Mikołaj Wańkowicz z Jarosławia laureatem Programu Stypendialnego Młoda Polska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof Piotr Gliński, laureat XVI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019 Mikołaj Wańkowicz oraz jego nauczyciel akordeonu mgr. Krzysztof Bury fot.Danuta Matloch

Mikołaj Wańkowicz z Jarosławia laureatem Programu Stypendialnego Młoda Polska

Mikołaj Wańkowicz z klasy akordeonu mgra Krzysztofa Burego laureatem XVI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019 - Warszawa 31 stycznia 2019

31 stycznia 2019 roku, decyzją Ministra KiDN,
rozstrzygnięty został konkurs o stypendia z Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019
Z radością informujemy, że Mikołaj Wańkowicz
uczeń PSM II st. w ZPSM w Jarosławiu z klasy akordeonu Pana mgra Krzysztofa Burego
został laureatem XVI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019.

Program przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach;
film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą,
zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Źródło: BIP MKiDN

Mikołaj Wańkowicz uczy się gry na akordeonie od 2011 r. w klasie akordeonu Pana Krzysztofa Burego. Jego sukcesy wielokrotnie były opisywane w podkarpackich mediach. Ma na koncie ponad 90 dyplomów laureata w konkursach muzycznych o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowych. Do najbardziej znaczących konkursów ogólnopolskich należą:
w Wieliczce, Tarnobrzegu, Leżajsku, Mławie, Oleśnicy, Grudziądzu, Puławach, Gorlicach i Sochaczewie. Natomiast najbardziej znaczące konkursy międzynarodowe, w których Mikołaj zdobył nagrodę laureata to : konkurs w Pradze, Wiedniu, Berlinie, Ostrawie, Serbii, Sanoku, Suwałkach i w Przemyślu. Dorobek artystyczny Mikołaja Wańkowicza został dostrzeżony również przez władze samorządowe, ponieważ otrzymał on czterokrotnie nagrodę Burmistrza Miasta Pruchnika i dwukrotnie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Natomiast 19 marca 2019 r. otrzymał stypendium Programu „Młoda Polska” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego. Stypendium to młody artysta przeznaczy na zakup koncertowego akordeonu.

Młodemu Artyście oraz Panu Krzysztofowi Buremu

S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y !!!