był śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, a także koncertował w wielu miejscach w Polsce i w Europie.
Jest również założycielem kameralnego zespołu krakowskich śpiewaków SINGET.
Prowadzi warsztaty przeznaczone dla zespołów wokalnych oraz instrumentalnych, jak również muzyki liturgicznej. Jest kompozytorem muzyki do filmów, spotów reklamowych, utworów chóralnych, orkiestrowych i rozrywkowych. Jest m.in. współautorem muzyki do widowiska "Święty" o życiu Jana Pawła II w reżyserii Michała Zabłockiego oraz muzyki do filmu "Polska szuka bohaterów". Od 2010 roku jako dyrygent związany jest z Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica oraz Żeńskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi koncertował, m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech, Bułgarii i Hiszpanii. Od 2017 roku jest również dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013 - 2017 był asystentem dyrygenta prof. Włodzimierza Siedlika w Chórze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie "Psalmodia" oraz dyrygentem Krakowskiego Chóru Męskiego działającego przy tym uniwersytecie.
Jako dyrygent współpracował z wieloma kompozytorami, chórami i orkiestrami, m.in. Janem A.P Kaczmarkiem, Krzesimirem Dębskim, Bartoszem Chajdeckim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Zaryckim, Maciejem Małeckim, Adamem Sztabą, Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną.
Od 2013 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru i Orkiestry Symfonicznej Passionart.
W swoim dorobku artystycznym posiada wiele nagrań fonograficznych, telewizyjnych oraz prawykonań.
W 2016 roku był jednym z dyrygentów oraz aranżerów wydarzeń centralnych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał w listopadzie 1878 roku i od tamtej pory działa w uczelni nieprzerwanie. Jest najstarszym męskim chórem akademickim w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Dwukrotnie oficjalnie rozwiązywany i zawieszany (w latach 1939-45 oraz 1950-57), nigdy nie przerwał swojej działalności artystycznej.
Chór aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu i Krakowa, bierze udział w licznych projektach krajowych i zagranicznych. Od 1995 roku jest członkiem Stowarzyszenia Chórów Europejskich EUROPA CANTAT. Z okazji Jubileuszu 130-lecia w roku 2008 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył chór Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Chór wydał dotychczas 8 płyt CD z utworami kompozytorów polskich.
Chór posiada swoje hasło muzyczne, którym jest pierwsza zwrotka utworu pt. ''Leć pieśni w dal...’’, skomponowanego w 1897 roku przez Felicjana Szopskiego do słów Edwarda Leszczyńskiego, przetłumaczona na języki słowacki, niemiecki, bułgarski i włoski.
Krakowski Chór Akademicki UJ prowadzony jest przez Janusza Wierzgacza i Olega Sznicara. Asystentami dyrygentów i akompaniatorami chóru są Łukasz Lelek i Andriy Hrabovskiy. Pedagogiem emisji głosu jest dr Marcin Wolak. Prezesem chóru jest Jan Ledwoń. Kierownictwo administracyjne sprawuje Filip Moszner.

Podkarpacki Chór Męski rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2014 r.
Jego członkami są śpiewacy-amatorzy z kilku miast województwa Podkarpackiego spotykający się na próbach w Rzeszowie i Strzyżowie.
W swoim dorobku chór posiada I miejsce w kategorii chórów męskich i żeńskich osiągnięte na XIV i XVIII Międzynarodowym Konkursie Chórów Cantate Deo w Rzeszowie w 2014 i 2018 r. oraz I miejsce w kategorii chórów jednorodnych na IV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej SACRA ECCLESIAE CANTIO Tarnów 2014. W maju 2015 roku chór uczestniczył w Festiwalu Vratislavia Sacra, gdzie prezentował muzykę cerkiewną. W kwietniu 2017 r. zespół zdobył Grand Prix w IX Podkarpackim Przeglądzie Pieśni Pasyjnej, natomiast w listopadzie 2017 r. dwa Złote Dyplomy na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej ‘CANTANTES LUBLINENSIS’ 2017 oraz nominację do udziału w prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

Chór wielokrotnie koncertował na Słowacji, biorąc udział w Festiwalach w Zborovie, Bardejovie, Žilinie, Levice i Spiskiej Novej Wsi. Podczas Festiwalu”VOCE MAGNA” w Żilinie Chór wykonał wspólnie z innymi zespołami światowe prawykonanie utworu Lubosa Bernatha „Tretia kniha żalmov”
Chór koncertował ponadto w Austrii w 2017 r. na Słowenii w 2015 r. i
2017 r. , zaś w 2016 r. roku w Pradze oraz we Wrocławiu w trakcie Festiwalu Singing Europe.

Chór został dostrzeżony przez wydawców muzyki klasycznej i zaproszony do nagrania 5 utworów nieznanego szerzej kompozytora Ottona Mieczysława Żukowskiego. Płyta ta ukazała się w 2015 r. Wysoki poziom zrealizowanych nagrań sprawił, że Zespołowi zlecono w 2016 r. przygotowanie i nagranie niewydanych wcześniej kompozycji chóralnych znanego polskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku Władysława Żeleńskiego, zaś w kwietniu ubiegłego roku Chór nagrał kolejne 5 utworów Ottona Mieczysława Żukowskiego.