ZŁOTY JUBILEUSZ SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŁAŃCUCIE
Jan Szydło - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie rozpoczyna spotkanie i koncert z okazji Jubileuszu 50-lecie tej placówki fot. Adam Kunysz

ZŁOTY JUBILEUSZ SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŁAŃCUCIE

        Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie ma już 50 lat. Uroczystości jubileuszowe trwały dwa dni, bo 17 października w Kościele Farnym w Łańcucie odbyła Msza św. Jubileuszowa w intencji wszystkich żyjących i zmarłych pracowników szkoły oraz młodzieży, a 18 października w Sali Balowej Zamku odbył się uroczysty koncert. W części artystycznej wystąpili: uczniowie, absolwenci i nauczyciele PSM I stopnia w Łańcucie. Wcześniej wielu nauczycieli i pracowników szkoły odebrało wysokie odznaczenia państwowe, listy gratulacyjne, dyplomy i nagrody. Serdeczne gratulacje na ręce dyrektora szkoły za dotychczasowy wkład pracy w rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz kształtowanie postaw i umiejętności artystycznych wychowanków, wraz z życzeniami pomyślności w pracy na rzecz dalszego rozwoju szkoły złożyli m.in.: poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego Barbara Pilawa-Kraus, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak i regionalny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego Krzysztof Szczepaniak.
        Poprzedzająca koncert część oficjalna rozpoczęła się bardzo interesującym wystąpieniem pana Jana Szydło, dyrektora Szkoły od 1990 roku, który przybliżył postać patrona Teodora Leszetyckiego – urodzonego 22 czerwca 1830 roku w skrzydle łańcuckiego zamku, gdzie mieszkali rodzice przyszłego słynnego pianisty i pedagoga działającego w Wiedniu. Dyrektor Szydło mówił im.in. o historii szkoły i dziękował swoim poprzednikom, bo jak podkreślił, każdy z nich pozostawił po sobie trwały ślad.
        Pierwszą placówką kształcącą utalentowaną muzycznie młodzież z Łańcuta i okolic, było Społeczne Ognisko Muzyczne utworzone w 1946 roku z inicjatywy Jana Micała, ówczesnego kierownika Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie. Mieściło się ono w południowej części zamku łańcuckiego, a później przeniesiono go do dawnej Oranżerii. Problemy finansowe doprowadziły do zawieszenia tej placówki w 1949 roku.
Zapotrzebowanie środowiska na edukację muzyczną było bardzo duże i w lutym 1953 roku powołano Państwowe Ognisko Muzyczne, które mieściło się w salach Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, a kierownikiem został ówczesny dyrektor Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, mgr Marian Pałczyński. W 1968 roku Państwowe Ognisko Muzyczne w Łańcucie zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, która od 1970 roku mieści się w budynku usytuowanym we wschodniej części parku zamkowego. Osobą, która szczególnie przyczyniła się do uzyskania tego budynku dla potrzeb szkoły, był ówczesny dyrektor mgr Józef Nawojski.
        Znalazłam się w gronie zaproszonych na uroczystości z okazji 50-lecia działalności PSM I stopnia w Łańcucie, ponieważ ja także w tym mieście rozpoczynałam muzyczną edukację. Tutaj także nauczyłam się słuchać muzyki i poznałam wiele wspaniałych dzieł, uczęszczając każdego roku na koncerty „Dni Muzyki Kameralnej”. W czerwcu 1968 roku otrzymałam dyplom ukończenia Państwowego Ogniska Muzycznego w Łańcucie, a od września zostało ono przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Umiejętności w zakresie gry na fortepianie, a także wiedza z zakresu teorii muzyki po ukończeniu Ogniska Muzycznego w Łańcucie, okazały się wystarczające, aby kontynuować naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Rzeszowie. Całe moje życie związane było i jest nadal z muzyką, dlatego uważam, że jestem szczęściarą. Wszystko zaczęło się w Łańcucie. Jestem bardzo wdzięczna moim pierwszym nauczycielom muzyki i nisko się im kłaniam.

Dyrekcji, Pedagogom oraz Uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie życzę wielu sukcesów.

Zofia Stopińska