Accademia Bizantina "Bach: The Art of Fugue"

Premiera 10. 11.2017

NOWA INTERPRETACJA ARCYDZIEŁA BACHA!
Accademia Bizantina i Ottavio Dantone prezentują nową, błyskotliwą interpretację Sztuki Fugi Jana Sebastiana Bacha.
Grając na instrumentach z epoki Dantone i orkiestra w nowym, pomniejszonym składzie dają arcydziełu Bacha nowe życie.
“Wspaniała Accademia Bizantina ożywia muzykę” - Daily Telegraph
“Accademia Bizantina, dowodzona przez znakomitego Ottavio Dantone, gra z cudowną wrażliwością” – Daily Express

Spis utworów:

[1] Contrapunctus 1
[2] Contrapunctus 2
[3] Contrapunctus 3
[4] Contrapunctus 4
[5] Contrapunctus 5
[6] Contrapunctus 6, a 4, im Stile francese
[7] Contrapunctus 7, a 4, per Augmentationem et Diminutionem
[8] Contrapunctus 8, a 3
[9] Contrapunctus 9, a 4, alla Duodecima
[10] Contrapunctus 10, a 4, alla Decima
[11] Contrapunctus 11, a 4
[12] Contrapunctus 12, a 4 (Rectus)
[13] Contrapunctus 12, a 4 (Inversus)
[14] Contrapunctus 13, a 3 (Inversus)
[15] Fuga a 2 Clav. (Rectus del Contrapunctus a 3)
[16] Canon per Augmentationem in contrario motu
[17] Canon in Hypodiapason
[18] Canon alla Decima, Contrapuncto alla Terza
[19] Canon alla Duodecima, in Contrapuncto alla Quinta
[20] Fuga a 3 Soggetti

Accademia Bizantina
Ottavio Dantone harpsichord & conductor

Alessandro Tampieri violin I · Ana Liz Ojeda violin II
Diego Mecca viola · Mauro Valli cello
Stefano Demicheli organ