Spotkajmy się w Jarosławiu po raz XXV

KONTR*REFORMACJA*

Zamiarem festiwalu nie jest prowadzenie teologicznej dyskusji, lecz przyjrzenie się kulturowym, a szczególnie muzycznym, skutkom i rezultatom mającego miejsce 500 lat temu rozłamu, jaki dokonał się w Kościele zachodnim. W roku 1517 augustiański mnich Marcin Luter przybił na drzwiach wittenberskiego kościoła swoje tezy, będące wezwaniem do dyskusji, co przyjmuje się za symboliczny początek Reformacji.

KONCERTY:

Niedziela, 20 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 20:00
Estońskie hymny reformacyjne i pieśni religijne z tradycji ludowej
LINNAMUUSIKUD (Estonia)
dyr. Taivo Niitvägi

Poniedziałek, 21 sierpnia, Kościół oo. reformatów (franciszkanie) , godz. 20:00
Czeskie i niemieckie jezuickie pieśni mistyczne
Trutz-Nachtigal / Zdoro-Slavíček 1665
(Friedrich Spee / Felix Kadlinský)
:||:RITORNELLO:||: ((:FRAUCIMOR:)) (Czechy)
dyr. Michael Pospíšil

Wtorek, 22 sierpnia, Kolegiata jarosławska, godzina 20:00
Msza na Jubileusz Reformacji, Drezno 1617
(Heinrich Schütz, Michael Praetorius)
MUSICA FIATA, LA CAPELLA DUCALE (Niemcy)
dyr. Roland Wilson

Środa, 23 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00
Nieszpory Maryjne, Diego Ortiz AD 1565
(muzyka figuralna, chorał, hiszpańskie utwory instrumentalne)
LA BILANCETTA (Czechy, Niemcy, Polska)
dyr. Ladislav Horký

Czwartek, 24 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00
Msza „O Gloriosa Domina” ca. 1660
(Mielczewski, Mazak, Michna)
:||:RITORNELLO:||:, MUSICA FIATA, DOXOPHONIA (Czechy, Niemcy)
dyr. Michael Pospišil

Piątek, 25 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 20:00
Polskie, litewskie i niemieckie pieśni czasu Reformacji.
THE SCHOOLE OF NIGHT

godz. 22:00
CHORALABEND
Ewangelickie chorały i pieśni protestanckie w językach narodowych
Preludia chorałowe i inne utwory organowe
Marcin Armański, Marek Toporowski, Chór festiwalowy, śpiewacy tradycyjni.

Sobota, 26 sierpnia, Cerkiew greckokatolicka, godz. 20:00
Kondakion o Nawróconej – Roman Melodos
Bizantyjskie oficjum według hymnu św. Romana Melodosa (VI w.)
Schola Węgajty oraz kantorzy bizantyjscy z Ukrainy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku
dyr. Marcin Abijski

Niedziela, 27 sierpnia, bazylika MB Bolesnej - Dominikanie, godz. 9:30
Missa Gregoriana

Cyklowi prezentacji koncertowych zwyczajowo towarzyszyć będą codzienne warsztaty, seminaria, liturgie i klub festiwalowy. Zgłoszenia i dodatkowe informacje na stronie www.festiwal.jaroslaw.pl

Do zobaczenia w Jarosławiu!