Laureaci nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego
Laureaci nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego

Laureaci nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego

Już po raz 20. wręczono nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla osób, które wyróżniają się działalnością w sferze kultury. Nagrody wręczono podczas uroczystej, jubileuszowej gali w Filharmonii Podkarpackiej. Otrzymali je indywidualni twórcy, działacze, a także zespoły. Były także medale i odznaki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wręczenie nagród odbyło się 28 czerwca w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymali:

1.Jolanta Nord z Rzeszowa - aktorka
2.Włodzimierz Piętal z Rzeszowa - artysta plastyk
3.Bogdan Kaczmar z Rzeszowa - muzealnik
4.Romuald Kalinowski z Rzeszowa - choreograf i kierownik artystyczny ZPiT "Resovia Saltans"
5.Stanisław Żyracki z Rzeszowa - dziennikarz, współorganizator działań Chóru "Pueri Cantores Resovienses"
6.Stanisław Ożóg  z Rzeszowa - artysta grafik, ilustrator
7.Wiesław Grzegorczyk z Rzeszowa - artysta plastyk, plakacista
8.Alfred Budzyński z Wysokiej - pisarz, humanista, autor opowiadań o życiu Dzieci Zamojszczyzny                     
9.Wacław Jamer z Jasła - regionalista, dokumentuje wydarzenia i działalność Chóru Męskiego "Echo" z Jasła

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymali:

1.Zdzisław Magoń z Kraczkowej - muzyk, aranżer, dyrygent, założyciel i kierownik artystyczny Chóru i Orkiestry Kameralnej Nicolaus w Kraczkowej
2.Monika Brewczak z Sanoka - muzyk, dyrygent, chórmistrz, założycielka i kierownik artystyczny zespołu "Soul" w Sanoku
3.Marcin Świerad z Wielopola Skrzyńskiego - organizator i pomysłodawca wydarzeń kulturalnych w Wielopolu Skrzyńskim, zwłaszcza na rzecz promocji twórczości Tadeusza Kantora


Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymmali:

1.Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej - od 1995 roku prowadzi działalność na rzecz Muzeum, które w b.r. obchodzi jubileusz 50-lecia działalności.
2.Lucyna i Henryk Rudawscy z Przemysla - muzycy współpracujący głównie z ZPiT "Przemyśl", organizatorzy XVII esycji Międzynarodowych Warszatów Gospel w Przemyślu i III edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej.
3.Zespół Ludowy Kombornia z Korczyny - obchodzi jubileusz 15-lecia działalności artystycznej, popularyzuje muzykę ludową Pogórza Karpackiego w kraju i za granicą.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:

1.Kwartet Gitarowy Felice z Jarosławia - zespół tworzą wybitnie uzdolnieni uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu.
2.Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka” z Lubeni - wielopokoleniowy amatorski zespół, który działa od 40. lat.
3.Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa - wykonuje a'capella muzykę sakralną, w tym cerkiewną.
4.Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa - od 16 lat gra muzykę  dawną polskiego i europejskiego średniowiecza. W instrumentarium zespołu znajdują się rekonstrukcje historycznych instrumentów z Pracowni Leszka Pelca i Lucjana Kościółka. Równie ważna jest muzyka tradycyjna Podkarpacia, którą zespół odtwarza w formach niestylizowanych promując tym samym bogactwo muzyczne regionu.

W czasie uroczystości wręczone zostały też, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  brązowe medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Otrzymali je długoletni tancerze Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"  : Maria Orłowska i Janusz Wołoszczak. Medal otrzymał również Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, który obchodzi jubileusz 50-lecia. Jakub Jurek z Mielca otrzymał honorowa odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznawaną również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejnym nagrodzonym podczas gali był Eliasz Dyrow z Jarosławia, któremu Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał stypendium twórcze. Stypendium otrzymał również Henryk Hryniewicki z Rzeszowa.

Wszystkim laureatom i odznaczonym gratulujemy serdecznie.