KONKURS KOMPOZYTORSKI NA UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Limanowski Dom Kultury pod honorowym patronatem Władysława Biedy Burmistrza Miasta Limanowa.
Konkurs adresowany jest do kompozytorów urodzonych po 16.05.1987 r. bez ograniczenia narodowości.
Każdy kompozytor może nadesłać maksymalnie 2 utwory.
Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wykonywane, opublikowane w formie nut, opublikowane na płycie CD i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
Konkurs KONKURS KOMPOZYTORSKI NA UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO organizowany jest w ramach realizacji projektu pt. "Pielęgnujemy polską muzykę ludową" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022.

II. CELE KONKURSU

Propagowanie piękna i bogactwa polskiej muzyki ludowej.
Pobudzenie aktywności twórczej i promocja młodych kompozytorów.
Wzbogacenie polskiej literatury muzycznej o wartościowe pozycje muzyki chóralnej.

 III. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest: utwór w formie aranżacji/opracowania polskiej pieśni ludowej, wybranej spośród wskazanych przez Organizatora, na chór mieszany a cappella.
Pieśni ludowe zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu (Załącznik 2 do regulaminu).
Kompozytor może wykorzystać inną niż w spisie pieśń ludową, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. W przypadku zgody będzie ona umieszczona do ogólnej listy proponowanych pieśni.
Czas trwania utworu powinien wynosić od 2 do 5 minut.
Utwory mają być przeznaczone do wykonywania przez chóry amatorskie.
Sugerowany układ czterogłosowy SATB z ewentualnymi fragmentami divisi, bez partii solowej.
Dopuszczalna jest minimalna zmiana melodii i rytmu pieśni.
O liczbie zwrotek decyduje kompozytor, jednak nie może być mniej niż dwie.

 IV. NAGRODY

Nadesłane kompozycje oceniać będzie Jury złożone ze znanych kompozytorów, pedagogów i dyrygentów powołane przez Organizatora.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

I miejsce: 3500 zł
II miejsce: 2500 zł
III miejsce: 1500 zł.

Przewiduje się również przyznanie wyróżnienia w wysokości 500 zł.
Przewiduje się również przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta Limanowa za najlepszą aranżację pieśni ludowej limanowskiego regionu w wysokości 500 zł.
Nagrodzone utwory zostaną wykonane przez Chór LimaNovum działającym przy Limanowskim Domu Kultury pod dyrekcją Ivana Vrublevskyiego.
Kompozycje nagrodzone zostaną wydane i opublikowane.

3. Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
4. Jury może zadecydować o nieprzyznaniu nagród.
5. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

V. ZGŁASZANIE UTWORÓW

Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem.
Należy nadesłać egzemplarz utworu w postaci pliku PDF z programu do edycji nut.
Należy również nadesłać skanowaną kartę zgłoszenia (Załącznik 1 do regulaminu) z następującymi informacjami:

a. imię i nazwisko kompozytora;
b. data i miejsce urodzenia;
c. narodowość;
d. adres, telefon, e-mail;
e. tytuł kompozycji, czas trwania;
f. oświadczenie kompozytora opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

4. Partytury należy nadsyłać mailowo na e-mail adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem KONKURS KOMPOZYTORSKI.

5. Termin zgłoszenia partytur upływa 21 sierpnia 2022 r.
6. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego utworu każdy powinien być oznaczony osobnym godłem.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2022 r.
8. Wręczenie nagród i prawykonanie kompozycji odbędzie się w październiku/listopadzie 2022 r.