Filatura di Musica zaprasza na koncerty w Bieszczadach

      „Filatura w Bieszczadach” to wędrowny projekt znakomitego zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica realizowany przez Fundację Krośnieńską im. Ignacego Paderewskiego z inicjatywy klawesynistki zespołu Patrycji Domagalskiej. W ramach zadania zespół zaprezentuje programy koncertowe z repertuarem XV-XVII wieku w tym unikatowe psalmy Jakuba Lubelczyka pochodzące z „Psałterza Dawida” 1558 w opracowaniu Marka Nahajowskiego – kierownika artystycznego zespołu.

      Koncerty odbędą się w zabytkowych kościółkach w Uhercach Mineralnych, Stefkowej oraz cerkwi w Baligrodzie, jednocześnie promując polskie i europejskie dziedzictwo muzyczne renesansu i wczesnego baroku w miejscach oddalonych od głównych ośrodków kulturalnych naszego kraju.

      Projekt posiada istotny walor edukacyjny, aktywizując środowisko lokalne poprzez udział w warsztatach pieśni religijnej i wspólny koncert z zespołem. Kierownictwo artystyczne objął dr hab. Marek Nahajowski – teoretyk muzyki i flecista, który też przed każdym z koncertów wygłosi prelekcję przybliżającą kontekst historyczny, dawne instrumenty, prezentowane dzieła, estetykę muzyczną oraz architekturę.
Partnerem wydarzenia jest gmina Olszanica, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Lesku, Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic, Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, Nadleśnictwo Lesko. Sponsor: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022".

Na wszystkie koncerty wstęp wolny!

Harmonogram koncertów:

Koncert I - 13.08.2022 godz. 19.30 Kościół w Stefkowej
Jakub Lubelczyk „Psałterz Dawida (1558)

Koncert II – 14.08.2022 godz. 12.00 Kościół w Uhercach Mineralnych
„Cantate Domino” (Cyprian Bazylik, Jakub Lubelczyk, utwory z Tabulatury Jana z Lublina)
Filatura di Musica w składzie:
Marek Nahajowski – flety podłużne, kierownictwo artystyczne
Magdalena Pilch – flet traverso
Mateusz kowalski – viola da gamba
Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał
Katarzyna Bienias – śpiew

Kopia zapasowa Filatura w Bieszczadach 3 800

Koncert III – 20.08.2022 godz. 18.00 Cerkiew w Baligrodzie
„Balli e Canzoni” (Merula, Jarzębski, Marini)
Filatura di Musica w składzie:
Marek Nahajowski – flety podłużne, kierownictwo artystyczne
Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe
Mateusz kowalski – viola da gamba
Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał

Filatura w Bieszczadach Baligród