PORĘBSKI • PIERWSZE DOWÓDZTWO • HASHTAG ENSEMBLE

          Pierwsze dowództwo nie powstałoby bez Smugi cienia Josepha Conrada. Tekst literackiego dzieła stanowił punkt wyjścia dla kompozytora oraz bezpośrednią inspirację do napisania muzyki. Nie jest to jednak kompozycja utrzymana w konwencji muzyki filmowej czy ilustracyjnej. Jest to, podzielona na dziesięć części, blisko pięćdziesięciominutowa suita o konsekwentnie zbudowanej narracji, stanowiąca samodzielne dzieło muzyczne.
           Instrumentalna obsada suity zaproponowana została przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, które zamówiło utwór w 2017 roku w ramach obchodów roku Josepha Conrada.
          Niniejszy album, zawiera kompletne nagranie wspomnianej wyżej Suity Adama Porębskiego, stanowiącej oryginalne połączenie wpływów muzyki czysto klasycznej, filmowej oraz elektroakustycznej.

DUX 1059       Total time: [5:13]

Adam Porębski
Pierwsze dowództwo – elektroakustyczna suita na zespół kameralny oparta na motywach powieści Josepha Conrada Smuga cienia
1. Rezygnacja | Resignation  [4:47]
2. Wiadomość | Message  [5:26]
3. Statek | Ship  [6:25]
4. Dowództwo | Command  [5:11]
5. Pan Burns | Mr. Burns  [4:37]
6. Historia kapitana | Captain’s Story  [5:39]
7. Choroba | Disease[5:53]
8. List | Letter  [5:33]
9. Wspomnienie kapitana | Captain’s Memory  [4:49]
10. Wizja | Vision  [6:50]

Wykonawcy:
Adam Porębski /elektornika/
Paul Preusser /lektor/
Hashtag Ensemble