Festiwal Muzyki Dawnej „Humanismus Carpathicus”

Humanismus Carpathicus” to nowa inicjatywa artystyczna Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego - pierwszy festiwal muzyki dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki, odbywający się w południowym pasie Województwa Podkarpackiego. Jego nazwa stanowi odwołanie do dziedzictwa renesansowego humanizmu z tego terenu (Paweł z Krosna, Grzegorz z Sanoka czy Walenty z Brzozowa), charakteryzującego się nie tylko nawiązaniami do literatury i sztuki antyku, ale także poszukiwaniem prawd ogólnoludzkich, niezależnych od pochodzenia, narodowości czy wyznawanej religii. Przejawy tego sposobu myślenia odnajdujemy także w renesansowej kulturze muzycznej, opartej na uniwersalistyczne pojmowanych prawidłach sztuki kompozycji wielogłosowej, stosowanych zarówno w utworach religijnych, jak i świeckich. Umożliwiło to szeroką transmisję zróżnicowanego repertuaru muzycznego w kręgu całej cywilizacji łacińskiej - od Portugalii po Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.

Festiwal „Humanismus Carpathicus” oprócz walorów czysto artystycznych posiada także aspekt edukacyjny. Wydarzeniu towarzyszyć będą wykłady poświęcone historii i estetyce muzycznej dawnych epok, a także warsztaty skierowane do amatorskich zespołów muzycznych. Ponadto projekt promuje dziedzictwo narodowe regionu Podkarpacia.

Koncerty odbędą się:
15 czerwca – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
16 czerwca – Muzeum Podkarpackie w Krośnie
18 czerwca - Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie

W programie koncertów znajdzie się muzyka XVI i XVII wieku wykonana na instrumentach historycznych przez znakomitych artystów zespołu Filatura di Musica, którego debiutancka płyta została nominowana do prestiżowej nagrody fonograficznej Fryderyk 2021 w kategorii Album Roku Muzyka Dawna.Jeden z koncertów nawiązuje do muzyki czasów sporu o mur graniczny zatytułowany: U źródeł „Zemsty”. Muzyka czasów sporu o mur graniczny. W 1630 roku odbył się - kończący długoletni spór rodzin zamieszkujących zamek Kamieniec - ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką, pierwowzorów Wacława i Klary, postaci literackich słynnej komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”. Jakkolwiek na temat oprawy artystycznej tego wydarzenia nie posiadamy szczegółowych informacji to biorąc pod uwagę specyfikę kultury muzycznej czasów Zygmunta III Wazy, repertuar mogły stanowić zarówno utwory kompozytorów polskich, jak i niezwykle popularnych w ówczesnej Rzeczypospolitej twórców z Italii. Program koncertu prezentuje wybór polskich i włoskich dzieł instrumentalnych przełomu renesansu i baroku (A. Jarzębski, G. Frescobaldi, B. Marini, T. Merula).

Koncert w Kościele w Korczynie będzie poświęcony Aleksandrowi Fredro, który w tym miasteczku w 1828 roku wstąpił w związek małżeński z Zofią Jabłonowską. Zostanie wykonana muzyka religijna głównie psalmy. Na uwagę zwracają kompozycje Jakuba Lubelczyka z „Psałterza Dawida” - pierwszego polskiego całościowego przekładu psalmów, wydanego wraz z opracowaniem muzycznym (1558) w opracowaniu Marka Nahajowskiego znakomitego flecisty i teoretyka muzyki pochodzącego z Krosna.

Program Koncertu w Muzeum w Dukli posiada charakter przekrojowy i przedstawia panoramę późnorenesansowej muzyki tanecznej. Oprócz muzyków wystąpią także tancerze. Trzon prezentowanego repertuaru stanowią kompozycje opublikowane w 1612 roku przez Michaela Praetoriusa w zbiorze Terpsichore Musarum, od którego pochodzi także tytuł samego koncertu.

Koncerty są skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.

Kierownictwo artystyczne: dr hab. Marek Nahajowski, Koordynacja merytoryczna: Patrycja Domagalska-Kałuża tel. 506 223 409

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

Festiwal Muzyki Dawnej Humanismus Carpathicus

Filatura di Musica - jest zespołem specjalizującym się w wykonawstwie historycznym. Członkowie zespołu to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych na świecie: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze czy Musikhochschule w Trossingen. Główny krąg repertuarowy zespołu stanowi muzyka renesansu i wczesnego baroku, wykonywana w oryginalnej szacie brzmieniowej, z wykorzystaniem charakterystycznego dla tego okresu wysokiego stroju (a1=466 Hz).
Zespół występował na wielu festiwalach: Forum Musicum (Wrocław), Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Częstochowie, Festiwal Oper Barokowych Dramma per Musica (Warszawa), Barok na Spiszu, Barok na Mazurach, Festiwal Goldbergowski (Gdańsk). Jest rezydentem Podkarpackiej Letniej Akademii Muzyki. Współpracuje z fundacją Ars Chori z którą zainicjował Festiwal „Usłyszeć Architekturę” w Pałacu w Otwocku k. Warszawy.
W 2019 roku zespół został laureatem programu Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla muzyki polskiej” prezentując utwory polskiego baroku w Filharmonii Narodowej, Świętokrzyskiej i Warmińsko-Mazurskiej. Debiutancka płyta zespołu Canzony znane i nieznane (RecArt 0033) została nominowana do prestiżowej nagrody fonograficznej Fryderyk w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna 2021.
Filatura di Musica aktywnie propaguje muzykę dawną na Podkarpaciu.
Trzon zespołu:
Marek Nahajowski – flety podłużne, kierownictwo artystyczne
Magdalena Pilch – flet traverso
Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe
Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał/klawesyn/pozytyw

www.filaturadimusica.com