Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej

           Zbliża się kolejna edycja  festiwalu "Tydzień Talentów". To wspaniałe wydarzenia odbędzie się w tym roku od 12 do 19 maja 2019 roku, a organizuje je Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. W tym roku w domu Ignacego Jana Paderewskiego rozbrzmiewać będzie muzyka w wykonaniu wspaniałych mistrzów: sopranistki Katarzyny Oleś-Blachy, pianisty Szymona Nehringa i wiolonczelisty Marcina Zdunika, którzy także pracować będą z utalentowaną muzycznie młodzieżą.

           Festiwal Tydzień Talentów jest wydarzeniem, które od lat daje młodym, dobrze rokującym artystom szansę sprawdzenia i zdyskontowania swoich umiejętności. Pierwsza edycja odbywała się od 14 do 17 października 1982 roku pod nazwą „Spotkania Młodych Muzyków – prezentacje laureatów konkursów polskich i zagranicznych”, a udział w niej wziął m.in. wybitny dziś wiolonczelista – Andrzej Bauer. W kolejnym roku Festiwal przyjął obowiązującą do teraz nazwę, a w przeciągu przeszło trzech dekad był początkiem kariery m.in. Waldemara Malickiego, Tomasza Strahla, Rafała Kwiatkowskiego, Jakuba Jakowicza, Rafała Blechacza.
          Festiwalowi zawsze towarzyszyli znani krytyce muzyczni oraz największe autorytety życia muzycznego, spośród których warto przywołać takie nazwiska, jak Józef Kański, Janusz Ekiert, Jan Popis czy Anna Woźniakowska.
           Od kilku lat Tydzień Talentów funkcjonuje w formule Warsztatów z Mistrzami, która daje młodym nieocenioną możliwość pracy pod okiem wybitnych Mentorów. Od roku 2017 wydarzenie odbywa się nie jesienią, a wiosną – w jednym z najpiękniejszych miesięcy roku, maju. Festiwal zatem ewoluuje, zarówno pod względem artystycznym i edukacyjnym, jak również organizacyjnym, odpowiadając na sugestie artystów i melomanów.