XXI WIECZÓR POEZJI I PIEŚNI „AVE MARIA”
Chór Mieszany „Echo” fot. Paweł Matelowski (arch. 2019)

XXI WIECZÓR POEZJI I PIEŚNI „AVE MARIA”

Miejsce: Kościół oo. Franciszkanów w Krośnie
Termin: 8 maja 2022 (niedziela), godzina 18.00
Szczegóły: www.rckp.krosno.pl

Wstęp: wolny

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Chór Mieszany „Echo” oraz Parafia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie zapraszają do udziału w XXI Wieczorze Poezji i Pieśni „Ave Maria”.

Wystąpią:
Martyna Polakowska - sopran
Jarosław Sereda - saksofon
Jakub Fiołek - akordeon

Chór Mieszany „Echo” RCKP i ZNP w Krośnie
Dyrygent: Mariola Rybczak

W programie: F. Schubert, A. Piazzolla, C. Franck, G. Fauré, N. Blacha, M. Frisina, J. Arcadelt, H.J. Botor

Chór Mieszany „Echo” działa przy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Występuje na krośnieńskich scenach od ponad 70 lat. Ma na swoim koncie liczne koncerty, udział w festiwalach, przeglądach w kraju i za granicą.
Chór „Echo” jest organizatorem Euroregionalnego Koncertu Kolęd „Soli Deo Gloria”, Wieczorów Poezji i Pieśni „Ave Maria”, Koncertów Papieskich i Patriotycznych. Prowadzi wymianę artystyczną z wieloma zespołami z Polski oraz ze Słowacji, Austrii, Belgii, Węgier i Ukrainy. Dwukrotnie koncertował w Europie Zachodniej, a także w Macedonii w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chórów w Ohrid. W 2010 brał udział w Balkan Folk Fest w Bułgarii. Za działalność artystyczną Chór został uhonorowany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Laurem, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego. W 2006 roku chór otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury.

RCKP XXI Wieczór Poezji i Pieśni Ave Maria 2022 plakat