Złoty Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku
Polish Cello Quartet podczas koncertu z okazji Jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku fot.PSM I stopnia w Przeworsku

Złoty Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku

Pan Ryszard Konieczny – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców zaprosili mnie na uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły.

Ponieważ w pięknie się prezentującym na zewnątrz budynku Szkoły przy ul. Krakowskiej 20, trwają ostatnie prace remontowe, uroczystość odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Uczestniczyli w niej zaproszeni goście z Burmistrzem Miasta Przeworska na czele, zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele, byli nauczyciele aktualnie pracujący oraz absolwenci i uczniowie Szkoły.

Podczas Uroczystości Jubileuszowych podkreślano wielką rolę Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku w promowaniu muzyki w mieście i regionie.
Szkoła jest organizatorem konkursów i festiwali o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Wielu uczniów uczestniczy w konkursach i przesłuchaniach otrzymując nagrody i wyróżnienia. Każdego roku część absolwentów podejmuje dalszą edukację w szkołach muzycznych II stopnia. Te osiągnięcia są zasługą świetnie przygotowanych i pracujących z wielkim poświęceniem nauczycieli Szkoły, którzy podczas Uroczystości Jubileuszowych uhonorowani zostali: odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami i dyplomami.

W drugiej części wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu „Polisch Cello Quartet”, który tworzą znakomici polscy wiolonczeliści: Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta i Adam Krzeszowiec. Koncert rozpoczął utwór belgijskiego kompozytora Prospera van Eechaute, a później słuchaliśmy dzieł: Aleksandra Tansmana , Kazimierza Wiłkomirskiego i Mieczysława Karłowicza.
Wspaniałe wykonania były gorąco oklaskiwane, a podczas owacji po zakończeniu planowanej części koncertu pojawiły się prośby o bisy.
Więcej o koncercie i Polish Cello Quartet dowiedzą się Państwo już wkrótce, bowiem po zakończeniu koncertu mogłam porozmawiać z członkami tego znakomitego zespołu.

Obchody Jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku przebiegły w bardzo miłej atmosferze i były wielkim wydarzeniem, które wszyscy obecni wspominać będą bardzo długo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.


Zofia Stopińska