Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie
od lewej: dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maksymilian Bylicki, minister kultury prof. Piotr Gliński, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,dyrektor Filharmonii Podkarpackiej prof. Marta Wierzbieniec. fot. Danuta Matloch

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie

18 grudnia 2018r. został podpisany List Intencyjny w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Konkurs to nowa inicjatywa kulturalna, której celem będzie popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w. List intencyjny w sprawie organizacji Konkursu podpisali dzisiaj w Warszawie wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie prof. Marta Wierzbieniec oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Konkurs będzie okazją nie tylko do promocji muzyki Stanisława Moniuszki, ale również muzyki polskiej XIX i XX wieku – stąd w programie konkursu znajdą się wyłącznie dzieła Polskich twórców, często niesłusznie pomijane w ofertach koncertowych artystów czy instytucji artystycznych. Ważnym zadaniem konkursu jest także promowanie utalentowanych muzyków, którzy wykonują mniej znane dzieła kompozytorów polskich.
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie organizowany będzie w cyklu dwuletnim i w kolejnych edycjach przeznaczony dla różnych obsad wykonawczych.

W 2019r. konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: solowej – pianiści i kameralnej (od duetów po składy kilkunastoosobowe).
Dla laureatów poszczególnych kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe (ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca).

Regulamin, ramowy harmonogram konkursu, formularze aplikacyjne, informacje o repertuarze, kompozytorach i materiałach nutowych oraz wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl