XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Inauguracja
prof. Józef Serafin - dyrektor artystyczny MFMOiK przy organach Bazyliki Bernardyów w Leżajsku fot. Wacław Padowski

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Inauguracja

14 czerwca (piątek), godz.19:00

Bazylika OO.Bernardynów w Leżajsku

Recital organowy w wykonaniu prof. Józefa Serafina

Program:
Louis Marchand – Dialogue en ut Majeur
Cezar Franck – Canta Bile
Charles Maria Widor – II Symfonia cz.4 i 5
Charles Tournemire - Te Deum

Część kameralna - Stanisław Sojka z zespołem

"Tryptyk Rzymski" kompozycje muzyczne Stanisława Sojki do słów Tryptyku Rzymskiego napisanego przez Jana Pawła II