MONIUSZKO • STRASZNY DWÓR

Nieczęsto można spotkać się z sytuacją, w której uznawane za jedną z najznakomitszych oper narodowych dzieło doczekało się tak niewielu płytowych rejestracji. Choć Straszny dwór Stanisława Moniuszki od ponad 150 lat uważany jest za wybitną wizytówkę polskości przeniesionej na grunt opery, skromna liczba całościowych nagrań tej kompozycji może budzić głębokie niedowierzanie. Niniejsze nagranie powstało dzięki determinacji artystów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszku w Gdańsku, którzy pragnęli w roku Jubileuszu 70-lecia uczelni specjalnie i trwale uczcić jej Patrona. Niniejszy album jest dokumentacją koncertowej realizacji Strasznego dworu, przygotowanej z udziałem najwybitniejszych pedagogów Akademii. Powstało ciekawe nagranie, wierne duchowi Opery i tak, jak ona, pełne szlachetnego humoru, będącego oprawą niezwykle poważnych treści.

CD DUX 1500 Total time: [78:23]
Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Intrada i Akt I.
1. Intrada i Nr 1. Chór (oraz Stefan, Maciej i Zbigniew) [15:22]
2. Nr 2. Chór (oraz Marta, Grześ) [2:09]
3. Nr 3. Terzetto (Stefan, Maciej i Zbigniew) [8:28]
4. Nr 4. Terzetto (Cześnikowa, Stefan i Zbigniew) [8:59]
5. Nr 5. Finale [5:55]

Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Akt II.
6. Nr 6. Hanna, Jadwiga, Staruszka i chór kobiet [5:35]
7. Nr 7. Dumka (Jadwiga) [3:59]
8. Nr 8. Duettino (Hanna i Damazy) [4:03]
9. Nr 9. Hanna, Jadwiga, Damazy, Miecznik i chór kobiet [7:33]
10. Nr 10. Aria Miecznika [4:17]
11. Allegro – Nr 11. Finale [12:02]

CD DUX 1501 Total time: [66:14]
Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Akt III.
1. Nr 12. Maciej i Skołuba [11:58]
2. Nr 13. Recitativo i Aria z kurantem (Stefan) [10:27]
3. Nr 14. Duet (Stefan i Zbigniew) [6:24]
4. Nr 15. Kwartet (Hanna, Jadwiga, Stefan i Zbigniew) [7:07]
5. Nr 16. Finale (Stefan, Damazy, Maciej i Zbigniew) [3:57]

Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Akt IV.
6. Nr 17. Recitativo i Aria Hanny [8:16]
7. Nr 18. Recitativo – Nr 19. Finale [3:30]
8. Mazur [14:35]

WYKONAWCY

Krzysztof Bobrzecki /baryton/
Anna Fabrello /sopran/
Konstanty Andrzej Kulka /skrzypce solo/
Stanisław Daniel Kotliński /baryton/
Piotr Kusiewicz /tenor/
Piotr Lempa /bas/
Wiesława Maliszewska /alt/
Ryszard Minkiewicz /tenor/
Alicja Rumianowska /mezzosopran/
Zygmunt Rychert /dyrygent/
Karolina Sikora /mezzosopran/
Paweł Skałuba /tenor/
Leszek Skrla /baryton/
Stefania Toczyska /mezzosopran/
Chóry i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

DUX 1500/1501