PENDERECKI BACEWICZ TANSMAN

Grażyna Bacewicz, Aleksander Tansman i Krzysztof Penderecki należą do najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Utwory prezentowane na płycie łączy przede wszystkim cykliczne kształtowanie dzieła. Podejście do cykliczności jest u każdego z tych twórców odmienne. Zwrócić należy też uwagę na fakt, iż skrzypce i fortepian pełnią w prezentowanych kompozycjach role równorzędne.

" Każdy z kompozytorów polskich idzie własną drogą. Mam na myśli nie tylko techniki kompozytorskie czy notacje, a ostateczny wynik. Jednak istnieje coś, co łączy utwory polskich kompozytorów - coś nadrzędnego. Jest to wewnętrzna ich treść - oczywiście treść czysto muzyczna". Tak twórczość kompozytorów polskich XX wieku charakteryzuje Grażyna Bacewicz.

IV Sonata na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz została napisana w 1949 roku. Zdradza pewne cechy neoromantyczne. Jest dziełem niezwykle zróżnicowanym pod względem emocjonalnym. Kompozycja została określona przez znanego krytyka muzycznego Stefana Kisielewskiego "współczesnym Brahmsem".

Fantazja na skrzypce i fortepian Aleksandra Tansmana należy do dzieł mało znanych i rzadko wykonywanych. Powstała w roku 1963. Została dedykowana małżeństwu wybitnych muzyków, pianistce Dianie Anderson oraz skrzypkowi Andre Gertlerowi, zdradza wirtuozowskie cechy. Całe dzieło utrzymane jest w stylu neoklasycznym. Kompozytor wykazuje dbałość o barwę brzmienia tworzącą niezwykły klimat dzieła.

II Sonata na skrzypce i fortepian Krzysztofa Pendereckiego powstała na zamówienie wybitnej skrzypaczki Anne - Sophie Mutter w 1999 roku. Dzieło szybko zyskało popularność i znalazło się w repertuarze innych czołowych muzyków.

Utwory zostały zaprezentowane na płycie przez cenione instrumentalistki i kameralistki - Karolinę Piątkowską - Nowicką oraz Bognę Czerwińską - Symula.
Karolina Piątkowska - Nowicka z wyróżnieniem ukończyła Akademię muzyczną w Gdańsku w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. W latach 2004 - 2006 studiowała w Musikhochschule w Luzernie w klasie prof. Sebastiana Hamanna. . Wielokrotnie uczestniczyła w mistrzowskich kursach muzycznych, kształcąc się pod kierunkiem m. in Zakhara Brona, Edwarda Gracha, Petru Munteanu, Wandy Wiłkomirskiej, Wolfganga Marschnera.
Występuje z recitalami solowymi i kameralnymi w Polsce i za granicą. W latach 2002 - 2006 pełniła funkcję koncertmistrza w Polskiej Orkiestrze kameralnej "Sinfonia Baltica", od roku 2006 prowadzi grupę drugich skrzypiec w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Od 2003 roku pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta.

Bogna Czerwińska - Symula ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiodoruk - Sienkiewicz, a w 2008 roku studia podyplomowe w tej samej klasie. Równolegle uczyła się w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej - Firlej. W roku 2012 otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych w macierzystej uczelni.
Swe umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Nelsona Goernera, Jerzego Marchwińskiego, Duo Papicelli, Tomasza Tomaszewskiego. Artystka jest propagatorką zapomnianych utworów polskich kompozytorów XIX wieku: Juliusza Zarębskiego, Karola Mikuli, Edwarda Wolffa, Emanuela Kani, Friedricha Kalkbrennera, Karola Lipińskiego, Ferdinanda Ries'a i Pauliny Szalit. Pod jej redakcją utwory te zostały wydane przez wydawnictwo Eufonium.
Od ukończenia studiów pracuje w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki.

Spis utworów:
Grażyna Bacewicz -IV Sonata na skrzypce i fortepian;

Części:

1. Moderato. Allegro non troppo
2. Andante ma non troppo
3. Scherzo. Molto vivo
4. Finale. Con passione

Aleksander Tansman - Fantazja na skrzypce i fortepian;

Części:
1. Divertimento
2. Elegie
3. Fuga
4. Improvisazione
5. Canon
6. Finale - Scherzo

Krzysztof Penderecki - II Sonata na skrzypce i fortepian;

Części:
1. Larghetto
2. Allegretto scherzando
3. Notturno
4. Allegro
5. Andante

Karolina Piątkowska - Nowicka - skrzypce
Bogna Czerwińska - Symula - fortepian

DUX, DUX 1399, 2017
Reżyser nagrania - Małgorzata Polańska , Michał Szostakowski
Płytę poleca Państwa uwadze Anna Stopińska - Paja